četvrtak, 5. ožujka 2015.

Zakoni prirode

1. Svemirom vladaju zakoni prirode.
2. Zakoni prirode su nepromjenjivi, strogi i vječni.
3. Zakoni prirode primjenjuju se na živa bića isto tako čvrsto kao i na nežive objekte.
4. I ljudska rasa je, također, tvorevina prirode.
5. Prirodu zanima samo opstanak vrste, a ne jedinke.
6. Preživljavaju samo one vrste koje se mogu nositi sa neprijateljskim okruženjem svih ostalih i ostanu na svome ili napreduju.
7. Priroda stalno nastoji usavršiti vrste kroz zakon da “samo najsposobniji opstaju”. Ona nemilosrdno otpisuje, obično prije reprodukcije, sve koji ne odgovaraju, ili su slabi i bolesni.
8. Kroz borbu za opstanak vrsta, priroda pokazuje da je potpuno lišena bilo kakve samilosti, morala ili osjećanja za fair play u odnosu na bilo koju vrstu. Jedino mjerilo je opstanak.
9. Priroda favorizira i promovira unutarnje razdvajanje svake vrste i izaziva da se takve podvrste nadmeću međusobno.
10. Priroda mrko gleda na mongrelizaciju, ukrštavanje ili miješanje rasa. Ona je svakoj vrsti i podvrsti podarila instinktivni nagon da se pari samo sa svojom vrstom.
11. Priroda je za svaku pojedinačnu vrstu razvila određenu shemu u njenom životnom ciklusu, koju ta vrsta mora slijediti. To se zove instinkt i predstavlja vrlo važan i vitalan dio u ispunjenju životnog ciklusa. Bilo kakva devijacija, umrtvljivanje ili otupljivanje instinkta najčešće rezultira odumiranjem vrste. Bijela rasa ovo treba posebno dobro zapamtiti.
12. Ne samo da je priroda propisala poseban životni ciklus za svaku vrstu, već obično i određeni tip životne sredine za koju je vrsta vezana, pa tako na primjer, riba može živjeti samo u vodi, polarni medvjed samo na Arktiku, itd.
13. Priroda je potpuno nepristrana kada dođe do pitanja koja će vrsta opstati, jer je svaka prepuštena sama sebi, licem u lice sa neprijateljima.
14. Svaka vrsta je potpuno indiferentna prema opstanku bilo koje druge vrsta, a priroda nalaže svakoj vrsti da se širi i množi do granica svojih mogućnosti. Ljubav i nježnost rezervirani su samo za vlastitu vrstu.
15. Ima mnogo vrsta koje shvaćaju važnost teritorija, pa stoga i postavljaju granice koje ograničavaju minimum teritorija koji je potreban za opstanak i odgajanje obitelji.
16. Mnoge životinje, ptice, insekti i druge kategorije, imaju sasvim dobro razvijenu društvenu strukturu.
17. Princip vođe je usađen u instinkte i njega poštuju mnoge vrste životinja, ptica i insekata, kao i ljudska rasa.
18. Jedna vrsta, recimo jato golubova, ponekad će voditi opći rat protiv druge vrste, kao što su u ovom slučaju račići. Čopor vukova napada stado ovaca.
19. Međutim, bratoubilački ratovi unutar vrste nepoznati su u prirodi, osim, na žalost, kod nekih zaluđenih ljudskih vrsta.
20. Nigdje u prirodnom okruženju snažnija i superiornija vrsta ne sputava vlastiti napredak i širenje iz popustljivosti prema slabijoj, inferiornoj rasi. Postoji samo borba na život i smrt.
21. Same vrste se stalno mijenjaju i evoluiraju već tisućama godina. To se može znatno ubrzati putem ciljane selekcije, kao u slučaju odgajanja konja ili pasa. Neke vrste izumiru. Evoluiraju nove vrste. Ni jedna ne ostaje statična, već se sve, uključujući ljudsku vrstu, stalno mijenjaju i evoluiraju. Evolucija je trajni proces.
22. Vječna borba je cijena opstanka.
23. Priroda je svakoj jedinki ugradila snažan prirodni instinkt čiji je osnovni pokretač produženje vlastite vrste. U tom instinktu nalazi se kompletan plan za cijelu životnu shemu i razmnožavanje vrste, iz generacije u generaciju. Vrsta mora slijediti shemu utisnutu u instinkt ili izumrijeti.
24. Posljednje, ali ne i najmanje važno, priroda jasno naznačava svoj plan da se svaka vrsta usavršava i da napreduje, ili će u protivnom biti nemilosrdno isključena iz postojanja.
* * * * *

Nema komentara:

Objavi komentar