srijeda, 4. veljače 2015.

Hrvatska religija

HRVATSKA
RELIGIJA
Stražar
2014
Sadržaj:
1. Židovski pothvat osvajanja svijeta......................................................3
2. Kako obraniti Bijelu rasu....................................................................9
a)Kreativizam.................................................................................10
b)Kozmoteizam...............................................................................14
c)Wotanizam i poganizam..............................................................15
d)Nacional socijalizam...................................................................16
e)Ateizam.......................................................................................17
f)Kršćanstvo...................................................................................17
g)Islam............................................................................................19
h)Zaključak.....................................................................................20
3. Kako očuvati Hrvatski narod ...........................................................21
a)Lihva............................................................................................23
b)Umjesto rasne trebamo Hrvatsku religiju....................................23
c)Monoteizam.................................................................................29
d)Hijerarhijska organizacija i princip vodstva................................30
e)Masovni mediji............................................................................30
f)Masonstvo...................................................................................30
g)Jedinstvo rase, naroda i religije...................................................30
h)Politički sustav............................................................................31
i)Edukacija.....................................................................................33
4. Hrvatska religija - jedini način za očuvati naš narod.....................35
j)Uspostava Hrvatske religije.........................................................35
5. Knjige koje tvore učenja Hrvatske religije......................................37
2
1.
Židovski pothvat osvajanja svijeta
Nakon 20 godina istraživanja te pročitanih preko 200 ponajboljih knjiga bijelog nacionalizma, vrijeme je da na jednom mjestu podvučem crtu pod sve to i donesem neke zaključke. Naime osjećam kako sam pomalo došao do kraja te da nemam više što saznati po pitanju ovog židovskog osvajanja svijeta. Zato bi htio u ovoj knjizi na jednom mjestu napisati do kakvih zaključaka sam došao, te kako je uopće moguće dobiti ovaj rasni rat u kojeg smo nevoljko uvučeni.
Cijelo izlaganje ću podijelit u tri zasebne logičke cjeline. Prvo bi se htio fokusirati na neprijatelja i pogledati sa kakvim oružjima on raspolaže. Zatim sa kakvim oružjima trenutno raspolaže Bijela rasa. Na kraju ćemo zaključiti kakva oružja trebamo imati, ako se uopće namjeravamo ozbiljno borit za svoj rasni i narodni opstanak.
Neprijatelji imaju toliko moćna oružja na raspolaganju, da je svako od njih zasebno dovoljno snažno za osvojit svijet. No kad se sva ta njihova oružja skupe u jednu cjelinu, onda postaju praktički nepobjedivi, što je dosadašnja svjetska povijest i pokazala. Najstarije i najmoćnije od tih oružja je drevna prevara koja se nalazi u temelju današnjeg svjetskog bankarstva.
1. Lihva. Čitav ovaj projekt osvajanja svijeta je započelo u Mezopotamiji prije kojih 7 tisuća godina kada je izmišljena lihva. Sve je počelo kad je jedan poduzetni susjed posudio drugom veću žita, pod uvjetom da mu susjed nakon određenog vremena vrati nazad dvije vreće žita. Zahvaljujući tomu jednostavnom ali genijalnom triku, tijekom stoljeća nastale su u Mezopotamiji prve bankarske obitelji. One su lihvarsku tajnu prenosile generacijski sa očeva na sinove, te je tako svaka iduća generacija bila sve bogatija. Na taj način bi relativno brzo cijelo bogatstvo nekog sela prešlo u ruke jednog takvog bankara. Zatim bi se ista stvar ponovila na nivou cijelog jednog grada. Tijekom stoljeća su na isti način bogatstva čitavih država pala u ruke tih bankara. Naposljetku prije oko tristo godina pojavila se bankarska obitelj Rothschild, koja je počela djelovati na planetarnom nivou.
Danas se već preko 50% cijelog bogatstva svijeta nalazi u rukama Rothschilda. Kad se pojavi jedan takav globalni bankar pored njega više ne mogu opstati nikakvi manji bankari jer ih on sve bankrotira i preuzme. Imamo tako primjer velike depresije 30-ih godina u SAD-u, kad su tamo propale tisuće banaka te ih je sve preuzeo Rothschild po smiješnim cijenama. Taj proces je sličan pojavi crne rupe, koja kad postigne kritičnu masu počne usisavat svu materiju oko sebe i ništa joj se više ne može suprotstaviti. Sve to je neminovna i neizbježna posljedica lihve kao takve. Naime ako se lihvi dozvoli da postoji kao legalna praksa, tada neizbježno nakon određenog vremena bogatstvo cijelog svijeta završi u rukama samo jednog čovjeka. To je naprosto matematička sigurnost, te je samo pitanje vremena kada će se to ostvariti.
No koliko god da je bogat on ne može sam vladati sa cijelim svijetom. Milijarde osiromašenih, bankrotiranih i porobljenih ljudi koji će ostati bez svog imetka bi ga jednostavno ubili i vratili natrag svoju imovinu. Dakle za trajno uspješno upravljanje svijetom bankar zna da mu nužno treba vojska od nekoliko milijuna ljudi, koja će ga štititi od tih milijardi osiromašenih ljudi. Potrebno je na neki način od ostatka čovječanstva izdvojit par milijuna ljudi, koji će biti ideološki i krvno povezani u jednu zasebnu cjelinu, te neće imati nikakve samilosti prema ostatku čovječanstva. Nadalje stvari treba urediti tako je tih par milijuna ljudi toliko rasno i na svaki drugi način superiorno nad ostatkom svijeta, da će vrlo 3
lako vladati nad svjetskim masama. No kako sa tako malobrojnom vojskom uopće osvojiti i kontrolirati svijet? Rješenje za taj problem su drevni Sumerski bankari pronašli u antičkom Egiptu...
2. Rasna religija. Bankarska elita iz Mezopotamije financirala je i naoružala borbeni narod Hiksa koji su osvojili drevni Egipat, te vladali njime idućih 100 godina. Egipćani su tek nakon stogodišnje pokornosti uspjeli dići uspješnu pobunu, te protjerati Hikse i bankare u susjedni Kanaan. No u tom periodu vladavine nad Egiptom bankari su došli u posjed svih najskrivenijih tajni drevnog Egipatskog svećenstva/masonstva. Najveća od tih tajni je bila ona o dugoročnom planiranju. Naime svećenstvo je znalo da se svaki plan može ostvariti pod uvjetom da uporna grupa ljudi dovoljno dugo rade prema tom planu. Primjerice za izgradit piramide trebalo je sastavit dugoročan plan radova za idućih 50 godina. No za pothvat osvajanja cijelog svijeta trebat će proći tisuće i tisuće godina, te će se izredat nekoliko stotina generacija ljudi. Bankari su naravno znali da nijedan od njih ne može živjeti tisućama godina, te da je to pothvat koji je izvan dometa životnog vijeka samo jednog čovjeka. No tu dolazi jedna prilično revolucionarna ideja… Što ako se takav plan osvajanja svijeta kodira u oblik religije, te tako prenese izvorni plan na potomke? Tada neće biti bitno što nijedan čovjek ne može živjeti tisuću godina, kad 50 idućih generacija mogu slijedit njegovu religiju i ostvariti cilj u potpunosti. Takav plan se može nepromijenjen prenositi tisućama generacija u budućnost sve dok se ne realizira. Jednom kad se stvori religija koja sadrži u sebi plan osvajanja svijeta, više se nikakva sila na svijetu tome ne može suprotstaviti. U Egiptu se upravo tada na sceni pojavila još jedna revolucionarna ideja…
3. Monoteizam. Egipatski faraon Ehnaton je došao na ideju kako postoji samo jedan bog “Aton”, te da su svi drugi bogovi lažni. Ta revolucionarna ideja jednog boga povlači za sobom čitav niz logičkih posljedica koje nisu vidljive na prvi pogled. Naime time je on faktički objavio rat cijelom čovječanstvu, jer ako kaže da je samo njegov bog ispravan (Aton) i da je samo jedan božji poslanik na zemlji (Ehnaton), onda to znači da su isključivo sljedbenici Atona pravedni ljudi, što povlači za sobom logičku posljedicu da su sljedbenici svih drugih bogova “loši ljudi” koji štuju “lažne bogove”. To naravno onda podrazumijeva da sve te “loše ljude” treba uništit i pobit. Premda je Ehnatonova monoteistička religija nakon par desetljeća postojanja poražena u Egiptu, većina njegovih svećenika i sljedbenika su u masovnom “egzodusu” protjerani u susjedni Kanaan, isto kao što su par stoljeća prije bili protjerani Hiksi i bankari.
Tako se tijekom idućih nekoliko stoljeća u malom Izraelu u glavama tih protjeranih bankara, Ehnatonovih svećenika i Hiksa, polako “kuhale” tri revolucionarne ideje koje će imati strašne posljedice po cijelo čovječanstvo. Te ideje su bile: a) lihva kao oružje za osvajanje svijeta, b) rasna religija sa ugrađenim dugoročnim planom, c) monoteizam kao psihološka poluga za mobilizaciju cijelog jednog naroda prema osvajanju i uništenju cijelog svijeta ispunjenog “nevjernicima”. U Izraelu su se dakle ove tri ideje sjedinile i poprimile strašan oblik monoteističke religije koju danas svi znamo kao judaizam. Pazite, ta religija nije nastala preko noći već je pisana preko tisuću godina počevši od Starog zavjeta pa sve do Talmuda. Stavljajući u judaizam naredbu da svi njihovi sljedbenici moraju prakticirat lihvu, judaistički svećenici su tako preuzeli potpunu kontrolu nad starim procesom osvajanja svijeta kojeg je lihva započela tisućama godina prije u Sumeru. No sada to više nije bila skupina labavo povezanih Mezopotamijskih prevaranta i bankara kao što je bio slučaj do tada, nego je nastankom judaističke religije stvoren čitav jedan “narod bankara”, tako što im je religijski naređeno da prakticiraju lihvu nad ostatkom čovječanstva.
4
Pojavom judaizma na svjetskoj sceni ujedinile su se dakle tri daleko najmoćnije sile na svijetu: lihva, monoteizam i rasna religija. Lihva je sljedbenicima dala realnu moć koja proizlazi iz potrebe da u civilizaciji svatko treba novac da bi preživio, te će za plaču raditi apsolutno sve što mu zapovjedi onaj tko novac posjeduje. Monoteizam je sljedbenicima dao nepokolebljivu volju i mržnju prema ostatku svijeta (“nevjernicima”), te unutrašnje moralno opravdanje koje je proizlazilo iz uvjerenja da jedino oni slijede “ispravnog” boga. Time su svom narodu dali psihološki i moralni legitimitet da pokore, osvoje i unište cijelo čovječanstvo koje jeli uporno odbija prihvatiti pravog boga, već štuju tamo nekakve svoje “lažne” bogove. I konačno, judaizam kao rasna religija je sljedbenicima dao plan osvajanja svijeta kodiran u oblik religije, koji se može prenosit sa generacije na generaciju. Dakle oni su pretvoreni u neumoljive bio-robote koji slijede mentalni program usvojen preko svoje judaističke religije, te pritom većina njih uopće ne mora znati niti tko je napisao taj program niti sa kojim ciljem. Zbog toga je potpuno nemoguće zaustaviti taj plan i on će se generacijski prenosit toliko dugo sve dok se ne ostvari do posljednjeg slova. Cijelim ovim postupkom stvorena je ona ideološki i krvno kompaktna vojska od par milijuna ljudi koji će osvojit svijet, te omogućiti na kraju jednom njihovom bankaru da lihvom prigrabi cijelo bogatstvo svijeta i svu moć u svoje ruke. Tako će nastati dvije ljudske rase, jedna malobrojna i rasno superiorna koja će vladati nad milijardama obojenih, rasno izmiješanih i glupih podanika.
4. Hijerarhijska organizacija i princip vodstva. Na svjetskom nivou cijelo židovstvo je organizirano u jednu hijerarhijsku organizaciju koja se zove Kahal. Zbog praktičnosti povijesno je organizacija podijeljena na zapadnu i istočnu hemisferu. Središte za zapadnu hemisferu nalazi se u New Yorku, a za istočnu hemisferu u Londonu. Nad cijelim svijetom vlada jedan čovjek, židovski car iliti Egzilarh. Ispod njega za istočnu i zapadnu hemisferu zadužen je po jedan čovjek koji se naziva Sponzor. Hijerarhijski cijela organizacija je prema dolje formirana oko principa 7 podanika. Sponzor ima ispod sebe sedam podanika, svaki od kojih imaju sedam ljudi ispod sebe, itd. To ide u dubinu od sedam etaža, što znači da organizacija ukupno broji milijun Židova u istočnoj i milijun u zapadnoj hemisferi. Dovoljan je jedan telefonski poziv od cara prema sponzoru, da se mobilizira vojska od milijun ljudi koji su sposobni provest svaku njegovu zapovijed. Tako mogu kao od šale organizirati revolucije, držane udare, “spontane” masovne narodne prosvjede, te sve drugo što u datum trenutku zatreba.
5
5. Masovni mediji. Pošto lihva cijelo bogatstvo svijeta nezaustavljivo pretače u izabrane ruke, tijekom stoljeća nije im bio problem pokupovat gotovo sve masovne medije na svijetu. Tako programiraju milijarde goya svojim idejama i mogu njihova mišljena potpuno oblikovat prema svojoj volji. Laž preko noći mogu pretvorit u istinu, povijesne činjenice mogu biti jednostavno izbrisane iz kolektivnog pamćenja, mogu promovirat svaku vrstu nemorala kao poželjnu, mogu vodit svjetske mase ovaca u smjeru kojem god požele.
6. Kršćanstvo i islam. Za sebe su izabrani napisali dugoročni plan za osvajanje svijeta (judaizam), dok su za nas naravno napisali detaljan dugoročni plan za uništenje cijele Bijele rase (kršćanstvo). Nije nimalo slučajno što su oba programa došla iz istog pera. Judaizam promovira među svojim sljedbenicima: lihvarenje neprijatelja, rasizam, uništenje neprijatelja, bogatstvo, uzlaznu eugeniku, agresivnost, itd. Dok kršćanstvo bijelcima promovira apsolutno sve suprotno od toga: zabranu lihve što automatski ostavlja potpuno slobodan teren Židovima za svjetski bankarski monopol, rasni egalitarizam, voljenje neprijatelja, siromaštvo, poniznost, silaznu rasnu eugeniku, ideju da je Židov spasitelj Bijele rase i da su nosonje njegov izabran narod, itd. Većina bijelaca ne shvaća da je Židovima dovoljno već samo kršćanstvo da potpuno unište Bijelu rasu. Ništa drugo im ne treba. Njima je dovoljno ostaviti Bijelu rasu da prakticira kršćanstvo par tisuća godina i bijelci će uništit sami sebe sljedeći univerzalističke i rasno egalitarne doktrine te religije. Naravno da se nosati neće pouzdat samo u kršćanstvo, već su nakon njega napisali agresivni islam pomoću kojeg su Arape usmjerili u strašan tisućugodišnji napad na Bijelu rasu. No niti to im nije bilo dosta, već su onda napisali desetine drugih još pogubnijih ideologija o kojima ćemo više u stavci 11.
7. Masonstvo. Drevno Egipatsko svećenstvo je bilo organizirano u hijerarhiju od 100 stupnjeva inicijacije. Još u antičko vrijeme izabrani su infiltrirali tu piramidu na donjim stupnjevima, te se polako tijekom godina penjali prema vrhu. Kad je jedan od njih konačno došao do vrha, napravio je potpunu zamjenu svih egipatskih kadrova ispod sebe. Sve od vrha do dna, cijelu hijerarhiju je ispunio isključivo sa svojim suplemenicima. Tako je preuzeta masonska piramida od 100 stupnjeva inicijacije koja je danas rezervirana samo za izabrani narod. Da bi se goyi također iskoristili u korisne svrhe za njih je kasnije napravljen današnji “Škotski” sustav masonstva sa 33 stupnja inicijacije. Dakle goyi mogu ići samo do 33 stupnja masonstva, a iznad toga se nalazi još 100 židovskih stupnjeva u kojih bijelci nemaju nikakav pristup. Kadrovi iz cijelog svjetskog političkog, medijskog i gospodarskog sustava se gotovo isključivo regrutiraju iz redova masonstva. Ovo vrijedi čak i za Arapski svijet! Nitko ne može doći na neku važniju poziciju u svijetu, ako se ne nalazi u toj masonskoj mreži.
6
8. Jedinstvo rase, naroda i religije. Jedino Židovi imaju sva ova tri faktora sjedinjena u jednu cjelinu. Oni sebe smatraju zasebnom rasom koja nije dijelom niti Bijele niti bilo koje druge rase na Zemlji. Premda žive u svakoj državi na svijetu oni sebe smatraju potpuno zasebnom nacijom i nisu lojalni nijednoj državi u kojoj žive. Te konačno jedino oni imaju svoju religiju koja je napisana samo za njihovu rasu, te radi samo u njihovom interesu. Sve ovo im daje nevjerojatnu međusobnu rasnu lojalnost, koju niti izbliza nema nijedan drugi narod. Oni predstavljaju jedan potpuno ideološki i krvno ujedinjeni front, koji se zajednički bori protiv svih protivnika. Premda ti goyski protivnici imaju milijarde ljudi u svojim redovima, to im ništa ne vrijedi kad su rasno, narodno i religijski podijeljeni u tisuće frakcija koje su sve međusobno u zavadi.
9. Politički sustav. Lihva im je dala novac, mediji i religija im je dala moć kontrole nad goyskim razmišljanjem, a masonstvo im je dalo podobne i potkupljive goyske kadrove. Tada su dopustili naivnim bijelim masama da biraju na “slobodnim i demokratskim” izborima te masonske kadrove kao svoje “vođe” u lakrdiji i sprdačini koja se zove demokracija. Tako je također cijeli politički sustav u gotovo svim državama svijeta šaptom pao u izabrane ruke. Kao posljedica pada političkog sustava pao je i zakonodavno-represivni aparat, dakle sudstvo, policija i vojska u njihove ruke. Mnogi danas zamjeraju američkoj vojsci što ratuje po svijetu za interese Izraela, ali nitko od tih kritičara ne želi premotat film unatrag, te shvatiti povijesnu genezu procesa kojim su bijelci uopće dovedeni u ovu današnju žalosnu poziciju. Preuzimanjem politike u svoje ruke dobili su kontrolu nad imigracijskom politikom, te širom otvorili granice bijelih država obojenim hordama. Rezultat je pretvaranje bijelih država u ratne zone prepune kriminala i nasilja. Konačni cilj je naše genetsko uništenje putem rasnog miješanja i srozavanje na nivo primitivnih obojenih robova koji će služiti izabranom narodu.
10. Edukacija. U svim državama izdajnički politički sustav kojeg “demokracija” dovodi na vlast, postavlja u sve strukture vlasti masonske, izdajničke ili pak ucjenjive kadrove. Oni pak postavljaju cijelu edukacijsku politiku mladeži, tako da današnja mladež uči potpuno lažnu svjetsku i hrvatsku povijest. Tko ne zna svoju povijest, ne zna ustvari ništa i mogu ga lako usmjeravati kamo god žele. To se radi prema formuli koju je Orwell precizno identificirao kao: “Tko kontrolira prošlost kontrolira budućnost. Tko kontrolira sadašnjost kontrolira prošlost.”
11. Suicidalne ideologije za protivnike. Ne samo da su dizajnirali sebi dugoročni plan za svoj narod, nego su nama uvalili tisuću smrtonosnih ideologija koje nas sve vuku u propast. Neke od najvažnijih su: komunizam, kapitalizam, kršćanstvo, islam, egalitarizam, liberalizam, demokracija, nacionalni šovinizam, feminizam, homoseksualizam, etno-mazohizam, multikulturalizam, itd. Sve su to ideologije koje su izabrani stvorili specifično za nas. Svaka od tih ideologija zasebno ima potencijala da razjedini i uništi Bijelu rasu, ali one ustvari djeluju kumulativno. Njihov konačni efekt je da gledajući već samo po natalitetu od 1.2 djeteta po bijeloj ženi, sa matematičkom sigurnošću se može ustanovit da unutar idućih 300 godina bijelci efektivno nestaju sa ove planete. A svaka od gore nabrojenih ideologija je integralni dio tog sveobuhvatnog židovskog plana, te svaka iz svojeg ugla djeluju prema istom konačnom cilju. Unutar svog uskog vidokruga sljedbenici svih tih ideologija misle da se bore za “svoju stvar”, a ne shvaćaju da su ustvari mali izmanipulirani židovski pijuni koji svi odreda rade prema uništenju Bijele rase.
Suvišno je dalje nabrajati kakvih još oružja izabrani imaju na raspolaganju, jer broj tih oružja je praktički beskrajan. Mnogi naivno vjeruju da se protiv svega ovoga možemo boriti 7
fizičkim ili vojnim putem, ali to je pogubna zabluda. Kao što je Hitler demonstrirao u drugom svjetskom ratu nikakva vojska na svijetu više ne može zaustaviti judaizam. Dakle komotno možemo zaboraviti naivne tlapnje kako će nekakva Rusija spasiti Bijelu rasu. Rusija je potpuno u židovskim rukama još od 1917. godine, kao što je uostalom i Ukrajina. Izabrani se samo poigravaju sa bijelcima kao sa lutkama na koncu. Neovisno koja lutkica pobijedila u tom ratu u konačnici pobjeđuje isti izabrani bankar koji financira obje strane i zarađuje na njihovoj krvi i patnji. U idućem poglavlju pogledat ću kakva to ideološka oružja bijelci imaju na raspolaganju, sa kojima se možemo branit od tog sveobuhvatnog napada judaističke hobotnice. 8
2.
Kako obraniti Bijelu rasu
Kao što smo u prvom poglavlju vidjeli među Židovima postoji jedna centralna grupa bankara i rabina koja si je odavno za cilj zadala osvajanje svijeta. Sve ovo što oni rade je produkt svjesnog dugoročnog plana koji se sprovodi tisućama godina. Gore nabrojanih 10-ak poluga moći (novac, religija, mediji, masonstvo, politika…) su neophodne za ostvarenje tog pothvata, a oni su sistematski stekli kontrolu nad svim tim polugama moći.
Tko god se želi boriti protiv toga, ako želi imati ikakve šanse jednostavno mora te poluge moći prigrabiti u svoje ruke. I to ne bilo kojim redoslijedom, već upravo od najjače pa prema dolje. Primjerice, da bi poništili ovu današnju pogubnu imigraciju obojenih u bijele države moramo steći kontrolu nad političkim procesom. To ne možemo učiniti prije nego što steknemo kontrolu nad medijima, a preduvjet toga je steći kontrolu nad novcem. No osnovni preduvjet stjecanja svega toga je imati dugoročni plan kodiran u oblik religije, preko kojeg se sve to može tijekom vremena postepeno ostvariti. Treba shvatiti da se ova borba ne može dobiti preko noći, već će se voditi kroz bezbrojne iduće generacije. To jest sve do trenutka kad jedan protivnik (bio to bijelac ili židov) ne bude poražen i genetski ne nestane sa lica ove planete. Pred nama je vrlo jednostavan izbor: ili ćemo pokušati sistematski preuzeti te poluge moći, ili ćemo šaptom pasti i otići na evolucijsko smetlište povijesti.
Židovi su sve ovo postigli zato što imaju dugoročni plan, koji ih polako vodi prema osvajanju svijeta. Sa druge strane bijelci nemaju nikakav dugoročni plan već samo tumaraju bez ikakvog cilja, te samo idu iz jednog poraza u drugi. Ovu situaciju možemo usporedit sa takmičenjem u kojem se dva suparnika utrkuju tko će recimo prvi doplovit iz Europe do Amerike. Židovi posjeduju motorni gliser i imaju mapu koja ih vodi direktno prema cilju. Bijelci posjeduju splav i nemaju nikakvu mapu, ne znaju kamo idu, već svaki vesla u svom smjeru tako da im splav ustvari stoji na mjestu. Normalno da će u takvoj situaciji židovi prvi stići do cilja, a bijelci su predodređeni na poraz koji je danas već polako očigledan svuda oko nas.
9
Dakle neophodno je imati dugoročni plan kodiran u oblik religije, koji bi nas vodio prema pobjedi u ovom rasnom ratu. Tko ovo ne shvaća, borbu je već unaprijed izgubio prije nego što je uopće i počela. Prva stvar koja je više nego očigledna je da su se sve naše trenutne i bivše religije pokazale nedovoljno snažne za porazit judaizam. Treba realno pogledati koje su mane i vrline tih svih naših religija, tako da probamo izvući iz svake ono što je korisno u pogledu stvaranja dugoročnog plana koji nam je potreban. Dakle što to ne valja sa svim našim dosadašnjim religijama i zašto je svaka od njih dosad poražena u sukobu protiv judaizma?
Da ne ispadne kako kritiziram samo tuđe a ne mogu “svoje”, započet ću sa kritikom kreativizma.
KREATIVIZAM
Klassen na žalost nije shvatio kakvu ključnu ulogu igra lihva u ovom rasnom ratu. Lihva je sila prirode vrlo slično kao što je to recimo i vatra. Ona može biti destruktivna u smislu da ti zapali kuću, ali tko je nauči kontrolirati može biti i vrlo konstruktivna. Onog trena kad je čovjek ovladao vatrom postao je strah i trepet svim životinjama u prirodi. Ista stvar je sa lihvom samo što je to daleko jača i opasnija sila od vatre, premda na prvi pogled izgleda bezopasna. Sumerska civilizacija je uništena od ruku njenih bijelih bankara koji su pukom slučajnošću otkrili silu lihve, ali ju nisu na vrijeme naučili kontrolirati. Lihva je takva razorna sila da ima snagu totalno uništit cijelu ljudsku civilizaciju na ovoj planeti, te pretvorit sve ljude u roblje onoga tko ovlada silom lihve. Na žalost bijelaca prvi narod koji je ovladao tom silom su Židovi, a to su učinili na vrlo jednostavan način. Rabini su zabranili prakticirati lihvu među svojim narodom, a istovremeno mu naredili da prakticira lihvu protiv svih protivničkih naroda. Tako su anulirali sve negativne strane lihve po sebe, te ju pretvorili u najmoćnije ofenzivno oružje ikad stvoreno. Upravo zato što su ovladali lihvom Židovi su postali prava noćna mora, te su nadomak toga da pokore sve druge narode na svijetu.
Klassen je uložio svu svoju životnu ušteđevinu od milijun dolara u promociju kreativizma. No vrlo brzo mu je postalo jasno da za efikasno širenje mora imati neki medij masovnog informiranja. Zato je pokrenuo mjesečni časopis Rasna lojalnost (Racial Loyalty), ali to je imalo ograničen učinak pošto tisak čita vrlo mali broj ljudi. Shvatio je da mu treba 10
masovni medij kalibra televizije, no za takvo nešto su potrebne milijarde dolara koje on nije imao. Iako ima puno bijelih milijardera koji su mogli uložit dio svojeg bogatstva u spas Bijele rase, nijedan od njih to nije učinio.
No jednostavna činjenica koju Klassen nije nikad shvatio jest da je on sam potezom pera mogao stvoriti stotine milijardi dolara! Sve što je trebao učiniti je zabraniti prakticiranje lihve među bijelcima, te religijski zapovjediti upotrebu lihve kao ofenzivnog oružja protiv svih protivnika. Kao osnovnu zadaću trebao je svim sljedbenicima zadati da svaki u okviru svojih sposobnosti tijekom svog životnog vijeka nastoji zgrnuti dovoljno novaca da osnuje svoju privatnu banku. Trenutno kreativista ima na svijetu oko 50 000. Da je samo svaki tisućiti uspio tijekom svog životnog vijeka osnovat svoju banku, to bi bilo 50 banaka koje bi radile u korist Bijele rase. Vrlo brzo (unutar generacije ili dvije) bi se cijele rijeke novaca počele slijevati u bijele ruke i mogli bi pokupovat televizija i novina koliko god žele. Kako stvari danas stoje iste te rijeke novaca se iz bijelih ruku slijevaju ravno u židovske džepove, te ih koriste sa ciljem našeg uništenja.
Kao što su Protokoli sionskih mudraca ispravno predvidjeli, na kraju će se sve svesti na pitanje brojki. Bijelci će morati prihvatit židovsku svjetsku vlast, jer više nam jednostavno neće ostati novaca za puko preživljavanje. Naime bijelci ne mogu tiskati svoj novac pošto im kršćanstvo govori da je novac “izvor svih zala”. Prema tome kršćanima ne pada na pamet da tiskaju svoj novac jer tako navodno donose “zlo” na ovaj svijet. To je temeljni razlog zašto sve današnje bijele države imaju židovsku centralnu banku. Kršćanstvo dozvoljava jedino Židovima tiskati novac i posuđivati ga bijelcu uz kamate. Pošto je situacija danas odmakla toliko daleko da Rothschild posjeduje preko polovice bogatstva na svijetu, jasno da mi više lihvom ne možemo Židovima preuzeti taj monopol kojeg oni imaju. No od tih rijeka novaca koje se slijevaju u njihove ruke, možemo ipak preusmjerit par potoka u bijele ruke. A to bi bilo i više nego dovoljno novaca za osnovat svoje masovne medije (televizije i novine), te tako razbit židovski medijski monopol. Takvim prljavim metodama kao što je lihva se treba služit samo dok ne preuzmemo uzde političke vlasti u bijele ruke. Nakon toga trenutka cilj je postignut i trebali bi potpuno zabranit lihvu za sva vremena te uvest smrtnu kaznu za svakog tko ju više ikada pokuša prakticirat.
Druga stvar koja nije dobra kod kreativizma je što Klassen nije shvatio moć monoteizma. On je napisao religiju koja privlači ljude koji svoje razmišljanje baziraju na logici i razumu, a nije shvatio da se ljudske mase pokreću isključivo preko emocija. Mase ljudi ne žele čuti gorku i neugodnu istinu da nitko živ na ovoj planeti ne zna kako je nastao svemir, niti itko zna koja je njegova konačna svrha. No ljudi žele da im se ponudi nešto jednostavno i svima razumljivo, što bi im objasnilo nastanak svemira i svrhu njihovog života na ovoj planeti. Ako trenutno nema znanstvenog odgovora na to pitanje, onda ga treba jednostavno izmisliti. Dakle ljudima je nužno potrebno da budu obmanuti pričama o tome kako je nekakav “bog” stvorio svemir, te kako im je zadao određena pravila po kojima će živjeti i da ih čeka zagrobni život u raju ako budu slijedili ta pravila. Ako im neka religija ne ponudi takve odgovore, mase će se jednostavno zalijepit za neku drugu religiju koja im to nudi. Neovisno od toga što su ti odgovori lažni, ili što nemaju nikakve blage veze sa logikom ili realnošću.
Znači Klassen je napisao religiju za elitu koja se povodi razumom i koja je sasvim spremna prihvatiti činjenicu da nitko nema pojma kako je svemir nastao, te da uopće nije toliko važno kako je nastao. Važno je samo da je tu, da postoji Bijela rasa i da je naša zadaća boriti se za njeno preživljavanje i napredak. Ali mase ljudi pod svaku cijenu žele odmah znati odgovore na ta pitanja, neovisno o tome da li su istiniti ili lažni. Trebamo pogledati kako su židovski rabini riješili ovaj problem. Oni su za te mase napisali razne religije koje im daju 11
lažni privid spoznaje a baziraju se na manipulaciji emocijama. Recimo bog je vas izabrao kao svoj narod, poslao je sina da vas spasi od grijeha, Alah vam zapovijeda da poginete u borbi protiv nevjernika, itd. Pišući takve religije rabini su znali da govore neistine, jer u onom trenu kad izmišljaš sve te pričice, znaš da u biti pričaš “lovačke priče”. Prema tome rabini ne vjeruju u te priče koje pišu za mase, nego se oni ravnaju prema nekom svom internom dugoročnom planu. A taj dugoročni plan mora biti skriven od masa i mora biti baziran na logici i razumu. Kad su Protokoli sionskih mudraca procurili u javnost, to je bio prvi put u povijesti da su mase dobile parcijalni uvid kako zastrašujuće izgleda taj dugoročni plan kojeg rabini koriste za sebe i svoju bankarsku elitu. To je bazirano na takvoj neumoljivoj logici, razumu i proračunatosti, da čitatelja prolaze trnci kad to čita. Znači rabini za javnost pišu simplificirane religije bazirane na manipulaciji emocijama, a ravnaju se prema dugoročnom planu iz njihove interne religije bazirane na logici i razumu.
Pošto se bazira na razumu kreativizam nije ustvari pogodan za široke mase, već je pogodan samo kao interna religija elite koja će prema njemu morati napisati eksternu religiju za mase. Dobar korak u tom smjeru je napravio David Lane sa wotanizmom, te William Pierce sa kozmoteizmom. Pošto su obje u potpunosti kompatibilne sa ciljevima kreativizma, trebali bi ih iskoristiti kao temelj te vanjske religije koja će biti za mase.
Treća problematična stvar u kreativizmu je hoće li osnova budućeg uređenja bijelog društva biti rasa ili nacija. Dakle da li izabrati nacionalni ili pak rasni socijalizam? Za one koji ne znaju, razlika je u sljedećem. Nacionalni socijalizam mobilizira sve snage oko temelja nacije, te radi samo za dobrobit jedne nacije. Primjer ovog sustava smo vidjeli u Trećem rajhu i NDH. Pošto je interes jedne nacije dijametralno suprotan od interesa svake druge nacije, pogotovo oko pitanja teritorija, NS neminovno prije ili kasnije vodi u sukobe između bijelih nacija. Recimo kad bi NS danas zavladao u Njemačkoj, jedna od prvih stvari koju bi oni pokušali postići je vratiti nazad njemačke teritorije otete u dva svjetska rata. Ista stvar vrijedi za bilo koju drugu bijelu zemlju gdje bi NS došao na vlast (Mađarska, Irska, Rusija, Hrvatska, Srbija, Poljska, Ukrajina…), a to bi neminovno dovelo do reprize drugog svjetskog rata.
Rasni socijalizam pak pomiče cijelu stvar jednu stepenicu iznad nacionalnog, te zagovara rasu kao centralnu osnovu budućeg bijelog društva. Dakle zamislite Treći rajh ali sa razlikom da pojam njemački narod, zamijenite sa pojmom Bijela rasa. Rasni socijalizam dakle podrazumijeva potpunu unifikaciju svih bijelaca na svijetu u jednu kompaktnu borbenu cjelinu po svim mogućim parametrima. Doveden do svoje krajnje konzekvence to podrazumijeva: jednog svjetskog bijelog vođu, jednu svjetsku bijelu državu, jednu rasnu religiju za sve bijelce, jedan univerzalni bijeli jezik, jedno pismo, itd. To je nešto vrlo slično onome što su bijelci ostvarili u SAD-u u počecima stvaranja te države. Svoje europske korijene i jezike bijelci su ostavili iz sebe, te se ujedinili u jednu sasvim novu Američku naciju sa zajedničkim engleskim jezikom. Rasni socijalizam ide korak dalje od toga, te ujedinjuje bijelce globalno i to po svim mogućim parametrima (država, jezik, religija, ekonomija, nacija, itd.) U svom punom smislu rasni socijalizam je danas moguće ostvariti samo u SAD-u, jer su tamo svi bivši bijeli narodi geografski pomiješani. No u Europi svaki narod ima svoje precizno definirane teritorijalne granice, te zato mislim da kod nas rasni socijalizam nije moguć pošto bi uvijek dolazilo do težnje za separacijom svakog naroda u svoju nacionalnu državu.
Znači nalazimo se u jednom dosta velikom problemu. Nacional socijalizam ako se ostvari u Europi vodi neminovno u sukob između bijelih država, kojeg bi onda Židovi iskoristili kao što su već jednom napravili u Drugom svjetskom ratu. A rasni socijalizam je pak nemoguće provesti izvan SAD-a, zato što svaki bijeli europski narod ima svoj definirani teritorij i prirodno teži očuvati svoj identitet, jezik, pismo, religiju, itd. No treba imati u vidu 12
jedan drugi element. Cijela Bijela rasa gubi stanovništvo toliko brzo da će unutar idućih 300 godina biti svedena na samo 5 milijuna ljudi, raštrkanih po cijeloj planeti. Dakle cijela rasa će pasti na populaciju današnje Hrvatske. Ovo znači da je nacionalni socijalizam moguće ostvarit samo negdje debelo unutar tog razdoblja. Nakon što prođe tih 300 godina svaki bijeli narod na svijetu će biti sveden na svega par tisuća ljudi koji će biti manjina od 1% u svojim državama. Biti će u puno goroj situaciji nego što su recimo današnji bijelci u obojenom Meksiku ili Rodeziji. Tada nacionalni socijalizam više gubi svaki smisao, isto kao što su današnji bijelci u Meksiku odavno izgubili svaku nadu da će ih NS moći spasiti od mora obojanih koje im se nalaze u državi. Dakle od tada pa nadalje će jedino rješenje biti rasni socijalizam, jer zadnji preživjeli bijelci na planeti će silom prilika jednostavno biti prisiljeni se preseliti na neki nenastanjen teritorij, te pokušati oformiti bijelu državu na temelju rasnog socijalizma gdje će boja kože biti njihova uniforma. Nasuprot tih zadnjih preživjelih bijelaca će stajati milijarde obojenih koji će dotad svojim natalitetom preuzeti iznutra sve naše bivše bijele države, a koje će dotad biti vjerojatno već ujedinjene u nekoj vrsti židovskog globalizma.
Pošto je Klassen živio u Ukrajini, Meksiku, Kanadi i SAD-u vidio je da se bijelci posvuda suočavaju sa istim problemom što ne znaju gdje ustvari leži njihova lojalnost. Recimo u Meksiku gdje su mizerna manjina većina bijelaca su ipak lojalni “svojoj” obojenoj Meksičkoj vladi, državi, zastavi, jeziku, religiji, itd. U SAD-u poštuju svoje veterane iz drugog svjetskog rata koji su za židovski interes uništili Treći rajh i isto tako su lojalni svojoj ZOG vladi koja ih mobilizira da ratuju po svijetu za židovske interese. Pošto je živio u četiri države Klassen je već tada prije 40 godina shvatio da svi ti bijelci imaju pogrešno usmjerenu lojalnost. Došao je do zaključka da glavna i temeljna lojalnost svakog bijelca treba biti umjerena prema njegovoj rasi, a sve drugo su sekundarne i promjenjive karakteristike. Drugim riječima bijelac može promijeniti svoj jezik, religiju ili državu, ali ne može promijeniti svoju rasu koja je jedina biološki nepromjenjiva konstanta. Vodeći se osobnim iskustvom iz svih tih država Klassen je već tada zaključio da u rasnom socijalizmu leži budućnost. No kao što rekoh u Europi stvari još nisu otišle toliko daleko da bi nas prilike natjerale do tog stupnja spoznaje, jer ovdje su bijelci još uvijek većina u svojim državama. Mislim da mi u Europi jednostavno nemamo drugog izbora nego se zalagat za Nacionalni socijalizam, kojeg bi pomoću zajedničke bijele rasne religije trebalo obuzdat da ne uzrokuje bratoubilačke ratove među bijelim narodima. Ako unatoč svim naporima ipak padnemo u veliku manjinu unutar svojih država onda NS više neće imati nikakvog smisla. Morati ćemo preživjele ostatke bijelih naroda skupit na jednom prostoru i preći na rasni socijalizam.
To bi bilo to što se tiče negativnih strana kreativizma, sve drugo je pozitivno. Osobito je ključno što je to planski napisan program, koji u sebi donosi dugoročni plan za budućnost kodiran u oblik religije. Ima sve tri komponente neophodne za dugoročni opstanak rase: a) proglašava bijelu superiornost na temelju evolucije, b) zabranjuje rasno miješanje, c) naređuje strogu teritorijalnu odvojenost bijelaca od obojenih.
Ideologija koju su drevni bijelci razvili u Indiji isto je proglasila bijelu superiornost i zabranila rasno miješanje. No tamo su bijelci ipak propali zato jer im je nedostajala treća komponenta u vidu naredbe potpune geografske separacije bijelaca od obojenih. Umjesto toga pokušali su živjeti na istom prostoru sa obojenima ali odijeljeni u sustav kasti. To se pokazalo kao katastrofalna pogreška, jer crna krv se protekom vremena neminovno prelijevala iz donje kaste prema vrhu. Tako je nakon par tisuća godina neslavno propala Bijela rasa u Indiji, samo zato jer nije bila sposobna iznjedriti pravu rasnu religiju koja bi im zapovjedila potpunu geografsku separaciju od obojenih.
Također je dobro što je iskoristivost kreativističke vojske praktički 100% što znači da svatko tko pročita Vječnu religiju prirode već samim tim činom postaje rasno svjestan i 13
postaje sve ono što nam treba. Ovo znači kako ne postoje kreativisti koji su ljevičari, demokrate, liberali, pederi, ili bilo što drugo, već su u potpunosti deprogramirani od svih židovskih gluposti. To je ideologija dizajnirana samo za bijelce i za nikog drugog, te radi samo u interesu bijelaca.
KOZMOTEIZAM
Drugi pokušaj stvaranja dugoročnog plana za pobjedu nad Židovima je djelo Williama Piercea po imenu kozmoteizam. Što se tiče negativnih strana praktički isto što je napisano za kreativizam vrijedi i ovdje. (ne koristi lihvu kao ofenzivno oružje protiv neprijatelja, itd.) No pozitivna stvar je što je Pierce koristeći se najnovijim znanstvenim spoznajama ipak pokušao definirati što je to bog, te stvoriti monoteističku religiju koja bi bila prihvatljiva malo širem krugu bijelih ljudi koji svoje razmišljanje temelje na znanosti. On smatra da je cijeli svemir ustvari “bog” koji se sastoji od fizičke komponente u vidu materije (galaksije, sunca, planete, živa bića, itd.) te spiritualne komponente u vidu ugrađene težnje prema uzlaznoj evoluciji. Svemir se ispočetka sastojao samo od nemoćnih atoma vodika, koji su se zbog ugrađene težnje prema uzlaznoj evoluciji formirali u zvijezde, planete, galaksije te na kraju živa bića. Znači temeljna svrha postojanja živih bića je daljnja uzlazna evolucija prema sve većem stupnju moći, tako da protekom vremena na kraju evolutivnog procesa steknu stupanj svemoćnosti. (čime se ustvari “rađa” bog, postaje svjestan sam sebe i ispunjava se svrha svemira)
Dosad se uzlazna evolucija odvijala putem slijepog instinkta koji je usađen u sva živa bića. Presudni trenutak se događa kad čovjek postane dovoljno inteligentan da shvati kako je svrha svemira uzlazna evolucija i počinje svjesno raditi prema ostvarenju te svrhe. Onaj evolutivni napredak kojem je potrebno milijune godina da se odvije preko slijepog ugrađenog instinkta, može se preko svjesne eugenike postići kroz nekoliko generacija. Nakon tog trenutka dolazi do nagle genetske eksplozije prema naprijed, što za sobom povlači veći IQ i neviđen znanstven i svekoliki drugi napredak u bijeloj civilizaciji. Na ovoj temeljnoj pretpostavci se znači formira cijela ideologija kozmotezima. Pierce zagovara kreaciju potpuno bijelih zajednica koje će raditi prema poboljšanju svoje rase. To podrazumijeva izbacivanje iz zajednice svih obojenih i svih 100-ak semitskih ideologija koje se kose sa ovim temeljnim ciljem uzlazne evolucije.
14
Kozmoteizam i kreativizam su praktički potpuno kompatibilni, samo što je Pierce otišao taj jedan korak dalje i definirao što je bog, dok je Klassen zaključio da na trenutnom stupnju znanstvene spoznaje ne možemo znati što je bog ako uopće i postoji. Naravno da je Klassen tu u pravu, jer tko zna gdje će nas znanstvena otkrića odvesti. Primjerice znanstvenim napretkom možda se jednog dana ustanovi da je čitav ovaj naš svemir u kojem se nalazimo, gledano na makrorazini ustvari samo jedan mali “atom” u nekom drugom ogromnom živom biću. U tom trenutku kozmoteizam kao religija gubi svoj temelj, jer se ruši Pierceova pretpostavka boga. Ali kreativizam ne propada jer Klassen je ostavio znanosti da definira pojam boga onog trenutka kad dođe do tog nivoa.
Znači kreativizam je bolji za svrhu dugoročne interne religije bazirane na razumu. Kozmoteizam je bolji u svrhu privlačenja širih narodnih masa pošto ima u sebi oružje monoteizma na koje se mase lakše lijepe. Kao takvog treba ga postaviti kao prvi ešalon vanjske religije za mase koja će privlačiti one ljude koji većinu svojeg mišljena baziraju na razumu, ali koji traže neku vrstu monoteizma baziranog na znanosti koji bi im dao objašnjenje svrhe svemira i svrhe njihovih života. Dakle uzimamo kreativizam kao internu religiju za one koji razmišljaju dugoročno, racionalno i logički, a kozmoteizam kao prvi ešalon vanjske religije usmjerene na privlačenje inteligentnih ljudi iz mase. Iskoristivost kozmoteističke vojske je preko 95%, tako da bi svakom preporučio neka pročita malenu knjižicu Kozmoteizam od Williama Piercea.
WOTANIZAM I POGANIZAM
Sva ova nesreća i sva ova propast sa kojom se Bijela rasa danas suočava proizlazi iz jednostavne činjenice što nijedan svećenik iz naših izvornih Arijskih vjerovanja nije shvatio da se religija može planski napisati kao defanzivni alat za očuvanje rase i kao ofenzivno oružje za uništenje svih protivnika Bijele rase. Najbliže tome shvaćanju su došli arijski svećenici u Indiji gdje su pokušali napisati religiju za očuvanje rase, ali nisu shvatili da trebaju naredit potpunu geografsku separaciju rasa. Također nijedna naša arijska religija nije shvatila kakva strašna ofenzivna oružja su monoteizam i lihva, te su zato sve poražene od strane judaizma, kršćanstva i islama. Naime poganska politeistička religija je u temelju tolerantna prema suparnicima, pa su tako u Rimu postojale stotine raznih religija koje su živjele u miru. Ali kad je došao judaistički monoteizam on je rekao da su sljedbenici samo Židovskog boga “u pravu”, dok su sljedbenici svih drugih bogova u krivu i normalno treba ih zamlatiti. Dakle sve naše antičke civilizacije počevši od Sumera, Egipta, Grčke pa sve do Rima su propale isključivo zbog toga što u defanzivnom smislu nisu imale religiju koja bi bijelcima zabranila rasno miješanje, te u ofenzivnom smislu nisu imali religiju koja bi inkorporirala u sebe oružja monoteizma i lihve. Judaizam je imao sva ova defanzivna i ofenzivna oružja, te je zato pregazio sve pred sobom.
No u našim arijskim religijama se također krije ogromna snaga, jer one u sebi nose kulturno i duhovno nasljeđe tisuća generacija naših predaka. Kad recimo u “Udarcu ruskih bogova” čitate poglavlje o našoj izvornoj poganskog religiji javlja se vrlo zanimljiv fenomen da vas prolaze trnci po rukama i sve dlake na rukama se nakostriješe. To se dešava zbog unutarnjeg genetskog pamćenja svakog bijelca, jer instinktivno zna da je to bila religija koju su naši preci iznjedrili i osjeća njezinu privlačnost i moć. Isti osjećaj se dobije kad recimo slušate neku pjesmu baziranu na arijskoj religiji poput “Sons of Odin” od Manowara i njima sličnih. Znači u arijskom poganizmu postoji inherentna snaga i genetska privlačnost koja može privući mase.
15
Ono što je David Lane učinio sa wotanizmom, jest da je uzeo poganizam i pokušao ga pretvoriti u punokrvnu rasnu religiju dodajući mu potrebne dogme koje mu nedostaju. (zabranu rasnog miješanja, određeni vid monoteizma i slično) Pošto je wotanizam od Davida Lanea u svojim ciljevima potpuno kompatibilan sa ciljevima kreativizma i kozmoteizma, treba i njega prihvatiti te koristiti u privlačenju širih masa. Znači neka wotanizam bude drugi ešalon vanjske religije za mase, koja će privlačiti prema unaprijed zadanom cilju onaj tip ljudi koji su negdje na pola puta da se rukovode razumom ali se također vode i emocijama. Iskoristivost poganističke vojske je prilično velika (možda kojih 30%), a iskoristivost wotanističke vojske je sigurno preko 90%. Tako da svakom pogodnom kandidatu treba preporučit neka pročita knjigu “Collection of Works” od Davida Lanea.
NACIONAL SOCIJALIZAM
Hitlerov Nacional socijalizam je politički oblik germanskog poganizma, sa time što je pojačan doktrinama zabrane rasnog miješanja, itd. Negativna stvar je što nema monoteizam, nema lihvu, te nije napisan u obliku religije. Nadalje on je u svojim temeljnim doktrinama isključivo napisan za dobrobit njemačkog naroda, što ga automatski postavlja u sukob naspram ostatka Bijele rase. Treba imati na umu također da je Hitler demokratskim putem došao na vlast, što je potpuno nemoguće bez podrške masovnih medija. To znači da je on doveden na vlast od strane Židova u čijim rukama su bili gotovo svi njemački mediji. Bez njegovog znanja iskorišten je u cilju ostvarenja dugoročnih židovskih ciljeva: stvaranje države Izrael, stvaranje UN-a, 50 milijuna genetski najboljih bijelaca je poginulo u ratu, proširenje komunizma preko pola Europe, holohoax, itd. No iz NS-a ipak puno toga možemo naučiti, pogotovo u pogledu ekonomske organizacije države, organizacije političke stranke, itd. Te pozitivne spoznaje treba inkorporirati u naš dugoročni plan, a sve ostalo odbaciti. Sa time na umu nije loše pročitat “Mein Kampf”, te knjigu “Hitler's Table Talk” u kojoj Hitler otkriva svoje religijske poglede.
16
ATEIZAM
Ovo jednostavno znači da osoba ne vjeruje u nečije izmišljotine, što je inače pozitivna i pohvalna osobina. No negativna strana ateizma je što istovremeno ne pruža nikakvu svoju ideologiju. Ne nudi bilo kakav program za spas Bijele rase ili za borbu protiv judaizma. Dakle ateizam od osobe koja ga prakticira čini svojevrsnu “praznu ploču” na koju se mogu onda zalijepiti razne druge pozitivne ili negativne ideologije. Zato imamo ateiste koje masovni mediji pretvore u teške liberale, a sa druge strane imamo ateiste koji se pretvore u najžešće desničare tako što pročitaju knjige poput “Antikrista” od Nietzsche-a ili pak fenomenalnu knjigu “Might is Right” od Redbearda. Znači ateizam sam po sebi nije niti pozitivan niti negativan, već ustvari predstavlja odsustvo ikakvog plana za borbu protiv Židova. Iskoristivost ateističke vojske u cilju spašavanja rase je vrlo mala, možda kojih 5%. Tih par posto koji su postali rasno svjesni nisu to postali zahvaljujući nekom programu koji bi im ateizam inherentno dao, već zahvaljujući tomu što su sami slučajno pronašli prave knjige. Ateizam im je bio koristan samo u smislu da su se zahvaljujući njemu uspjeli osloboditi iz okova židovske doktrine, koju su naslijedili od roditelja samim svojim rođenjem.
KRŠĆANSTVO
Danas vjerojatno preko 90% bijelaca na svijetu ima kršćanstvo kao svoju religiju. Prema tome ako se stvarno namjeravamo boriti protiv judaizma moramo pogledati kako se kršćanstvo bori protiv judaizma u pogledu svih onih 10 najmoćnijih oružja koja su navedena u prošlom poglavlju…
1. Lihva. Kršćanstvo zabranjuje svojim sljedbenicima prakticirat lihvu i tako ostavlja judaizmu potpuni monopol nad novcem. Već samo ovo je dovoljno da zagarantira poraz i smrt cijele Bijele rase. Posljedice ove neizmjerne katastrofe što su Židovi dobili monopol nad našim novcem osjećamo danas svuda oko nas.
2. Rasna religija. Kršćanstvo nema nikakav plan za spas bijelaca, zagovara egalitarizam i rasno miješanje, prihvaća obojene u svoje redove… Ukratko napisano je od strane židovskih rabina kao dugoročni program za uništenje Bijele rase preko ugrađenih samoubilačkih dogmi. Upravo dijametralno suprotno od svega onog što trebamo imati da bi preživjeli.
3. Monoteizam. Umjesto da se svim snagama suprotstavlja židovskom monoteizmu, kršćanstvo bijelca pretvara u sljedbenika židovskog boga Jahvea. Time su bijelci unovačeni u svjetsku judaističku armiju, te iskorišteni prvo da pokore i unište pogansku Europu. Zatim su iskorištavajući genetsku moć Bijele rase proširili vladavinu židovskog boga preko cijele Europe, obje Amerike, Australije, sjeverne Azije i većeg dijela Afrike.
4. Hijerarhijska organizacija i princip vodstva. Iako je crkva organizirana po principu vodstva, propagira narodu egalitarističke doktrine. Time pili granu na kojoj sjedi, jer se iz tih egalitarističkih doktrina na kraju neminovno morala izroditi na političkom planu demokracija, liberalizam i komunizam.
5. Masovni mediji. Pošto zabranjuje lihvu kršćani nemaju novce za kupit neke ozbiljnije medije, a pošto nema u sebi nikakav dugoročni plan sljedbenici ionako nemaju niti želje kupovat medije niti shvaćaju njihovu važnost.
6. Masonstvo. Većina denominacija zabranjuje pripadnicima članstvo, ostavljajući Židovima potpuni monopol. Ostale denominacije kršćanstva koje dopuštaju svojim pripadnicima članstvo u masonstvu, nemaju od toga nikakve koristi jer nemaju nikakav 17
dugoročni plan što učiniti sa time. Tako na kraju ispada da se u masonstvo uključuju samo oni bijeli kršćani koji su zainteresirani za osobni probitak, što ih dovodi ravno u ruke Židova.
7. Jedinstvo rase, naroda i religije. Samo kršćanstvo je podijeljeno na preko 30 000 denominacija, od kojih je svaka u svađi sa svakom. Rasna svijest je nepostojeća, jer kršćanstvo uvjerava bijelce da su svi ljudi i rase na ovomu svijetu “iste”, da svi krvare crveno i da su svi od (židovskog) boga stvoreni. Dok su Židovi jedinstveni Bijela rasa je podijeljena na stotine naroda, od kojih su svi manje-više u svađi jedan sa drugim.
8. Politički sustav. Pošto su novac i mediji u rukama Židova, politički sustav u svim kršćanskim državama je isto u njihovim rukama.
9. Edukacija. Biblija je povijest židovskog naroda, prema tome jedina edukacija koju kršćanstvo može bijelcu dati je židovska indoktrinacija. Kršćanstvo je spalilo sve bijele antičke biblioteke drevnog svijeta koje su sadržavale povijest Bijele rase. Tako je odsjeklo našu rasu od njenih izvornih arijskih korijena i vjerovanja, te nakalemilo bijelce na ideološko stablo judaizma. Pošto je time temeljito uništena ono što se može nazvati “bijela duša”, logična posljedica kojoj danas svjedočimo je smrt bijelog tijela i naše genetsko izumiranje.
10. Suicidalne ideologije za protivnike. Ne samo da nije sposobno izroditi nikakvu ofenzivnu ideologiju protiv židovskog protivnika, već je kršćanstvo kao takvo židovska ofenzivna ideologija usmjerena protiv Bijele rase.
Pokušavajući da ga okrene u svoju korist bijelac je stvorio stotinjak kršćanskih denominacija, ali praktički je nemoguće upotrijebit kršćanstvo kao oružje protiv Židova. Kao što je vidljivo iz gornjeg izlaganja rabini su se osigurali da baš po svih 10 najvažnijih parametara kršćanstvo radi dijametralno suprotno interesu Bijele rase. Možda najbolji pokušaj reformacije kršćanstva je Kršćanski identitet (Christian identity) koji tvrdi da su bijelci ustvari potomci biblijskih Izraelaca, a da su današnji Židovi potomci plemena Juda i Kazara. No problem sa sljedbenicima kršćanskog identiteta je što istovremeno pokušavaju slijedit Stari i Novi zavjet koji daju dvije dijametralno suprotne doktrine. Konkretno ovo znači da za svaku doktrinu iz Starog zavjeta kao što je naredba korištenja lihve da uništiš neprijatelja, istovremeno pokušavaju slijedit i dijametralno suprotnu naredbu iz Novog zavjeta koja zabranjuje korištenje lihve! Što je van svake pameti, jer ne možeš istovremeno slijedit dvije dijametralno suprotne doktrine, isto kao što ne možeš istovremeno biti “suh i mokar”. Tako da ti likovi iz kršćanskog identiteta samo unose pomutnju među normalne katoličke i pravoslavne kršćane sa tom svojom nedokazivom tvrdnjom kako su bijelci ustvari Židovi.
Tako da korisnost cijele kršćanske vojske od milijardu bijelih kršćana u borbi za spas rase je manja od 0.001% Od njih milijardu samo par desetaka tisuća su doista rasno svjesni, a i oni se nisu probudili zbog ičega što su pročitali u Bibliji. Normalno da rasno svjesne kršćane treba objeručke prihvatit kao saveznike. No treba biti svjestan da napori tih desetak tisuća rasno svjesnih kršćana se potpuno poništavaju naporima ostale milijarde kršćana koje rade kontra njih, tako da je kumulativni efekt kršćanstva 99.999% protiv bijelog rasnog opstanka. Jedina pozitivna strana koju možemo izvući iz Biblije je da shvatimo princip kako to židovski rabini pišu religije koje mobiliziraju ogromne mase ljudi. Čitava stvar se svodi na manipulaciju emocijama, a od logike i razuma nema tu gotovo ništa. Znači poanta priče ide kako je (nepostojeći) židovski bog poslao (nepostojećeg) sina da iskupi bijelce od nekog (nepostojećeg) grijeha i tako ih spasi od (nepostojećeg) pakla. Sve što bijelci trebaju činiti da se “spase” je prihvatiti Židova kao svog boga i slijediti naredbe koje su rabini napisali za bijelce: volite svoje neprijatelje, budite siromašni i klonite se novca, okrenite i desni obraz kad vas Židov mlatne po lijevom, budite tolerantni, prakticirajte rasnu jednakost i slobodno se 18
miješajte sa svakim obojenim, itd. Takvu nebulozu su mogli prodati bijelcima samo zato što Biblija vrlo stručno manipulira ljudskim emocijama, a zaobilazi i potpuno deaktivira dio bijelog mozga koji je zadužen za razum i logiku.
Koliko god bi htjeli, na žalost nemoguće je iskoristiti kršćanstvo protiv Židova. Eventualno bi mogli pokušat napisat nešto slično ali da radi u našu korist. No bojim se da to ne bi uspjelo iz više razloga: Bijelac nije sposoban tako stručno lagati i izmišljati nevjerojatne pričice kao židovski rabini. Danas u vrijeme Interneta i sveopće dostupnosti informacija teško je napisat religiju baziranu na izmišljotinama sa ciljem emocionalne manipulacije masa, a da se to ne razotkrije. Prije dvije tisuće godina je bilo moguće kršćanstvo prodat naivnim bijelcima, ali danas bi to bilo puno teže. No ništa nije nemoguće kao što vidimo na primjeru Holohoaxa. Ili pak na primjeru religije zvane “Islamska nacija” koju su prije par desetljeća Židovi napisali američkim crncima. U toj religiji su im prodali priču kako su crnci rasno superiorniji bijelcima, te da se trebaju izborit za svoja prava i uništit bijelce u SAD-u koji su navodno djeca sotone. Židovi su uspješno proširili tu ideologiju “Islamske nacije” među par milijuna crnaca u SAD-u. To je na političkom planu rezultiralo da su svojom agresivnom borbom i paljenjem gradova 60-ih godina prošlog stoljeća, crnci uspjeli srušiti posljednje brane rasne segregacije u SAD-u. Znači čak i danas je moguće napisati takvu religiju i uspješno ju proširiti pod uvjetom da imaš organizaciju, financije, medije i talentiranog pisca koji bi stručno napisao temeljnu religijsku knjigu.
ISLAM
Napisan od strane židovskih rabina sa ciljem mobilizacije obojenih u rat protiv Bijele rase. Zagovara rasni egalitarizam, zabranjuje korištenje lihve protiv neprijatelja, itd. Ukratko niti po jednom parametru ne može biti koristan u cilju bijelog preživljavanja. Jedina pozitivna stvar je što u Kuranu imamo još jedan ogledni primjer kako se pišu religije za mobilizaciju mase.
Ako želimo mobilizirati u borbi za opstanak rase stvarno najšire mase bijelaca, trebali bi napisati nešto poput židovske Biblije i Kurana. Dakle religiju koja se spušta na “najniži” zajednički nazivnik, potpuno zaobilazi razum i cilja direktno na emocionalnu manipulaciju masa. U praksi temeljna poruka takve religije bi trebala izgledati nešto slično ovome… Bog je 19
rekao: tko od vas umre u borbi za Bijelu rasu čeka ga u raju 365 bijelih Valkira! Tko bude slijedio pedera Muhameda ili lažnog židovskog boga čeka ga vječni pakao. Svakoga koji ne posluša ovu zapovijed Boga svojeg svevišnjega biti će kažnjen tako da će njegova mongrelizirana djeca na Zemlji vječno proklinjati njegovo grešničko i izdajničko ime. Biraj mudro jer kao što će ti bijela religija donijeti pobjedu i život, tako će ti ga židovska religija oduzeti.
ZAKLJUČAK
Najbolji dugoročni plan kojeg možemo napraviti iz svih postojećih bijelih religija
U ovom dijelu probali smo formirati odgovarajući dugoročni plan kodiran u oblik religije za borbu protiv Židova. U trolistu kreativizam/kozmoteizam/wotanizam imamo grube obrise tog plana za spas Bijele rase, a dodali smo im lihvu kao ofenzivno oružje. Lihva je oružje koje pogoni cijeli novi svjetski poredak i onaj tko ovlada tim oružjem biti će pobjednik u ovom rasnom ratu. Pošto je kreativizam potpuno baziran na razumu ima vrlo ograničen domet samo na uski krug misleće elite, dok nema gotovo nikakav učinak na široke mase koje se rukovode emocijama. Zato Pierceov kozmoteizam treba upotrijebit kao prvi ešalon religije za mase koja će svojim monoteizmom privući malo širi krug ljudi. Kao drugi ešalon treba iskoristit Laneov wotanizam koji privlači još širi krug ljudi, zato što je ta ideologija duboko ukorijenjena u arijskom poganizmu koji ima instinktivnu genetsku privlačnost za bijelce. Ateizam je neutralna sila u ovom sukobu pošto je to ustvari odsutnost bilo kakvog plana. Bijele kršćane koji su se svojim trudom rasno osvijestili treba naravno prihvatit kao saveznike, iako treba biti svjestan da 99% ostalih kršćana rade kontra opstanka svoje rase. U globalu ne treba gajiti lažne nade u pogledu prave naravi judaizma, islama i kršćanstva. To su ideologije stvorene iz istog pera i rade prema istom konačnom cilju. Bibliju i Kuran na žalost ne možemo iskoristit protiv Židova, jer su se rabini temeljito osigurali protiv toga. Ali možemo te knjige uzet kao ogledni primjer kako se pišu religije za mobilizaciju velikih masa, te eventualno pokušati napisati nešto slično što bi radilo u korist bijelaca.
20
3.
Kako očuvati Hrvatski narod
U prvom poglavlju fokusirali smo se na neprijatelja i pogledali sa kakvim oružjima on raspolaže. U drugom smo naveli kakva oružja za svoju obranu trenutno posjeduje Bijela rasa. U ovom završnom trećem poglavlju pogledat ćemo kakvim oružjima se trebaju naoružat Hrvati, ako žele preživjeti kao narod.
Važno je shvatiti da nas od napada judaizma ne može spasiti brojnost od milijardu bijelaca, a niti njihova genetska kvaliteta. Sve je to potpuno nebitno, jer u ovakvom ratu važna je samo ideologija koja smjenom stotina i tisuća generacija usmjerava narod u određenom pravcu. Primjerice, zamislimo situaciju da rabini jednom malobrojnom, genetski inferiornom, crnačkom plemenu nametnu judaizam. Koliko god to čudno zvučalo ali ti crnci će kroz par tisuća godina osvojiti cijeli svijet. Ne samo to, već u procesu osvajanja svijeta će postati i genetski superiorni svim ostalim narodima. Ovo će se odvijati po sljedećoj formuli. Prvih par stoljeća će prakticirajući lihvu protiv svih protivnika nagomilat sebi ogromne novce. Zahvaljujući tom ekonomski stečenom socijalnom statusu, pripadnici tog crnačkog plemena će se moći ženit sa bijelim ženama iz svih naroda unutar kojih rovare. To je poznat fenomen da ekonomsko bogatstvo tijekom vremena rezultira i genetskom superiornošću, jer tko ima bogatstvo može birat najljepše i najpametnije žene iz svih slojeva društva. Zato su bogatiji slojevi u svim državama uočljivo svjetlije nijanse od siromašnih slojeva, jer svjetlije žene iz nižih slojeva se permanentno udaju u više bogatije slojeve. Tako će ti crnci putem osvajačke rasne religije prvo steći ekonomsku moć, pa zatim medijsku i političku. Na kraju će se rasnim miješanjem postepeno toliko transformirat, da će i genetski postat superiorni narodu nad kojem ekonomski dominiraju.
Dakle važno je shvatiti kako je presudni faktor u dugoročnom rasnom ratu isključivo religija koja usmjerava narod prema određenom cilju. Nije uopće bitno koliko su brojni ili genetski superiorni protivnički narodi, svi će oni biti poraženi od tog malog naroda koji ima dugoročni plan kodiran u oblik religije. Ista ova stvar se tijekom povijesti dogodila sa Židovima. Od običnih miješanih semitskih čuvara ovaca postali su gospodari svijeta zahvaljujući prvom rabinu koji im je napisao temeljnu knjigu agresivne rasne religije. Jedina je razlika što je Židovima trebalo tri tisuće godina da osvoje svijet, dok bi nekom crnačkom plemenu trebalo duže vremena pošto startaju od niže točke, ali konačni rezultat bi bio isti. Dakle Židovi će sa razmjernom lakoćom porazit milijarde genetski superiornih bijelaca i žutih, iz jednostavnog razloga što bijelci nemaju potrebno religijsko oružje kojim bi se mogli obranit od napada judaizma.
Ideologije su kao vjetar koji usmjeravaju narode u nekom smjeru, a sudbina svakog naroda ili pak cijele rase je unaprijed određena vrstom religije koju prakticira. Ona ga može usmjerit prema pobjedi ili prema porazu, što zavisi isključivo od namjere pisca koji ju je stvorio. Također treba imati na umu da povijesni tijek ima akumuliranu energiju kretanja. To je slično tektonskim pločama zemlje koje imaju svoju akumuliranu energiju. Ako religija usmjerava rasu tisućama godina u jednom smjeru, onda je nakupljena energija kretanja toliko jaka da gazi sve pred sobom. Nikakva fizička sila taj proces više ne može zaustaviti, već da se rasa deflektira sa svoje putanje nužno je potrebna neka religijska sila koja bi ju okrenula u drugom pravcu. Suprotstavljati se tom procesu fizičkom silom je kao da grupa ljudi pokušava rukama zaustaviti teretni vlak koji ide direktno na njih.
21
Kad vidimo da Židovi preko kršćanstva već dvije tisuće godina usmjeravaju Bijelu rasu prema rasnom miješanju i samoubojstvu, onda shvatimo pravu veličinu problema u kojem se nalazimo. Danas je gotovo nemoguće zaustavit tu akumuliranu inerciju kretanja lokomotive zvane “Bijela rasa” prema rasnom samoubojstvu i izumiranju, a koje je danas već očigledno svuda oko nas. Ne treba se zavaravati lažnim nadama da su sljedbenici bilo koje židovske ideologije (komunizma, demokracije, kapitalizma, liberalizma, kršćanstva, islama, itd.) sposobni organizirati neki ozbiljniji otpor judaizmu. Niti teoretski ga ne mogu organizirat iz jednostavnog razloga što su sve te ideologije Židovi sami planski stvorili da njihove sljedbenike odvedu u propast. Naime sve gore nabrojane ideologije počivaju na temelju rasnog egalitarizma, tako da bijelci koji se njima ravnaju nemaju apsolutno nikakve moralne ili zakonske osnove zabranit rasno miješanje.
Sama pomisao zabrane rasnog miješanja u današnjem društvu je kriminalan čin zato jer egalitarna kršćanska religija tako moralno zapovijeda, a posljedična politička ideologija demokracije onda tu egalitarnu moralnu zapovijed provodi u stvarnost silom zakona. Židov samo naivnog bijelca vrti unutar začaranog kruga od stotinjak raznih židovskih ideologija. Bijelcu koji shvati da kapitalizam pretače sve novce u Rothschildove ruke, kao rješenje Židovi ponude komunizam koji opet svu moć daje u njihove ruke. Ako bijelac shvati da je moderni liberalizam poguban, ponude mu košer-konzervatizam koji podrazumijeva očuvanje (ili konzervaciju) trenutne židovske prevlasti. Ako shvati da je kršćanstvo pogubno za opstanak rase, ponude mu sotonizam. I tako Židovi samo pretaču bijelce iz jedne prevare u drugu, a sve one imaju isti konačni cilj. Dakle mase koje slijede bilo koju židovsku ideologiju su unaprijed izgubljene.
Umjesto na njih naš najveći fokus treba biti usmjeren prema formiranju dugoročnog religijskog plana koji će određenu manju grupu bijelaca održat rasno čistim. Tisuću bijelaca koji slijede takvu rasnu religiju mogu se održati praktički zauvijek. Milijarda bijelaca koji slijede neku više-rasnu religiju propadaju zbog rasnog miješanja već unutar idućih 300 godina. Ali sve dok postoji neka mala grupa bijelaca koja slijedi rasnu religiju borba nije izgubljena. Naš najveći prioritet mora biti usmjeren prema prirodnom prirastu te rasno svjesne grupe, jer mase se ionako nikad neće osvijestit. Uz natalitet od 4 djeteta po obitelji što definitivno nije nemoguće, primjerice desetorica ljudi mogu u razmjerno kratkom roku stvorit vojsku od milijardu ljudi. Ako pogledamo da gladni crnci u Africi imaju duplo veći natalitet od toga, onda ovo definitivno nije nemoguće napraviti. Naši pradjedovi su imali po 8 djece, a bili su daleko siromašniji od nas. Uzmimo primjer deset ljudi i natalitet od 4 djeteta po obitelji, što znači da se svakom idućom generacijom broj umnožava za duplo. Pogledajmo koliko generacija će trebati da potomci dostignu broj od milijardu?
1. 10
2. 20
3. 40
4. 80
5. 160
6. 320
7. 640
8. 1 280
9. 2 560
10. 5120
11. 10 240
12. 20 480
13. 40 960
22
14. 81 920
15. 163 384
16. 327 680
17. 655 360
18. 1 310 720
19. 2 621 440
20. 5 242 880
Nakon 20 generacija potomci od desetorice broje 5 milijuna ljudi. Uzmimo da prosječna žena sa navršenih 25 godina rodi dijete. Znači 25 godina puta 20 generacija = 500 godina. Treba samo 500 godina da potomci od desetorice dostignu broj od 5 milijuna, uz natalitet od relativno skromnih 4 djeteta po obitelji. Idemo pogledat dalje…
21. 10 485 760
22. 20 971 520
23. 41 943 040
24. 83 886 080
Nakon samo 24 generacije potomci dostižu broj današnjih Nijemaca.
25. 167 772 160
26. 335 544 320
27. 671 088 640
28. 1 342 177 280
Nakon 28 generacija brojka se penje na milijardu ljudi koliko danas ima cijela Bijela rasa! A da bi dosegli tu brojku treba im 700 godina (28x25).
Dakle nije toliko važno uvjeravati ili “buditi” liberale, komuniste ili druge, već se prije svega treba posvetit sebi, to jest da svaki od vas koji ste nacionalno i rasno svjesni imate 4 djece po obitelji. Unutar 700 godina potomci od samo vas desetorice mogu doseći broj od milijardu ljudi. Kao što sam rekao u prošlom poglavlju, imajte na umu da se ovaj rat ne može dobiti preko noći, već da će se voditi kroz brojne buduće generacije. Pogledajmo potrebne poluge moći koje će se naprosto morati dočepati ti naši potomci, ako misle situaciju preokrenut u svoju korist.
1. Lihva
Moraju upotrijebiti lihvu kao oružje protiv svih neprijatelja. Preko svih mogućih sredstava i metoda nastojat skupit dovoljno novaca da osnuju svoju privatnu banku. Novac je moć upravljanja nad životima onih koji ga nemaju, ne može se pobjeći od te činjenice. Lihva je sila koja stoji u temelju cijelog Novog svjetskog poretka i tko njome ovlada biti će pobjednik.
2. Umjesto rasne trebamo Hrvatsku religiju
U prošlom izlaganju smo vidjeli da su bijelci kroz cijelu povijest stvorili samo tri religije u kojima je kodiran plan za dugoročni opstanak rase: kreativizam, kozmoteizam i wotanizam.
23
Temeljni problem sa sve tri navedene religije je što zanemaruju postojanje bijelih naroda. Naime one se umjesto naroda baziraju na principu bijelih rasnih zajednica (wotanizam i kozmoteizam) ili pak zagovaraju princip rasnog socijalizma (kreativizam). U konačnici rasni socijalizam cilja stvoriti globalnu bjelačku svjetsku državu i unutar nje unificirati sve bijele narode po svim mogućim parametrima. (jedan zajednički bijeli jezik, religija, država, vođa, narod). Tako da nijedna od ove tri rasne religije nije optimalna za očuvanje pojedinih bijelih naroda, jer ciljaju okupit bijelce oko rasne nad-nacionalne strukture. To može odgovarati bijelim Amerikancima koji su već ionako potpuno narodno izmiješani, no to ne može biti privlačno europskim narodima koji su homogeni na određenom teritoriju i nastoje sačuvati svoju zasebnu kulturu, teritorij i državu.
Ovo pitanje je vrlo važno i iz perspektive evolucije, pošto je svaki narod optimalno prilagođen podneblju u kojem živi. Šveđani većinom imaju plavu kosu, a Španjolci većinom crnu iz razloga što je to uvjetovano evolucijskom prilagodbom sjevernoj ili pak mediteranskoj klimi u kojoj oni obitavaju. Kad bi se svi europski bijeli narodi pomiješali u rasnom socijalizmu američkog tipa, to bi značilo da bi izgubili svoje izrazito specifične evolutivne prilagodbe podneblju u kojem žive. Ako bi Španjolci pokušali živjeti u Švedskoj imali bi dugotrajno gledano određenih fizičkih posljedica. Doduše ne toliko ekstremnih posljedica kao crni Afrikanci, ali ipak neće se osjećati gore tako ugodno kao što se osjećaju Šveđani koji su fizički dobro prilagođeni hladnoj klimi. Izuzetno važno je očuvati te prilagodbe podneblju, a jedina poznata društvena struktura koja to može sačuvati je narod.
Naime postoji nekoliko elementarnih stupova na kojima počiva svako ljudsko društvo: pojedinac, obitelj, narod i rasa. Obitelj je grupa s kojom je pojedinac genetski vezan unatrag par desetljeća. Narod je pak grupa u kojoj svi pojedinci imaju zajedničkog pretka unutar zadnjih par stoljeća, a kod rase je zajednički predak udaljen par tisućljeća. Zato je normalno da pojedinac osjeća najveću ljubav prema obitelji koja mu je genetski najbliža. Isto tako prema narodu osjeća veću ljubav nego prema rasi, jer su mu pripadnici njegovog naroda genetski bliži. Više-rasne egalitarne religije poput kršćanstva i islama dugoročno gledano ruše sva ova četiri temeljna stupa društva. Pojedincima ne brane da se rasno miješaju sa obojenima, čime se preko pojedinaca automatski ruši bijela obitelj, zatim pada narod i na kraju cijela rasa. Sa druge strane rasna religija poput kreativizma spašava samo tri stupa (pojedinca, obitelj i rasu). Ali u tom procesu ne spašava narod već homogenizira sve bijele 24
narode u jedan. Dakle niti rasna religija nije konačno rješenje, već trebamo pronaći vrstu religije koja će također očuvati bijele narode, tako da spasimo sva četiri temeljna stupa na kojima počiva društvo.
Pogledajmo kako je taj problem riješio judaizam. On nije klasična rasna religija, jer da je rasna ciljao bi na sve “Semite” pošto su oni svi ista rasa. Ali judaizam očito ne cilja na sve Semite već je ustvari židovska narodna religija koja radi za dobrobit samo Židova, a protiv svih ostalih Semita i protiv svih drugih rasa. Njihova Biblija je štivo koje opisuje povijest židovskog naroda, njihove pobjede, njihove heroje, kraljeve i velikane. Zato su oni judaizam tako lako prihvatili jer takva knjiga im je privlačna i motivirajuća pošto se odnosi samo na njih. Sa druge strane ne postoji niti spomena hrvatskom narodu u Vječnoj religiji prirode, Kozmoteizmu, Bibliji ili bilo kojoj drugoj religijskoj knjizi!
Prema tome Hrvati niti teoretski ne mogu doživljavati i prihvatiti te knjige sa istim onim žarom i ljubavlju, kako Židovi doživljavaju svoju Bibliju ili Talmud. Znači nama ustvari treba Hrvatska narodna religija koja će nas učiti našoj povijesti, ulijevati nam inspiraciju i ponos, pratiti kronologiju našeg naroda i naših heroja. Samo takva religija može dugoročno gledano radit prema očuvanju hrvatskog naroda, a preko njega i prema očuvanju rase u cjelini. Ne samo hrvatski nego svaki bijeli narod koji dugoročno želi opstati, mora nužno stvoriti svoju narodnu religiju. To je alfa i omega svakog narodnog opstanka. Naime sa jedne strane kršćanstvo nas vodi u miješanje sa obojenim rasama, dok sa druge strane kreativizam nas vodi u miješanje sa drugim bijelim narodima. U oba slučaja krajnji rezultat će biti nestanak hrvatskog naroda, uz razliku što ćemo kod kreativizma ipak ostajat bijeli “ne-Hrvati”, dok kod kršćanstva se pretvaramo u obojene “Hrvate”. Dakle niti jedna od tih solucija nije dobra, već nam je neophodno potrebna Hrvatska religija putem koje jedino možemo ostat bijeli Hrvati.
Postavlja se pitanje bi li fragmentacija jedne rasne religije u 40-ak bijelih narodnih religija odvelo sve bijele narode u međusobni vjerski rat? Definitivno bi, ako bi bile napisane po obrascu judaizma. Znači kako možemo spriječiti taj sukob i mobilizirati bijele narodne religije da istovremeno rade u korist svog naroda ali i rase u cjelini? Pogledajmo kako su rabini riješili sličan problem u Bibliji. Prvi dio Biblije (Stari zavjet) je zajednički židovima i bijelcima, a drugi dio (Novi zavjet) je samo za bijelce. Po istoj formuli mogle bi se bijele narodne religije sastojati od dva zasebna “Zavjeta”. Prvi koji je zajednički svim bijelcima i opisivat će povijesti naše rase, usaditi će bijelcima mržnju prema obojenima, zabraniti rasno miješanje, itd. Ovaj prvi dio temeljne knjige Hrvatske narodne religije ćemo okvirno nazvati “Bijela rasa” i zauzimat će prvu polovicu knjige. Druga polovica će se zvati “Hrvatski narod” gdje se treba pozabavit poviješću našeg naroda, te promovirati u svakom pogledu očuvanje hrvatske države, hrvatskog narodnog opstanka, jezika, kulture i identiteta.
Ako bi se stvari organizirale na taj način, onda bi sve bijele narodne religije imale zajednički taj prvi rasni dio, te preko njega svi bijeli narodi bi dobili svijest o zajedničkom rasnom porijeklu i zajedničkoj sudbini koja nas veže. U drugom bi pak dijelu svaki narod stavio ono što je potrebno za očuvanje njegove povijesti, kulturnog identiteta i opstanka, te bi se tako osim rase osigurao i opstanak naroda. Znači trebalo bi napisat temeljnu knjigu Hrvatske religije, koja će se okvirno sastojat od takva dva dijela (rasni i narodni). Pošto je to vrlo težak posao, zašto ne iskoristit najbolje knjige koje su nam trenutno već dostupne! Primjerice isto kako je židovski Talmud ustvari kompilacija od 63 knjige, tako se i Hrvatska religija može sastojat od najboljih knjiga koje govore o Bijeloj rasi u prvom dijelu, te od najboljih knjiga koje govore o Hrvatskom narodu u drugom dijelu. Moj prijedlog bi bio nešto u ovom stilu…
U prvih 50% teksta Hrvatske religije pod cjelinom “Bijela rasa” objasnit situaciju na globalnom planu. Kao u svakoj religiji treba prvo dati objašnjenje što je to Bog, koja je svrha 25
svemira, te koja je svrha ljudskog života. Za ovu namjenu dosad nisam pronašao ništa bolje od:
Kozmoteizam (1977) – William Pierce
Zatim objasnit evoluciju života na Zemlji i posljedične razlike među rasama, opisati povijest Bijele rase, posljedice rasnog miješanja, objasniti tematiku Židova, komunizma, eugenike, demokracije, itd. Za ovo treba iskoristit Klassenove knjige koji je objasnio globalnu situaciju i imperativ zabrane rasnog miješanja:
Vječna religija prirode (1973)
Biblija bijelog čovjeka (1981) – Ben Klassen
Poglavlja iz ove knjige o evoluciji rase na hladnom sjeveru su osobito korisna za shvaćanje zašto su bijelci evolucijski napredniji od svih drugih rasa i zašto je važno spriječiti rasno miješanje:
My awakening - A path to racial understanding (1998) - David Duke
Cijela povijest Bijele rase od njenog nastanka do danas, te kako su se bijele civilizacije uzdizale i propadale uslijed rasnog miješanja:
March of the titans - A history of the White Race (1999) - Arthur Kemp
Presudna važnost lihve koja stoji iza cijelog NWO projekta, te kako su Židovi osvojili njome svijet:
The sumerian swindle – How the Jews betrayed mankind (2010)
Bijela rasna religija koja zabranjuje rasno miješanje bazirana na wotanizmu:
88 načela o pokretu – David Lane
Collection of works – David Lane
Vječni i surovi zakoni prirode su ovdje odlično objašnjeni:
Might is right – The survival of the fittest (1896) - Ragnar Redbeard
Temeljna knjiga najvećeg borca protiv Židova kojeg je rasa ikad dala:
Mein kampf – Moja borba (1939) - Adolf Hitler
U svakoj civilizaciji se tijekom vremena srozava IQ stanovništva zbog toga što inferiorni imaju više djece od superiornih. Da bi civilizacija dugotrajno opstala mora donijeti pozitivne i negativne eugenske zakone koji osiguravaju uzlaznu putanju idućih generacija. U suprotnom svaka civilizacija propada, čak i ako je 100% bjelačka:
The revolt against civilization – The menace of the under man (1922) - Lothrop Stoddard
U drugih 50% Hrvatske religije u cjelini koja se zove “Hrvatski narod” izložiti porijeklo i ukratko cijelu dosadašnju povijest našeg naroda:
Tko su i odakle Hrvati (1993) – Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata
Moja Hrvatska (1993) - Zdravko Gavran
26
Od knjiga o našoj povijesti meni je možda najzanimljivija bila, gledano iz zavjeraške perspektive, trilogija od Mladen Lojkića:
Vladari svijeta (2007)
Kletva kralja Zvonimira (2007) (na žalost ove knjige još nema u pdf-u)
Masoni protiv Hrvatske (2010)
Zbog vrlo dobrog uvida u problematiku ekonomske i političke organizacije države uvrstit ćemo knjigu od Marka Franciškovića:
Hrvatska knjiga opstanka (2006) – Marko Francišković
Ante Starčević je prvi zagovarao koncept potpuno nezavisne hrvatske države, pa treba stavit jednu knjigu o njegovoj političkoj ideologiji:
Ante Starčević (1942)
Osnovni cilj hrvatske države treba biti genetski opstanak i napredak hrvatskog naroda, što Danijel Crljen vrlo precizno definira u ovoj knjizi:
Načela Hrvatskog Ustaškog pokreta (1942) – Danijel Crljen
Vjerojatno jedna od najbolja knjiga o podrivačkoj ulozi Židova u Hrvatskoj:
Tajna družba – Masonerija, židovstvo, marksizam – (1942) Dragan Bublić
Ovdje su dane osnove drevne slavenske, a samim time i hrvatske izvorne arijske religije na tako inspirativan način kakav nigdje drugdje nisam vidio. Niti slutio nisam koliko naših hrvatskih riječi koje svakodnevno koristimo imaju izvor u imenima naših drevnih bogova. Također općenito se ovdje razotkrivaju Židovi, komunizam i njihove ideologije žešće nego u bilo kojoj drugoj knjizi, pa je vrijedi uvrstiti iako nije izvorno od hrvatskog autora.
Udarac ruskih bogova (2000) – Vladimir Istarhov
Vladimir Cicak vrlo dobro objašnjava zbog čega nas demokracija neizbježno vodi u propast, te kako bi trebala izgledati nacional socijalistička hrvatska država:
Zadnji dani zapadnoevropske demokracije (1941) - Vladimir Cicak
27
Ovo bi recimo bio okvirno moj prijedlog, ali otvoren sam za vaše sugestije i prijedloge. Znači pri sastavljanju temeljnih knjiga Hrvatske religije za svoje potomke otprilike ove knjige bi im ja uvrstio. Pritom one dijelove koji su u kontradikciji treba usuglasiti da je poruka identična tijekom cijele religije. Dakle jasno istaknuti da poglavlja o rasnom socijalizmu iz Klassenovih knjiga zamjenjujemo sa nacionalnim socijalizmom. Također istaknuti da dijelove koji zagovaraju židovsku religiju iz Lojkićevih i Franciškovićevih knjiga, zamjenjujemo sa Hrvatskom religijom.
Ako se ovakva religija raširi nakon određenog broja generacija vjerojatno će kao i u kršćanstvu biti potrebno sazvati pandan “Nicejskog sabora” među bijelim narodima, da se usuglasi koje točno knjige staviti u cjelinu “Bijela rasa” koja će biti zajednička svim bijelim narodnim religijama. Također će biti potrebno jednog dana sazvati hrvatski pandan ovog sabora, da se usuglasi koje knjige staviti u cjelinu “Hrvatski narod”. Kažem ovo gore je moja okvirna verzija, a vi iznesite svoje prijedloge da vidimo možemo li naći neki dogovor koje knjige zaslužuju uči u Hrvatsku Bibliju.
Treba napomenuti da za ovu religiju nisu uopće potrebne mase, koje su trenutno ionako potpuno pod židovskom kontrolom. Kao što sam rekao potomci od nas desetorice mogu unutar 28 generacija stvorit vojsku od milijardu rasno i nacionalno svjesnih ljudi. Njih nikakva židovska indoktrinacija preko škole i masovnih medija ne može više skrenuti sa puta, jer sve znanje koje im treba dobivaju direktno u ranoj mladosti preko temeljnih knjiga Hrvatske religije. Onaj tko u mladosti pročita ove gore knjige postaje doživotni borac za svoj narod i rasu. Ma nije niti deset ljudi potrebno. Dovoljno je da samo jedan od ovdje prisutnih odluči imati četvero djece, koje će u mladosti odgojiti prema učenjima Hrvatske religije. Njegova djeca se neće nikad rasno pomiješati sa obojenima uz ovakvu religiju, te nakon samo 31 generaciju (750 godina) uz natalitet od 4 djece po obitelji mogu se popeti do brojke od milijardu sljedbenika Hrvatske religije.
Htio bi malo o stavu kojeg hrvatska religija ima prema katolicizmu. Ne smijemo smetnuti sa uma da je katolicizam zaslužan što danas uopće postojimo kao Hrvati. Da smo pod Turcima prešli na islam ili pravoslavlje, danas bi se možda smatrali Bošnjacima ili Srbima. Također svaka religija (pa tako i katolicizam) je okosnica oko koje se okupljaju sve desne, zdrave i državotvorne snage u nekom narodu. Katolicizam je tako sa jedne strane štit koji nas brani od svih neprijatelja. Ne smijemo spuštat taj štit jer time bi hrvatski narod ostao bez kohezivne snage koja ga drži na okupu, što bi razni njegovi neprijatelji odmah iskoristili da nas unište. No sa druge strane ne možemo dugoročno samo gledati i dozvoliti da nas baš sve kršćanstvo odvede u propast rasnog miješanja.
Dodatni problem je što konkurencija dvije religije unutar nekog naroda neizbježno vodi u unutarnji sukob, što bi neprijatelj opet iskoristio. A čak i kad bi kojim čudom ova hrvatska religija nadvladala katolicizam, istog trenutka bi Židovi mobilizirali svoje islamske i pravoslavne vojnike da nas unište. Dakle kako pristupiti ovom vrlo kompleksnom problemu? Mislim da ionako nemamo dovoljno vremena, a niti financijsko-medijskih mogućnosti okrenuti mase na Hrvatsku religiju. Ovo znači da će mase ostati u trenutnom stanju koje ih na žalost dugoročno gledano vodi prema izumiranju zbog niskog nataliteta i nadolazećeg rasnog miješanja. Ali mi ionako ne možemo puno učiniti da ih od toga spasimo.
No možemo uložiti sve snage da prije nego što se ta katastrofa dogodi, barem nekoliko tisuća pređe na Hrvatsku religiju, čime bi stvorili potrebnu genetsku jezgru iz koje kasnije može nastati novi Hrvatski narod. Ta tisuća ionako ne bi falila katolicizmu kad ima četiri milijuna ljudi, ali bi zato ta tisuća bila veliki potencijalni zalog za budućnost. Bolje je judaizam napadat iz dva pravca (katolicizam + hrvatska religija) nego djelovati samo preko katolicizma pa izgubiti čitav narod u nadolazećem rasnom miješanju. Ako kršćanske 28
milijunske mase stvarno uslijed niskog nataliteta i rasnog miješanja polako izumru, narod može biti ponovo uskrsnut nazad iz redova potomaka one tisuće koju je zabranom rasnog miješanja očuvala Hrvatska religija. Znači cilj ove religije nije ratovati protiv kršćanstva, već dobiti par tisuća ljudi da slijede ideologiju koja im brani rasno miješanje, čime bi se osigurala budućnost našeg naroda.
Također bi želio kreativistima napomenut da ova Hrvatska religija ne ruši Klassena, već samo nadograđuje njegovu ideologiju komponentama koje mu nedostaju. Dodana je ideološka podrška za opstanak bijelih naroda, te oružja monoteizma, lihve, itd. U slučaju da broj Hrvata padne ispod točke gdje genetski više nije moguće uskrsnuti nazad narod, onda će biti potrebno preći na čistokrvni rasni socijalizam kakav Klassen zagovara. Tako da se nemojte obeshrabriti i odustat od svega, kreativizam i dalje ostaje u igri kao treća udarna formacija koja stupa na scenu ako ne uspiju niti katolicizam (koji ipak ima moć u masama), a niti Hrvatska religija. (koja je jedina religija dizajnirana da pokuša sačuvati hrvatski narod)
Pogledajmo ostala oružja kojima se Hrvati trebaju naoružati, ako žele uspješno ratovat protiv judaizma.
3. Monoteizam
U religiji koja cilja na bilo kakav uspjeh jednostavno se mora objasnit što je Bog i koja je svrha ljudskog života. U Hrvatsku religiju ugradio sam sa time na umu kozmoteizam od Williama Piercea, jer njegova vrsta monoteizma je vrlo inspirativna i pogodna za cilj rasnog preživljavanja. Dakle Bog je cijeli svemir koji se sastoji od materijalne komponente (galaksije, planete, živa bića) i spiritualne komponente (usađena težnja u svu materiju prema uzlaznoj evoluciji). Čovjek je istovremeno materijalni dio Boga, te izvršitelj njegove volje. Dugoročni cilj je očuvati rasu čistom i na uzlaznoj putanji koja na kraju rezultira stanjem svemoćnosti, čime se oživotvori i probudi Bog u toj rasi koja ustraje dovoljno dugo na uzlaznom putu.
29
4. Hijerarhijska organizacija i princip vodstva
U ovim početnim stadijima dok je neprijateljski kontrolni sustav sveprisutan, najbolje je djelovati u manjim labavo povezanim skupinama. Najosnovnija stvar je imati obitelji sa minimalno 4 djece kojima ćete usaditi Hrvatsku religiju kao temeljni operativni sustav, a sve drugo će doći samo po sebi. Kako naši brojevi iz generaciju u generaciju budu rasli, onda se treba povezivati u sve veće skupine. U njima se princip vodstva i hijerarhijska struktura treba poštovati i svako treba biti osobno odgovoran za zadatak koji mu je povjeren. Kasnije kad se osvoji vlast hrvatsku državu treba ustrojiti tako da su svi Hrvati uvijek dobro naoružani i spremni za obranu domovine. Nježna božica mira živi samo pod zaštitničkom rukom pripravnog boga rata.
5. Masovni mediji
Teško je stvoriti svoje medije, ali vrlo lako je nekom posuditi novce i uzimati kamate. Znači pomoću lihve treba osigurati potrebna sredstva za stvaranje svojih medija ili kupovinu već postojećih. Lako je onda kupit sva ona piskarala i intelektualne prostitutke iz Jutarnjeg lista, koji će za novce pisati sve što god im naredite da pišu.
6. Masonstvo
Preuzeti postojeće masonstvo kad su mu Židovi već na čelu će biti vrlo teško. Kad dosegnu potrebni broj i financijsku moć potomci bi trebali stvoriti svoje lože, te onda preko njih usmjeravati one oportuniste koji se učlane prema ciljevima pogodnima za našu stvar.
7. Jedinstvo rase, naroda i religije
Rasni socijalizam u svom punom obimu moguće je postići samo u SAD-u, gdje su bijeli narodi teritorijalno potpuno izmiješani. Europski narodi imaju definirane teritorije tako da je nacionalni socijalizam čija je agresivnost amortizirana rasno svjesnom komponentom jedini mogući put za Europu. Pošto će u svakoj bijeloj narodnoj religiji biti 50% sadržaja koji će biti zajednički svima, ovo bi trebalo usmjeriti bijele narode da djeluju i prema koristi rase u cjelini.
30
8. Politički sustav
Prvo dakle skupiti novce, onda kupiti ili stvoriti svoje medije, a tada vam cijeli politički sustav u demokraciji sam padne u ruke. U slučaju da se to dogodi odmah ukinuti židovske centralne banke, vratiti sve obojene u države iz kojih su došli uz kompenzaciju u visini njihove imovine, zabraniti bilo kakvu lihvu među bijelcima. U pogledu gospodarstva i općenito uređenja Hrvatske države ne treba tu izmišljati toplu vodu. Većinom prekopirati ono što je Hitler napravio u Trećem Rajhu, uz izmjene koje će reflektirati današnju situaciju.
Važno je također kakvu će politiku hrvatska i druge bijele narodne religije promovirat naspram drugih bijelih naroda, a pogotovo u pogledu državnih granica. Pošto bi bijele narodne religije u svojoj temeljnoj knjizi imale u prvih 50% sadržaja zajednički rasni dio, time bi se bijelim narodima dao osjećaj zajedničke svrhe. No svaki narod bi imao svoju državu koja je potpuno nezavisna i suverena od drugih, sa svojim vođom, jezikom, kulturom, itd. Unutar države koristiti će se Hrvatski jezik, a kao sekundarni jezik koji će služit sporazumijevanju među svim bijelim narodima može se uzet Engleski, jer on faktički to danas već i je.
Dok god na istom teritoriju žive dva naroda uvijek će dolazit do sukoba među njima. Dakle konačno rješenje svih trenutnih sukoba među bijelim narodima je ili potpuna separacija u zasebne bijele narodne države, ili potpuna homogenizacija u jednoj svjetskoj bijeloj državi. Pošto je homogenizacija nemoguća, a i nepoželjna iz razloga što se gube evolutivne prilagodbe podneblju, jedino realno rješenje je potpuna separacija. Uostalom bilo bi izuzetno opasno imati svjetsku državu, jer uvijek postoji opasnost da na njeno čelo izbije neki luđak. Treba zapamtit da svaka moć ljude kvari, a apsolutna moć kvari apsolutno. Prema tome tko bi mogao takvog iskvarenog bijelog svjetskog vladara svladati kad bi sve poluge moći i sav represivni aparat bile u njegovim rukama? Daleko sigurnije je imati decentraliziranu moć u više bijelih država, pa ako na čelo jedne dođe luđak, druge ga države mogu zajedničkom akcijom lako svladati.
U pogledu teritorijalnog razgraničenja uvest princip potpune separacije naroda gdje je god to moguće. Dakle što se tiče država kao BiH koje se sastoje od više temeljnih naroda, koji se mrze i žive većinom odvojeni svaki na svojem određenom teritoriju, potpuna separacija po etničkim granicama razdvajanja je očito jedino trajno rješenje. Bosna Bošnjacima, Herceg-Bosna Hrvatima, R.Srpska Srbima. Postoje težnje prema osvajanju cijele BiH sa srpske, hrvatske i bošnjačke strane, ali realno gledano niti jedna strana nema vojne snage te težnje ostvariti. Istina da je cijela BiH nekad bila Hrvatska, ali štošta se promijenilo od tih vremena. Bošnjaci su se odnarodili konverzijom na islam i broje 2 milijuna, a Turci dotjerali Srbe kojih sada tamo ima 1.3 milijun. Ako se nastavi trenutna situacija da Hrvati nemaju svoj zaseban etnicitet, biti će polako nadglasani i asimilirani od strane muslimana. Separacija je jedino rješenje za njih. Znači kad se Srbi u RS budu na referendumu odcjepljivali od BiH, nema drugog izbora nego da isto naprave i Hrvati u Herceg-Bosni. U suprotnom muslimani će ih dugoročno gledano uništit.
Što će biti sa državama gdje nema uopće temeljnih naroda, nego su razni bijeli narodi toliko genetski izmiješani jedan sa drugim da ih je nemoguće više razdvojiti (kao Amerika, Australija, itd.)? U tom slučaju se ide na jedino moguće rješenje, dovršiti homogenizaciju do kraja kad već nema drugog izbora. Znači oni definitivno odbacuju svoje bivše narodne identitete i postaju homogenizirani oko pojma nacije. (“Amerikanci”, itd.) 31
Što se pak tiče država gdje pored jednog temeljnog naroda koji je utemeljio tu državu, žive u malenom broju razne druge nacionalne manjine teritorijalno raštrkane, jedino trajno rješenje je relokacija manjina u matične zemlje uz pravičnu naknadu u visini njihove imovine. Znači recimo u Švedskoj mogu ostati samo oni pripadnici drugih bijelih naroda koji su u miješanim brakovima sa Šveđanima, ali pod uvjetom da njihovi potomci iz tih miješanih brakova sebe smatraju Šveđanima. Sve druge bijele manjine se vračaju u matične zemlje pošto su Šveđani jedini temeljni narod u Švedskoj. Isto vrijedi za sve druge zemlje koje imaju temeljne narode poput Italije, Hrvatske, Srbije, Njemačke, itd. Sve nacionalne manjine izuzev onih u miješanim brakovima se vračaju u matične države uz pravičnu naknadu. Što se tiče turizma obojenima potpuno zabraniti dolazak u bijele zemlje, jer jedino tako se može spriječiti rasno miješanje. Bijelcima je dopušteno turistički ići u druge bijele zemlje, pa čak se tamo i oženiti/udati ako nađu bračnog partnera.
Hrvatska ne smije više nikada ulaziti u integracije sa drugim državama. Treba provest lustraciju komunističkih kadrova, tako da ne mogu sudjelovati u vlasti. Ukratko međusobni bjelački ratovi se mogu riješiti jedino potpunom separacijom naroda. Bilo kakve polovične mjere i dozvoljavanje situacija da dva samosvjesna bijela naroda žive u istoj državi, dugoročno vode samo u nove ratove.
Nije pametno obojene rase svijeta stavljat pred sljedeću dilemu: hoćete li biti istrijebljeni od strane bijelaca ili ćete radije postati robovi Židovima? U tom slučaju milijarde obojenih će se radije priklonit Židovima pošto im oni ipak nude bolju opciju. Bijelci ionako nisu evolutivno dizajnirani da žive u Africi, stoga ne vidim neku svrhu osvajanja Afrike ili pak istrebljenja crnaca i drugih obojanih rasa. Znači trebamo sve obojene iz bijelih država vratit u njihove matične zemlje, pa neka se tamo snalaze i žive kako znaju. Priroda ih je očito stvorila takvima kakvi jesu da budu optimalno prilagođeni podnebljima u kojima obitavaju, a bijelci se u taj dizajn prirode ne bi trebali miješati. Žuta rasa će sigurno radije izabrati opciju da budu ostavljeni na miru od strane bijelaca, nego da budu robovi Židovima.
Općenito bjelački napredak bi se trebao usmjeriti prema unutra, to jest prema kvaliteti stanovništva. Znači ne prema beskonačnom povećanju broja stanovnika ili prema povećanju 32
teritorija osvajanjem etničkih teritorija drugih bijelih naroda. Ako koji moćni i veliki narod (Rusi, Nijemci, itd.) ipak želi proširiti svoj životni prostor nauštrb etničkih prostora drugih bijelih naroda, treba ga svladati zajedničkim naporima ostalih bijelih država. Kad se natalitetom dosegne neki optimalni broj stanovništva kojeg zemlja veličine Hrvatske može prehraniti (primjerice 20 ili 30 milijuna) treba onda natalitetnu politiku smanjit na održiv broj. Ne želimo valjda poput Indije imati nepregledne mase izgladnjelih Hrvata po ulicama. Donijet takve pozitivne i negativne eugenske zakone koji će držat taj broj stanovništva na istoj brojčanoj razini, ali tako da se genetska kvaliteta poboljšava svake iduće generacije.
Procijeni se kvaliteta stanovništva na temelju fizičkog i mentalnog IQ testa. Oni fizički i mentalno najkvalitetniji mogu imat troje djece, prosječni dvoje, a ispod prosječni jedno dijete. Svi sa nasljednim genetskim i mentalnim oboljenjima ne smiju imati djece, jer time dugoročno gledano ugrožavaju genetsko zdravlje cijelog naroda. To se rješava na državnom nivou preko eugenskih zakona, na vrlo sličan način kako je Hitler podizao genetsku kvalitetu Nijemaca. Par stoljeća takvog razvitka usmjerenog prema poboljšanju narodne kvalitete i imat ćemo prosječni IQ i tehnologiju kakvu danas možemo samo sanjati. Crnci u Africi će postati obični relikt prošlosti kakav su danas recimo majmuni, prema tome najbolje ih je ostaviti na miru da žive u svojem prirodnom staništu i snalaze se kako znaju.
Treba poticati oživljavanje sela i uzgoj zdrave hrane. Danas se bijelci većinom gužvaju u gradovima i žive na hrani zatrovanoj pesticidima, konzervansima i otrovima. Pomoću tog sustava ih neprijatelj planski truje, te se onda bogati na njima preko farmaceutskih tvrtki. Pošto ćemo imat svoju nezavisnu državu trebamo donijet takvu carinsku politiku kojom se maksimalno oporezuje uvoz, a potiče domaću proizvodnju. Kontrola nad vlastitom emisijom beskamatnog novca, vrlo brzo će podići cijelu ekonomiju. Nema razloga da 30 milijuna Hrvata u svojoj državi ne proizvode sve što im treba, od automobila do kompjutera i svega drugoga.
9. Edukacija
Sva najvažnija edukacija se dobiva izravno preko temeljnih knjiga Hrvatske religije. Kad jednom dobiju kontrolu i nad političkim sustavom, bijelci će imat kontrolu potpunog spektra nad edukacijom mladih također preko školstva i preko masovnih medija.
Ako polučimo neke uspjehe u svojem naumu, hoće li Židovi u budućnosti samo strpljivo gledati kako bijelci jačaju. Vrlo vjerojatno neće. Ali mi ne možemo gledati primarno što će oni napraviti, već moramo pokušati sve da se očuvamo čim duže od procesa rasnog miješanja. Ako pak ne uspijemo osvojit niti jednu od gore navedenih 9 poluga moći, moramo preći na rezervne solucije. Totalno se izolirati iz cijele ove judejske civilizacije na način kako su to učinili Menoniti. Na određenom teritoriju stvoriti manje bijele zajednice koje će se ravnati prema Hrvatskoj narodnoj religiji, a koja će sljedbenicima strogo zabraniti svako miješanje sa obojenima. Ako nam Židovi vojnom silom ili silom zakona razore takve zajednice u Hrvatskoj, onda moramo pokušati u nekom zabačenom i nepristupačnom kutku Zemlje ih probati stvoriti. Ako ostane samo par stotina Hrvata koji više genetski ne mogu vratiti nazad narod, onda treba krenut putem bijelog rasnog socijalizma u zajednicama sa preživjelim pripadnicima drugih bijelih naroda. Ako nam i to razore možemo u krajnjoj liniji slijedit primjer maranosa i odglumit konverziju na judaizam. Tako onda djelujući pod vanjskom maskom judaizma, a iznutra tajno prakticirajući bijelu religiju, pokušat se očuvat od rasnog miješanja.
Također veliko je pitanje što će biti ako Židovi stvarno ostvare svoj Novi svjetski poredak. Hoće li uspjeti zadržati tu strukturu zauvijek stabilnom u kojoj će vladati nad 33
svijetom obojenih mongrila? Civilizacijski i tehnološki nivo će se sigurno unazaditi tisućama godina, jer obojeni nemaju dovoljan IQ, a Židovi isto nisu genetski sposobni bijelcima parirat u održavanju visoke civilizacije.
Nastranu sve teoretske mogućnosti, idemo govoriti vrlo praktično što svatko od nas realno može i treba odmah sada napraviti. Prvo pročitati i upoznati se sa temeljnim knjigama ove Hrvatske narodne religije. To valjda nije nikakav problem, može se uz malo volje lako napraviti unutar samo par mjeseci. Drugo oženite/udajte se i imajte minimalno 4 djece. To isto nije nemoguće i ostvarivo je unutar kojih 10-ak godina od ovog trenutka. Ako ste samo te dvije stavke napravili tijekom svog života, učinili ste više nego dovoljno i možete spokojni putem Valhale. Ako pak te dvije temeljne stavke niste napravili, onda dugoročno gledano niste učinili puno za svoj narod. Tek skroz dolje na listi prioriteta ide buđenje ostalih zavedenih bijelaca i njihova konverzija na Hrvatsku religiju. Najšire bijele mase se vjerojatno neće nikad probuditi, već će se one zastrašujuće brzo rasno pomiješati sa obojenima i izumrijeti. No buđenje masa i nije toliko bitno, jer vaši potomci mogu relativno brzo stvoriti novu vojsku od milijardu ljudi. Pravi cilj znači nije buditi mase nego stvoriti samo onu neophodno potrebnu grupu od par tisuća ljudi, iz kojih potencijalno može nastati cijeli novi hrvatski narod, čak ako svih ostalih četiri milijuna izumru.
Kuća se gradi od temelja pa prema krovu, a isto tako moramo krenut od pojedinaca pa prema rasi. Samo motivirani i informirani pojedinac može imati zdravi obiteljski temelj, koji je onda čvrst oslonac za narod i rasu. Osnovni je prioritet znači stvorit obitelj sa četvero djece te im generacijskom smjenom prenosit dugoročni plan kodiran u oblik Hrvatske religije. To je jedini mogući i siguran način za održati svoj genotip čistim kroz bezbrojne iduće generacije. Samo na djeci svijet ostaje, a kakav će taj svijet biti ovisi isključivo o religiji koju naslijede od svojih roditelja.
34
4.
Hrvatska religija - jedini način za očuvati naš narod
Uspostava Hrvatske religije
Prije tri tisuće godina Mojsije je stvorio judaizam čime je očuvao židovski narod i doveo ga nadomak pozicije vladara svijeta. Pošto je cijela dosadašnja povijest pokazala da nijedan narod ne može dugoročno opstati rasno čist bez svoje narodne religije, ovom objavom datuma 29.12.2014. utemeljuje se Hrvatska religija. Njen primarni cilj je sačuvati genetsku i kulturnu opstojnost hrvatskog naroda, te mu osigurati budućnost za sva vremena. Temeljna knjiga naziva se “Hrvatska religija”, a sastoji se od uvoda njenog utemeljitelja gdje su dane sve glavne smjernice i dugoročan plan. Nakon toga slijede dvije tematske cjeline “Bijela rasa” i “Hrvatski narod” koje se sastoje od 20 najboljih knjiga trenutno dostupnih u kategorijama bitnim za opstanak rase i naroda. Logo religije čine tri dijela koja simboliziraju: u sredini Hrvatski narod (Hrvatski grb), lijevo Bijela rasa (W = White race), desno simbol za uzlaznu evoluciju prema Bogu. (runa života)
Ovime se također osniva i nova “Arijska religija” (engleski: Aryan religion), čije će članice biti sve bijele narodne religije. Pozivam predstavnike svakog bijelog naroda da stvore svoju narodnu religiju (Njemačka religija, Ruska religija, itd.) te da ju povežu u krug Arijske religije, tako što će polovica temeljne knjige biti zajedničko svim sastavnim članicama. U toj prvoj polovici gledajte da većinom budu iste knjige koje sam gore naveo. Koje će biti knjige u drugoj polovici odlučuju predstavnici svakog bijelog naroda posebno, uz uvjet da ne smiju praviti religije kojima će cilj biti ratovanje protiv drugih bijelih naroda.
Pošto od svih trenutnih religija niti jedna u potpunosti ne odgovara hrvatskim potrebama, odlučio sam napraviti prvu religiju u povijesti stvorenu za spas našeg naroda. Iste one pogubne nad-nacionalne ideje koje je ilirizam i jugoslavenstvo donijelo našem narodu na kulturnom i političkom planu, donose nam danas sve trenutno postojeće religije na religijskom planu. Iz tog razloga sam princip naše potpune samostalnosti, kojeg je Otac Domovine Ante Starčević prvi uveo na političkom planu, sada proširio i na religijski plan.
Glavni moto Hrvatske religije je Starčevićevo “Bog i Hrvati!” kojim se simbolizira naš cilj uzlazne evolucije prema Bogu. Pošto su Hrvati prvi i zasada jedini bijeli narod koji je stvorio svoju narodnu religiju koja mu zabranjuje rasno miješanje i naređuje geografsku separaciju od obojenih, uopće ne bi bilo čudo da se ovaj Starčevićev moto jednog dana i ostvari. Borbeni slogan u međusobnom obraćanju članova hrvatske religije je “Za dom spremni!” (ZDS!), čime se simbolizira naša odanost Hrvatskoj domovini, te spremnost da za njenu obranu damo svoj život. Ovo je tek prvo izdanje Hrvatske religije, te će se temeljna 35
knjiga tijekom vremena nadograđivati vašim sugestijama. Cilj je stvoriti najbolju moguću religiju za osiguranje postojanja Hrvatskog naroda i budućnosti za našu djecu.
Bog i Hrvati,
Za dom spremni!
Stražar
36

Nema komentara:

Objavi komentar