petak, 10. travnja 2015.

NS-biološki pogled na svijetBecause the beauty of the White Aryan 
woman must not perish from the earth
Kao nacionalsocijalist konstantno doživljavate poteškoće u vođenju smisaonog razgovora sa ne-nacionalsocijalistom. Često osjećate da je takav dijalog potpuno nemoguć i da živite u dva potpuno različita svijeta. Djelomično, naravno, razlog ove jadne situacije leži u propagandi nacionalsocijalizma kao vrhunca ljudske zlonamjernosti – propagandi koju su naši neprijatelji stvorili u ljudskim glavama. Međutim, mladim ljudima nije više bitno šta se dogodilo prije pola stoljeća. Od najranijeg djetinjstva omogućeno im je da slijede svu pakost i okrutnost koja pustoši svijet još od “pobjede ljudskosti” 1945., slikovito prikazane putem televizije, a tu je i vrlo ohrabrujuća sklonost među mlađim generacijama da imaju manje pristran stav prema životu i različitim problemima nego što su prethodne generacije imale. Međutim, to ne znači da mladi ljudi imaju ikakve predstave o tome šta je nacionalsocijalizam zapravo, niti pokazuju mnogo razumijevanja kad im to kažete. Odrasli su u svijetu gdje su namjerno otuđeni od svih prirodnih vrijednosti i prirodnih etičkih normi i učeni su da je sve relativno, i gdje je granica između istine i laži prestala postojati, kao da nema apsoluta i gdje sve zavisi od kuta gledanja na to. U ovom svijetu bez vrijednosti ljudi žive u mentalnom vakuumu, potpuno bez kontakta sa stvarnim svijetom, njegovim nemilosrdnim biološkim zakonima i apsolutnim moralom i društvenim obavezama, i neizbježno je da je nacionalsocijalistička ideja doživljena kao neshvatljivi strani element u takvom političkom i filozofskom svijetu. Za razliku od današnjeg bezbrižnog relativizma, gdje sve ideje u najmanju ruku jednako prihvaćene i važeće, nacionalsocijalizam predstavlja ustrajan trud da spozna apsolutnu istinu i postavi ovu istinu kao temelj ljudskog društva. Za razliku od nebuloznih ludosti besmislenih salonskih filozofa i orijentalnog misticizma, nacionalsocijalizam je, međutim, na temelju zdravog razuma, i traži svoje argumente u stvarnom svijetu, gdje je razlika između istine i laži i između dobra i zla određena činjenicama, a ne pustim željama i teoretskim sanjarenjima. U ovakvom svjetlu očigledno je da nacionalsocijalizam mora odbaciti koncepcije i moralne norme vladajućih ideologija, i to, naravno, vodi do razumljivog jaza da je to teško premostiti – jednostavno jer nema zajedničkog referentnog okvira između nacionalsocijalista i ljudi čija su razmišljanja određena idejama vladajućih poredaka. Nacionalsocijalizam jednostavno znači apsolutnu, neopozivu i beskompromisnu borbu protiv filozofskih temelja cijelog vladajućeg svjetskog poretka. Na sljedećim stranicama ćemo pokušati objasniti implikacije takvog polaganja karata. Kao što je vjerovatno postalo jasno na prethodnoj stranici, nacionalsocijalistička ideja ima vrlo malo zajedničkog sa politikom u uobičajenom smislu te riječi. Nacionalsocijalistički pokret nije jedan od uobičajenih političkih organizacija, koji samo predstavlja neku grupu interesa više ili manje materijalističke prirode. Njihov cilj je samo da sjedine politički program koji je dovoljno nejasan i dosadan da privuku potrebno glasačko streljivo za parlamentarnu platformu gdje njihovi “izabrani predstavnici naroda” mogu prisvojiti što je moguće vedi dio kolača sebi – i vjerovatno njihovim stranačkim kolegama – na račun ostatka društva. Nacionalsocijalizam je mnogo više od toga – to je pogled na svijet, cjelokupna filozofija života koja pokriva sve aspekte ljudskog postojanja. Kao pristalica takvog svjetonazora gledate na sve pojave u ljudskom društvu iz jednog te istog ugla, tako da svaki pojedini aspekt postaje dio jedinstvene cjeline, baš kao što je vaše mišljenje u svim sferama određeno istim ujedinjujućim principom koji vam omogućava da objasnite sve aspekte života i njegove misterije. Takav svjetonazor je osnova stava svojih pristalica u vezi religije, etike, politike, ekonomije – i načina na koji organizuju svoje lične živote.  Danas, naravno, nacionalsocijalizam nije samo filozofija života koja pokriva sve aspekte postojanja. Drugi primjeri su npr. sve religije, koje ustvari svakome ko vjeruje njima daju okosnicu njihovom ponašanju i stavovima u svakoj situaciji u životu. Danas, međutim, religije su prisiljene na kompromis u očajničkom pokušaju da premoste brzo šireći jaz između religijskih dogmi i stvarnosti – jaz koji je tokom posljednjih 500 godina vodio ka stalnom rastu sekularizacije kršćanskih zemalja u starom svijetu i koji danas čini da pozapadnjačene vlade većine islamskih zemalja napuste strogu vjersku strukturu društva u korist bilo kapitalističkog ili komunističkog materijalizma. Kao primjer društva koje je krenulo suprotnim smjerom i radikalno naglašava jedinstvo politike i religije je Khomeinijev Iran. Drugi primjer je Izrael, koji je baziran na religijskom uvjerenju da su Židovi “od Boga odabrani narod” i da imaju božansko pravo na teritoriju koju uzimaju od Arapa, i gdje posebno većina ortodoksnih grupa odbacuje i najmanje odstupanje od talmudskog zakona. Ovaj zakon je proizvod starog nomadskog društva i nemoguće ga je primijeniti u modernoj industrijskoj državi, što vodi do niza tipičnih semitskih konstrukcija za zaobilaženje strogih vjerskih pravila oko npr. Subote i Shmita-godine, gdje bi sva zemlja trebala ležati na ugaru, ali ne leži! Slične metode mogu biti primijećene u arapskim državama, gdje je Ramazan više ili manje ukinut za stalno, jer su države “u ratu” sa siromaštvom. Svi takvi pokušaji da “varaju” jasno pokazuje da su takvi svjetonazori totalno neadekvatni da budu vodiči u modernom svijetu sa zapadnom tehnologijom – i da nisu dovoljno jake da spriječe svoje sljedbenike u želji za novim životom, koji nije dio njihove kulture nego rezultat uspješnog parazitizma. Razlog ove greške je jednostavno taj što su ove religije bazirane na slijepom vjerovanju, a ne na stvarnosti. Naravno, pobožni kršćani imaju istu želju da održe Bibliju kao ultimativni autoritet i žarišnu tačku za sva razmišljanja. Tako, katolička Crkva konstatno pokušava povećati svoj utjecaj u razvijanju društva u tradicionalno  katoličkim državama kao što su Irska, Italija, Španija i južnoameričkim državama – a za to im treba politička moć. Međutim, njena najveća slabost je unutrašnja nesuglasica oko toga kako cilj treba biti postignut i koje dijelove kršćanske doktrine treba naglasiti. Također, u Sjevernoj Americi kršćanstvo uživa veoma važan politički utjecaj koji nikako ne smije biti zanemaren, a također u Europi mnoge države imaju kršćanske političke partije koje pokušavaju ojačati takozvane kršćanske vrijednosti kao dio svog političkog programa. Međutim, takva religija ima umjerenu ulogu u takvim partijama – samo zato što je kršćanstvo izgubilo svoje privlačenje ljudi – ako ga je ikada uopšte imalo. Nekako je uvijek bilo shvaćeno kao strana ideja među ljudima Sjevera, i njihovo tumačenje toga je često bilo vrlo nekršćansko. Danas je svedeno do zastarjele relikvije. U Danskoj, na primjer, oko 95% stanovništva su članovi Luteranske državne crkve. Međutim, samo 2% ide u crkvu, a čak i manje vjeruje u doktrinu. Kršćanstvo, kao duhovna snaga u ljudima, je umrlo. Međutim, marksizam je također filozofija života koja predstavlja svjetonazor koji reguliše sve aspekte ljudskog života, dok su sve ostale političke ideje u našem dijelu svijeta uglavnom usredotočene na beznačajne administrativne i ekonomske probleme. Ove ideje su slabo povezane određenim fundamentalnim stavovima prema životu u cjelini i odnosu pojedinca i društva, ali glede čovjekove duhovne potrebe, one su, u principu, totalno neopredijeljene. One ne isključuju nikakve religijske pripadnost, naprotiv, one uvijek naglašavaju potpune religijske slobode i tvrde da religija i politika nemaju ništa zajedničko i da bi trebale biti držane odvojene – kao da je religija nešto nevažno u poređenju sa politikom. Prema tome, članovi svih ovih liberalnih ili konzervativnih partija mogu biti kršćani, judaisti, muslimani, ateisti ili budisti. Njigova religijska uvjerenja se smatraju potpuno nebitnim za njihov politički rad. Oni su ujedinjeni u pokušaju rješavanja nekih prilično dobro definisanih praktičnih problema u državnoj mašineriji, ali možda imaju totalno različite duhovne ciljeve u planu. Kao što je prethodno rečeno, ovakva podjela je stvarno nespojiva sa prirodom vjere, ali mora biti prihvaćena više ili manje nevoljko od strane religijskih zajednica, ako žele ostvariti bilo kakav utjecaj u društvu uopšte. Prava filozofija života, kao nacionalsocijalizam, apsolutno nema mjesta za takvo atomističko rasturanje života u različite odjeljke koji nemaju veze jedan sa drugim. Nacionalsocijalizam može riješiti sve praktične probleme u društvu primjenjujući principe svoje fundamentalne filozofije, i njegovi sljedbenici ne trebaju nikakve strane elemente da zadovolje svoje duhovne potrebe. Nacionalsocijalizam sam po sebi daje potpun odgovor na svako pitanje koje se može postaviti. Opšte je poznata činjenica da su religije bazirane samo na vjeri – nečemu na šta su ponosni da priznaju! Prema tome, postojanje Boga, bezgrešno začeće, uskrsnuće, drugi dolazak itd. su stvari koje ne možete dokazati – dok, naravno, ne prihvatite Boga kao autora Biblije, još jedna stvar u koju jednostavno morate povjerovati – uprkos svim dokazima koji govore suprotno. A ako ne povjerujuete bez dokaza, onda ste sumnjičavi – baš kao i sumnjičavi Toma. Za razliku od tog ponosa na ignorisanje, i marksizam i nacionalsocijalizam tvrde da su bazirani na znanstvenoj istini. Markizsam je izumljen iza stola, učitan iz naučenih, filozofskih knjiga – ali bez ikakvog kontakta sa stvarnosti ili znanosti, u ovom slučaju. U dubljem pogledu, marksizam je baziran na vjeri kao i svaka religija – naime, na potpuno neznanstvenom vjerovanju da sva biološka bića koja hodaju na dvije noge i nemaju perja, su stvorena jednaka, kao i apsurdnoj ideji da su uslovi proizvodnje ti koji su odredili historiju, na isti način tvrde da okoliš, a ne naslijeđe, određuje razvoj pojedinca. Ovo se, naravno, stavlja pred rudu. Ne treba mnogo inteligencije da se shvati da je čovjek taj koji je formirao okoliš, i uspostavio društveni poredak, uključujudi uslove proizvodnje, a ne obratno. Za razliku od svih ovih filozofija, nacionalsocijalizam nikada nije izumljen – on je izveden iz vječnih Zakona Prirode, koji postoje koliko i svemir, i koji vladaju svim životom još od postojanja prvih primitivnih organizama. Ovo je lijepo i jasno objasnio Savitri Devi, poznati kasni nacionalsocijalistički filozof, u svojoj knjizi „Munja i Sunce“ : „U svojoj suštini, ideja nacionalsocijalizma prelazi ne samo Njemačku i naše  vrijeme, nego arijsku rasu i čovječanstvo samo po sebi i svaku epohu; ona u konačnici izražava tajanstvenu i nepresušnu mudrost prema kojoj Priroda živi i stvara: neosobna mudrost prašuma i okeanskih dubina i sfera u mračnim područjima svemira; i to je slava Adolfa Hitlera, ne zato što se vratio nazad de-vine mudrosti, nego što je od nje napravio praktičnu regeneracijsku politiku svjetskih razmjera.“ Drugim riječima, nacionalsocijalizam nije izmislio Adolf Hitler, nego je to svjestan izraz fundamentalnih Zakona Prirode koji vladaju našim životima. Baziran je na neograničenoj ljubavi prema stvaranju u svoj svojoj različitosti, dubini, bezuslovnom poštovanju prema mudrosti Prirode, i revnosnoj volji za preživljavanje života koji je izrastao iz ove mudrosti. Jedini način da se to ostvari je da se organizuje društvo čovjeka koji je u skladu sa ovim fundamentalnih Zakonima. Prema tome, biti protiv nacionalsocijalizma je jednostavno apsurdno i nelogično, kao kad biste bili protiv zakona gravitacije ili činjenice da je Zemlja okrugla! Nacionalsocijalizam nije ništa drugo nego aplikacija fizičkih i bioloških zakona političkim, ekonomskim, društvenim i religijskih sferama ljudskog života na isti način na koji su danas primijenjeni u tehnologiji. U ovakvom svjetlu, nacionalsocijalizam je istinski znanstven – za razliku od svih drugih svjetonazora. On ne želi da stvarnost odgovara nekim predrasudnim teorijama, nego da teorije odgovaraju stvarnosti. Nova epoha kreiranja znanstvenih znamenitosti bi se tako odmah odrazila u praktičnom životu nacionalsocijalističkog društva. Naravno, mi ponekad poželimo da su pojedini Zakoni malo drugačiji, ali neminovno moramo prihvatiti da ih je nemogude izmijeniti. Zakoni Prirode ne mogu biti ukinuti ili izmijenjeni kroz glasanje Generalne skupštine UN-a, američkog Kongresa, ili bilo kojeg drugog nacionalnog parlamenta. Vjerovatno bi sve bilo lakše da su sva ljudska bića i sve rase stvorene iste, i kada ne bi bilo faktora nasljedstva koji upravljaju i ograničavaju naše individualne mogudnosti napretka. Međutim, to nije slučaj, i apsolutno ne postoji šansa za promjenom ove činjenice kroz razmišljanje po želji, tj. ponašajući se kao da Zakoni ne postoje. Uspostavljanje takvog društva, u  kojem bi razmišljanje bilo po želji, je smrtni grijeh koji samo može imati katastrofalne posljedice. Nije čudo, naprotiv, da čovjek živi u stalnom strahu od toga šta mu naredni dan donosi. Nažalost, ovaj strah i beznadežnost su najrašireniji u arijskom dijelu svijeta, gdje su dekadencija i propadanje morala najnapredniji. Ovdje su ljudi potpuno otuđeni od zvukova i prirodnih vrijednosti i pretvoreni u bezumne zombije, čije tjeskobe ublažava materijalno bogatstvo – u stalnoj utrci protiv ekonomskog haosa. Uprkos svim tim materijalnim dobrima savremenom svijeta, ovi ljudi niti su sretni niti zadovoljni. Njima potpuno nedostaju ideali i enuzijazam, oni su izgubili vjeru u budućnost. Arijac je jednostanvo uplašen da donosi djecu u ovakav svijet. Kada ne vidi budućnost, on preferira raskoš u momentu očuvanja njegove rase i kulture. On pokušava osigurati ugodan život sebi koliko god može u ovoj septičkoj jami, a njegova jedina nada je da se neizbježna katastrofa nede dogoditi u toku njegovog života. Shodno tome, on pasivno posmatra kako zemlja njegovih predaka, polahko ali sigurno, pada u ruke stranaca, koji još uvijek ne shvataju da kraj bijelog čovjeka znači kraj svake civilizacije. Ovo je Zlatno doba koje su naši neprijatelji obećali svijetu 1945. – ovo je to što su oni bili sposobni uraditi za 40 godina koliko su imali apsolutnu moć. Pod ovim okolnostima, izgledi za budućnost su sumorni. Međutim, ne mora biti tako. To što je svijet u tako zlobnoj situaciji je isključivo rezultat čovjekovog nepoštivanja Zakona Prirode. Kao nacionalsocijalist, neizbježno se osjećate kao neko sa druge planete kad jednom shvatite prirodu sadašnjeg poretka. Možete da nemate udjela u ovom sistemu i svakodnevna borba za preživljavanjem u okviru tog društva se čini uzaludnim gubljenjem vremena. Kao nacionalsocijalisti, mi predočavamo potpuno novi svjetski poredak, zasnovan na nepresušnoj mudrosti po kojoj Priroda živi i stvara. Samo unutar takvog novog svjetskog poretka život na ovoj planeti može opstati na duže staze. Međutim, da bi uspostavio novi svjetski poredak, čovjek mora shvatiti da nije uzdignut iznad Prirode. Čovjek nije gospodar stvaranja, nego integrisani dio cjelokupnosti Prirode, on je podložan potpuno istim zakonima kao i sva druga živa bića. Također, mora prihvatiti znanstveno dokazanu činjenicu da su ljudske rase različite – ne samo po svom spoljašnjem izgledu, nego i po svojim mentalnim i intelektualnim karakteristikama, i konačno, da sva ljudska bića su pojedinci stvoreni različiti, i da su njihovi životi uglavnom određeni faktorima nasljedstva, a ne njihovim okruženjem. Ovo se možda čini „nepošteno“, ali jedna od stvari koje čovjek mora prepoznati je ta da u Prirodu ne postoji koncepcija pravde u smislu kojeg ta riječ uglavnom ima. Kao ljudska bića mi možemo, i trebali bismo, organizovati društva zasnovana na legalnoj i socijalnoj pravdi, jer svi članovi društva imaju korisnu funkciju i stoga mogu imati jednaka prava pred zakonom i sigurnost od ekonomske eksploatacije. Ovo je dio sigurnosti koji je neophodan i prirodan u organizovanom društvu – kao stvar činjenice to je dio razloga zašto ljudi učestvuju u uspostavljanju stabilnih društvenih struktura koje su željele ovu sigurnost. Međutim, mi ne možemo stvoriti biološku pravdu – baš kao što ne možemo stvoriti biološku jednakost. Sa ljudske tačke gledišta, to de se uvijek činiti vrlo nepoštenim da su neki ljudi napadnuti užasnim, bolnim bolestima u mladosti, dok drugi mogu uživati u dobrom zdravlju dok ne postanu stogodišnjaci – također, čak i ako neko ko umre u 25. godini života ima mnogo veće mentalne darove i mogao bi čovječanstvu dati mnogo više nego onaj koji dostigne starost. Nije bitno kako se mi osjećamo zbog toga, tako je – kako je, uprkos svim našim medicinskim sposobnostima, čovjek mora naučiti prihvatati da Priroda ne poznaje naše koncepte pravde, i da svaki pokušaj uvođenja neke božanske pravde u život mora biti odbačen kao apsurdan pokušaj bježanja od stvarnosti. U ovom slučaju, neprijatelji nacionalsocijalizma često tvrde da je biološka konecpcija ljudske prirode, koja je čisti temelj nacionalsocijalizma, „neetička“. Ovome možemo samo odgovoriti da je takozvana „etika“ ovih neprijatelja nemoralna, jer se zasnivaju na normama i vrijednostima koji se ne temelje na Prirodi. Za nacionalsocijaliste, postoji samo jedna istina : Zakoni Prirode, i sve se u potpunosti ne poklapa sa ovom istinom je 100%   pogrešno. Ovo, naravno, znači potpuno odbacivanje kršćanstva, čiji neprirodni dualizam je temelj prevladajudeg „moralnog“ koda – koji je prerušen u liberalne-humanističke ili marksističke oznake. Prema kršćanstvu, čovjek uživa posebnu poziciju među svim stvorenjima jer ima božansku dušu. Ta duša je univerzalna i nebiološka. To se ne razlikuje od rase do rase, i od pojedinca do pojedinca, i ne zavisi od inteligencije ili bilo koje druge mentalne ili fizičke osobine pojedinca, niti od nasljedstva ili bilo čega drugog načina pod utjecajem Prirode. To je ta duša koja sve ljude čini jednakim u očima Boga, bez obzira šta rade ili šta su, sve dok vjeruju u njega. Za kršćanina, pričanje o čovjeku kao proizvodu bioloških faktora, je „ponižavanje“. Prema kršćanstvu, cijeli čovjekov život je borba između božanske duše (duha) i „materije“, tj. Prirode, ili, na pojedinačnom nivou, tijela, što predstavlja zlo i mora biti poražena u cilju da se dobije vječni život u neodređenom raju u oblacima. Život na zemlji je samo priprema za život koji slijedi – ili u Abrahamovom naručju ili u paklu, zavisno od uspjeha u borbi protiv njihove biološke prirode. Sam po sebi, život na zemlji je bez ikakvih vrijednosti, samo dolina suza. Tako, kršćanstvo se odlikuje izrazitim nepoštivanjem života i Prirode. To je religija za gubitnike i sanjare koji se ne mogu nositi sa izazovima života, ved samo vegetiraju okolo, vjerujući da će „posljednji biti prvi, i prvi će biti posljednji“, i što se kršćanstva tiče bilo koji zločinački bezvrijedan čovjek i mentalno deficitarna budala je vrednija od marljivog i kreativnog građanina. Ono predstavlja skup normi i vrijednosti koje djevicu postavljaju iznad majke, sveštenika iznad oca porodice, i slabe i one koji pate iznad jakih i onih koji pobjeđuju, čak i mrtve iznad živih. Ono prezire svako zadovoljstvo u životu i veliča samomučenje i samoponiženje kao pozitivne pokazatelje da se čovjek bori protiv svog tijela i prihvata da je rođen kao posuda za grijeh, jer nije duh u cjelosti. Nebitno iz kojeg ugla gledate, kršćanstvo predstavlja izopačen i ciničan stav prema životu koji ni po kojim uslovima ne može biti tolerisan u zdravom  društvu. Grubo rečeno, kršćanstvo je vrsta duhovnog AIDS-a koji je uništio naš prirodni imunitet protiv nebioloških razmišljanja. To je bolest koja zagađuje um i protiv nje se mora boriti svim sredstvima. Za razliku od kršćanina, nacionalsocijalist treba živjeti. Treba širiti svoje sposobnosti i razvijati ličnost koliko god može, u granicama svoje biološke prirode – i fizički i psihički. On ne bi trebao provesti život na koljenima pred bliskoistočnim Bogom, moleći za milost i oprost za „grijeh“ što je rođen u Prirodi. Želimo vidjeti ponosne i skladne ljude koji su sigurni u sebe i svoju misiju u životu, a ne prestrašene i bezvoljne proizvode ciničnih koncepcija kao što su „istočni grijeh“, koja čovjeku ostavlja samo jedno zadovoljstvo u životu : da će mu „Bog“ oprostiti, samo ako se pokaje i ako bude vjerovao. Ne želimo ni sramežljive niti beznadne žrtve pluralističkog svjetonazora koji poriče apsolutne vrijednosti. Nismo ateisti, vjerujemo u božanstvo, ali je naše božanstvo totalna suprotnost judeokršćanskom Jahveu. U nacionalsocijalizmu postoji samo jedno istinsko božanstvo : nedostižna stvaralačka moć koja se očituje svugdje u Prirodi. To je božanstvo za koje se žrtvujemo pokazujudi strahopoštovanje i uvažavanje prema mudrosti Zakona Prirode. Kao nacionalsocijalisti ne pratimo nikakve druge glasove do glasa Prirode, i nikakvu drugu etiku, do etike Prirode, i znamo samo za jedan smrtni grijeh : pokušaj pobune protiv ove etike. Iako je čovjek dio Prirode, nacionalsocijalisti su, naravno, potpuno svjesni da se čovjek razlikuje od drugih živih bića u jednom određenom odnosu : njegov jedinstveni um koji mu omogućava da razmišlja o apstraktnim stvarima. Ova sposobnost omogućila je čovjeku da spriječi ili ublaži neke okrutnosti Prirode, koje su druga bića morala propatiti. Naš um nam je omogućio da liječimo bolesti koje bi inače bile umiruće i da pronađemo osnovne principe za mnoge Zakone Prirode, tako da smo bili u mogućnosti koristiti neke od ovih principa u našu korist – za bolje ili gore – da razvijemo tehnologiju koja je neophodna da se istraži tlo i iskoriste njegova bogatstva. Nažalost, naš um nam je također omogudio da svjesno odbacimo Zakone Prirode kada smo shvatili da je lakše ih pokušati ignorisati nego slijediti. U  primitivnom društvu, brzo biste osjećali posljedice takve transgresije, ali u visoko naprednom tehnološkom svijetu, mogude je preživjeti narušavanje Zakona Prirode na neko vrijeme, bez osjećaja neizbježne osvete. Međutim, prije ili kasnije oni će doći sa neumoljivom snagom i tada će biti, ako ne nemoguće, onda barem strašno teško ispraviti greške. Konačno, naš jedinstveni um nam je također dao osjećaj da se teško pronaći uz bilo koju životinju : strah od nepoznatog, izvjesnost smrti, a samim tim i očajničku potrebu za nešto što će čovjeku dati osjedaj duhovne sigurnosti i učiniti da vidi smisao života van puke jagme za materijalnim dobrima. Ovo je potreba koja leži iza religija, ali za razliku od njih, nacionalsocijalizam se koncetriše na zadovoljavanje ovih potreba na zemlji. U ovoj vezi, trebalo bi se spomenuti da ni um ni osjećaj nisu izolirani, nebiološki faktori, nego neodvojivi dio živog organizma, i kao i fizičke karakteristike čovjeka, tako je i „duh“ predmet Zakona Prirode u vezi sa nasljedstvom. Kao nacionalsocijalisti, mi mislimo da cjelokupno društvo mora biti organizovano tako da svi aspekti Zakona Prirode budu zadovoljeni. Prema tome, nije dovoljno zadovoljiti materijalne potrebe ljudi uspostavljanjem stabilnog ekonomskog života. Također je neophodno gledati da i duhovne potrebe budu zadovoljene. Neprijatelji često tvrde da je duhovni svemir nacionalsocijalizma jedan od onih prisilnih i manipulacijskih, gdje je pojedinac otuđen od svoje slobode i samostalnosti samo kako bi postao dio bezumne mase. Ovo je, naravno, daleko od istine. Zapravo, to je mnogo bliži opis demokratije. Demokrate su ti koji odbacuju narod kao veliku sivu masu, gdje su razlike između pojedinaca objašnjene kao rezultat povremenog utjecaja okoline kojeg društvo mora „popraviti“ u cilju „socijalizacije“ ljudi na demokratski način. Nacionalsocijalizam, pak, poštuje pojedinca. Znamo da su sva ljudska bića biološki jedinstvena i da imaju različite talente i mogućnosti. Kombinovati sve ove pojedinačne darove unutar društva je jedan od najvažnijih zadataka nacionalsocijalističke države. Samo na ovaj način je moguće iskoristiti ukupno količinu mentalnih resursa čovjeka – za dobrobiti i pojedinca i   društva. Međutim, mi također znamo da genije i napredak nikada nisu došli iz mase, nego uvijek od istaknutih pojedinaca, i samo osiguravanjem individualne mogućnosti pronalaska i razvoja njegove ličnosti što je slobodnije moguće u organizovanom društvu gdje možemo nastaviti napredovanje čovjeka u više savršenstvo. Ako želimo riješiti ogroman problem sa kojim se svijet suočava nakon 45 godina demokratije, ovo je neophodno. S obzirom da je očigledno nemoguće podići ljude na nivo iznad njihove urođene mogućnosti razvoja, svi glupi pokušaji da se svi ljudi učine jednakim u svakom pogledu neizbježno vodi do ujedinjenja na najnižem nivou, npr. suzbijanjem svih pojedinaca koji se uzdižu iznad prosjeka u inteligenciji ili na bilo koji drugi način. Ovaj trend nije djelo nacionalsocijalizma, nego demokratije, i nije vjerovatno da de poboljšati uvjete života na Zemlji. Međutim, svaki pokušaj poticanja elite je s pravom doživljen kao prijetnja samom temelju demokratskog sistema, gdje se vjeruje da svako, ne samo da ima jednaka prava, nego i da ima jednak utjecaj na javne događaje, bez obzira ima li potrebne kvalitete za to ili ne. Takav sistem državu može voditi samo u propast. U nacionalsocijalističkoj državi, vođstvo će se sastojati od samo najboljih pripadnika nacije. Samo de oni biti u mogudnosti da rješavaju probleme koji se povećavaju – i da se suoče sa odgovornošću. Pojedini članovi demokratskog vijeda ne mogu biti odgovorni za svoja djela, jer sve odluke se donose glasanjem i svi se moraju nakloniti većini – bez obzira da li je pojedinac saglasan ili ne. Jasno, ova vrsta foruma pruža mogućnost za najizopačenije elemente društva. Ironično je da velika komercijalna preduzeća troše ogromne količine vremena i novca na pronalaženje i obučavanje najboljih ljudi za najbolje pozicije u korporaciji, gdje svaki politički šarlatan bez obrazovanja uopšte može postati premijer ili predsjednik države, samo ako ima prave veze i ne pokazuje previše inteligencije, što ukazuje da ne može biti manipulisan tako lahko od strane raznih interesnih grupa i da nikada ne bi mogao biti podrška. To je  patetično! Ovo negiranje individualnosti i bioloških razlika među ljudskim bićima vodilo je do represije nad pojmom „genetske higijene“. Današnja higijena je tek nešto o pranju vaših ruku i zuba. Čovjek ne zna za princip genetske higijene, iako troši ogromne količine vremena i energije na uzgoju konja, krava, pasa, golubova, papiga itd – sve po najboljim genetskim principima, ali kada dođe do razmnožavanja njegove vlastite vrste, on potpuno zanemaruje ove principe – kao da oni važe samo u životinjskom svijetu – i voljno doprinosi ukupnoj biološkoj degeneraciji čovječanstva. U prirodnom stanju, svaka populacija je stvar biološke selekcije, što znači da pojedinci koji su najspremniji za date okolnosti idu na vrh društva, gdje oni koji se ne mogu nositi sa takvim životom moraju nestati. Ovo je jedan od čeličnih, nemilosrdnih Zakona Prirode koje je čovjek bio u stanju ublažiti izgradnjom društava gdje ima prostora i za zaštitu slabijih elemenata stanovništva, koji također imaju značajnu ulogu u razvijenom društvu. Međutim, ako potpuno zatvorimo oči postojanju ovog Zakona Prirode, mi ćemo, također, ići ka katastrofi, tako da ne bismo više bili sposobni osigurati neophodne biološke kvalitete stanovništva da preživimo sistem koji je dovoljno jak da zaštiti i slabe. Bez obzira na biološke stvarnosti života, završićemo tamo gdje de najslabiji pojedinci biti prvi koji će nestati. Prema tome, nacionalsocijalizam ne znači, kao što se obično tvrdi, da su slabi napušteni i prepušteni sami sebi. Naprotiv! Nacionalsocijalizam je jedina garancija koju slabi mogu imati protiv sigurnog uništenja. Ovdje, međutim, treba naglasiti da slabost nije ideal – to je nešto protiv čega se mora boriti i to je jedino moguće kroz posljedičnu genetsku higijenu. Nacionalsocijalistička država de osvijestiti ljude o biološkom mehanizmu i tako osigurati da čovjek oporavi svoje prirodne instinkte u ovom području, tako da biološki može napredovati. Samo budale mogu vjerovati da je čovjek već dostigao najvišu moguću tačku razvoja. Međutim, u cilju da se čovjek dalje razvije, društvo mora osigurati da bolesti i slabosti ne budu ovjekovječene kroz nasljedstvo. Sloboda prijenosu patnje svojoj djeci i  razbijanju populacije genetski je zločin protiv nadolazećih generacija. U isto vrijeme, društvo mora biti sigurno da postoji zdrav okoliš tako da bolesti uzrokovane spoljašnjim utjecajima nestanu zauvijek. Pri tome mislimo ne samo na društvenu sredinu i uslove na radnim mjestima, nego i na ekološko okruženje. U nacionalsocijalističkom društvu, potpuno je neprihvatljivo da se dobit razbacuje i da pohlepni materijalizam omogućava ubacivanje patogenih umjetnih aditiva u hranu i odjedu, nezdravnih sintetičkih materijala u naše domove i javne objekte, i povećanje zagađenosti tla, zraka i vode, a da ne spominjem smrtonosna radioaktivna onečišdenja koja de trajati stotinama hiljada godina. Sve ovo je logičan ishod potpunog izopačenja istinskih ljudskih vrijednosti viđen u ovim smrtno bolesnim društvima. Genetska higijena i opšta kontrola zagađenja su samo dva aspekta istog cilja : očuvanje Prirode i ekološka ravnoteža kako bi se osigurao nastavak duhovnog i tjelesnog zdravlja čovjeka. Bez zdravog okoliša čak i najbolji geni će biti uništeni, a bez dovoljne količine tih gena, neće postojati niko ko može stvoriti zdrav okoliš. Dobroj sredini također pripadaju i zdrava porodica gdje djeca mogu odrastati u harmoniji i biti sretna, a još jedno zlo trenutnog poretka je to što se ovakva porodica uništava od strane obično anti-bioloških razmišljanja i besmislica ženskih feministica. Baš kao što su rase različite, tako su i spolovi, a ideja da su muškarci i žene biološki jednaki je opasna prijetnja opstanku čovjeka. Razlike između njih nisu rezultat društvenih „spolnih uloga“, nego bioloških! Nije slučajno da je žena ta koja rađa djecu. Ona ne samo da je biološki određena za taj zadatak, nego i mentalno, i kao majka novog pokoljenja ona ima najvažniju ulogu u društvu. Ideja da ona mora „sama sebe ispuniti“ pristupanje na tržište rada i dobijanjem posla, dok su njena djeca prepuštena drugima, je zločin! Žene se mogu „ispuniti“ samo kroz svoje biološke uloge – kao majke. Bez majke, porodica se raspada. Djeca su prepuštena sama sebi ili državnoj edukaciji. Kada dođu kući, niko nema vremena za njih. Nisu učena nikakvim idealima, pa svoje idole pronalaze na televiziji, u lošoj muzici, i čak lošijoj literaturi. Žive uz brzu hranu i ostaju žrtve najgore vrste komercijalnog materijalizma. To je, ako žena ne odabere da izbjegne da ima djecu uopšte – bilo pomoću nekog uređaja za „kontrolu rađanja“ ili pobačaja, ako ostane trudna. Naravno, feministi tvrde da bi bilo tako prirodno da muškarac pazi na djecu, a da žena ide na posao. Činjenica je ta da ako je to tako prirodno, onda bi muškarac rađao također. Naprotiv, biologija žene de uvijek značiti da je žena u slabijoj poziciji na tržištu rada jer je manje stabilna u odnosu na muškarca. Da ne spominjem poslove koji zahtijevaju određenu fizičku snagu. Nije čudo da Elisabeth Badinter, židovsko-francuska feministkinja, u novoj knjizi „L’un est l’autre“ , objavljenoj od strane O. Jacoba, Pariz 1986., i, nije čudno što je prevedena na skoro svaki zapadnoeuropski jezik, zahtijeva da maternjica i jajnici budu transplantirani muškarcu kako bi se osigurala jednakost! Doista, društvo gdje takve knjige imaju čitaoce je smrtno bolesno. Dio je čovjekove biološke prirode da nije samo izoliran individualno, nego i društveno biće, a njegov društveni instinkt nadilazi nuklearnu obitelj. Od najranijih vremena, ljudska bića su živjela zajedno u grupama kako bi lakše opstali od opasnosti za njihovu primitivnu egzistenciju. Da nisu uradili tako, čovjek bio, kao vrsta, teško preživio. Drugim riječima, život u organizovanim društvima je uslov za čovjekovu egzistenciju, i poziv na organizovanje je dio naše prirode. Bez organizovanog društva, svaki pojedinac bi imao da radi pokušavajući da zadovolji svoje dnevne potrebe. Tu ne bi bilo mjesta za umjetnost, znanost, obrazovanje ili bilo kakve zdravstvene usluge. Visok stepen organizacije je jednostavno preduvjet i za kulturni i tehnološki napredak. Dakle, nema šanse da je slučajno da su najviše kulture uvijek stvarane od strane naroda sa najboljim sposobnostima za organizaciju – Arijaca. U organizovanom društvu, međutim, apsolutno je neophodno da se pojedinac uklopi u normu koju dijeli sa drugim članovima zajednice i da odustaje od zloupotrebe svoje inteligencije i talenta na način koji je štetan za samu zajednicu koja je učinila da razvoj tih talenata postane moguć. Međutim, neophodna odanost unutar grupe ne može biti zasnovana samo na materijalističkim razlozima. Nije dovoljno samo imati zajedničku socijalnu službu. Jedino ima smisla odredi se nekih od sloboda pojedinca u društvu sa zajedničkom sudbinom, koje se sastoji od ljudi sa zajedničkom pozadinom, zajedničkim normama i vrijednostima, i zajedničkom svrhom u životu – ljudi čiji su preci odvajali i branili istu teritoriju generacijama, jer su željeli sačuvati svoje specifične jezičke, kulturne i biološke karakteristike. To je ta želja koja je proizvela našu kulturu u bliskom skladu sa talentima našeg naroda, koncepcijama, idealima i vrijednostima – sa onim čime možemo pozvati dušu našeg naroda. Drugi ljudi imaju druge talente, koncepcije, ideale i vrijednosti, i oni su stoga proizveli druge kulture. One možda jesu „dobre“ kao naše – ali su svejedno strane nama, baš kao što je naša kultura strana drugim narodima. Priča o nadolazećoj, univerzalnoj „kulturi svijeta“, zajedničkoj za sve ljude, je besmislena. „Kultura“ koja nije nastala prirodnim putem kao odraz duše naroda, je negiranje samog značenja svjetske „kulture“, a historija pokazuje vrlo jasno da svaka civilizacija koja nije mogla sačuvati i dalje razviti vlastitu kulturu, pa je zbog toga primila razne strane elemente koji su naišli, je stajala neposredno prije svog neizbježnog pada. Društvo koje se sastoji od izmiješanih rasa, religija i filozofija zasigurno nije izraz duhovnog i kulturnog bogatstva, kao što se danas obično tvrdi. To je apsurd čije se postojanje ne može opravdati ni na kojoj osnovi – siguran pokazatelj skorog raspada nacije i potpunog raspuštanja svih normi i vrijednosti. Takvo društvo je degenerativna parodija istinske zajednice – i ne može potrajati, jer društvena odanost između različitih grupa koje trenutno žive na istom komadu zemlje je slomljena daleko jačom – duhovnom - odanošću prema religijskim i filozofskim idejama koje nemaju svoje osnove u samoj naciji i njenoj historiji. Najozbiljnija prijetnja usklađenosti društva je, bez poređenja, biološko  miješanje rasa koje je uvijek ili dolazilo ruku pod ruku sa miješanjem kultura, ili čak bilo njegova pretpostavka. Raspad kulture same po sebi može biti zaustavljen u bilo koje vrijeme, a narod može pronaći svoj put nazad do svojih vlastitih kulturnih normi i vrijednosti ponovo – sve dok je rasni soj netaknut. Rasno miješanje je, međutim, neopozivo – i njegove posljedice su neprocjenjive i katastrofalne. Činjenica je da se Priroda uvijek razvijala prema višoj rasnoj razlici. Kroz neprirodno rasno miješanje svjedočimo izjednačavanju svih različitih prirodnih talenata, od kojih su svi određeni rasom. Gdje je jedna rasa napredovala u jednom smjeru, izgradila zajednicu i stvorila kulturu zasnovanu na kvalitetama koje je sama razvila, tu će miješanje sa drugim rasama značiti da nakon nekoliko generacija potomaka, kopilad će izgubiti svaki uslov za razumijevanje onoga što su njihovi preci stvorili. Nažalost, postoji mnogo prilika za izučavanje vrste društava koje imamo kao posljedicu rasnog miješanja. Latinska Amerika, Indija i Egipat su odlični primjeri, a tu su i antički Grci i Rimsko carstvo. Baš kao indijske, perzijske i egipatske kulture, tako su i grčka i rimska civilizacija stvorene i održavane od strane useljene manjine pretežito nordijske rase. Ova razvijenija manjina je prvo potisnula izvornu većinu i njihovu kulturu, ali su kasnije polahko podlegli brojčanoj nadmoći svojih prethodnika. Oslabljeni bezbrojnim ratovima koji su ih koštali njihove najvrjednije krvi i srušeni azijskim idejama o lažnoj humanosti, postepeno su dobijali veći broj iz prigušenog dijela stanovništva i doveli nove robove i radnike iz svojih kolonija u Africi i Aziji – koji su onda bili integrisani i dobili građanska prava u narednim generacijama. Ovo je zasigurno poznata slika, zar ne ? I to je bio raspad nordijske rase koji je promijenio ponosnu državu starih Grka u današnju Grčku, a Rim u Italiju – ili drugačije rečeno : civilizaciju u haos! U školi još uvijek trošite vrijeme učedi djecu o drevnim kulturama, ali ni riječ nije rečena o ljudima koji su te kulture stvorili. Ne čini se da iko uporno razmišlja o tome da sposobnost organizovanja države može tako u potpunosti nestati. Istina je da mnogi ljudi koji se predstavljaju kao „Rimljani“ danas imaju vrlo malo zajedničkog sa njihovim mogućim prethodnicima. Veoma  mnogo njihovih predaka ima svoje domove južno od Sredozemlja! Kada govorimo o rasnoj biologiji danas, ubrzo se suočimo sa mnogo tabustvari. Izučavanje rasne biologije je postalo nešto zločesto – to jest, ako želite izučavati ljudske rase – čak ni od doktora ili tzv. antropologa se ne može očekivati da uopšte bilo šta znaju o ovome. Čak i da želite, takvo znanje može naštetiti vašoj karijeri, pa zašto brinuti ? Stoga se uvijek održava, sa prezrivim podsmijehom, da ne postoji „čista“ bijela rasa i da je „Arijac“ samo lingvistički pojam itd., što dokazuje da je rasna nauka besmislica. Naravno, ovi argumenti nisu potpuno pogrešni – ali konkluzija jeste. Istina je da je postojala mješavina različitih europskih rasa, ali je to bila mješavina usko povezanih podrasa unutar jedne rase, tzv. Bijele rase, koju možete slobodno nazivati arijskom rasom – sve dok možete definisati to što pričate. Nadalje, apsolutno nema osnove za tvrdnju da je ta mješavina – koja nipošto nije bila potpuna – bila prednost za Europljane. Vjerovatno je bilo suprotno, i apsolutno nema dobrog razloga da se nastavi proces raspada daljnjim miješanjem rasa. Neznalice također tvrde da je rasno miješanje neophodno da se izbjegne „parenje u bliskom srodstvu“. Ovo je, naravno, nebiološki i besmisleno. Ono se odnosi samo na parenje blisko povezanih pojedinaca, koji nužno nalikuju jedno drugome sa biološke tačke gledišta. Kroz takvo parenje imamo nakupljanje različitih genetskih faktora – koliko dobrih, toliko i loših. Ako i otac i majka nose iste gene, postoji dobra šansa – ili rizik – da će potomci dobiti još tih gena, ali s obzirom da svi praktično nosimo „nesretne“ gene, očigledno je poželjno da ovi geni neće biti akumulirani. Ovdje je nevažno da će biti akumulacija pozitivnih gena također : veća sklonost za razvoj nasljednih bolesti ne može biti dobro provedena od strane drugih pozitivnih kvaliteta. Međutim, parenje u bliskom srodstvu je opasnost samo u veoma malim populacijama, kažu, na veoma malim ostrvima ili u tzv. kraljevskim ili plemićkim porodicama. U milionskim populacijama ono jednostavno ne može postojati u normalnim okolnostima. U svakom slučaju, dodavanje rasno stranih genteskih elemenata nije dobar način izbjegavanja križanja. Ono samo vodi ka neskladnim pojedincima, jer su roditelji previše različiti. Na ovo ignorant bi odgovorio da se izgleda dobiju veoma dobri rezultati u životinjskom svijetu – kao i sa biljkama kad iskrižate različite rase. Ovo je, naravno, tačno, ali tu se radi o strogo kontrolisanom križanju gdje su znanstvenici već unaprijed odredili koje konkretno kvalitete žele da ukrste. Dakle, birate roditelje sa ciljem na umu uzimanja pojedinaca koji nose samo najbolje kvalitete koje želite križati. Kada dobijete potomke, ponovo birate pojedince u kojima pronalazite većinu kvaliteta koje želite. Oni se koriste za daljnje križanje. Ostatak se jednostavno kolje kao neizbježan otpad. Nastavljeno križanje sa ovim pojedincima bi dalo rezultate suprotne od željenih. Ni u kom slučaju ne dozvolite takav rasplod. Ako se greškom desi, npr. sa psima, morate uništiti potomke! Koliko opasno križanje može biti, može se prikazati pomodu tzv. ubijajućih pčela. One su umjetni proizvod pokušaja stvaranja robusne rase sa visokim rodnim kapacitetom. Rezultat je bio agresivan roj pčela koje uopšte ne mogu oprašiti cvijeće. Slučajno, neke od njih su izašli iz laboratorija i danas su ozbiljna prijetnja u Južnoj Americi i južnim dijelovima SAD-a, djelomično zbog toga što su visoko opasne i za ljude i za životinje jer ubijaju sve što se kreće, a također i zbog toga što zamjenjuju obične pčele, tako da cvjetovi ne budu oprašeni. Ovo je dobar primjer čemu rasno miješanje vodi ako se pogriješi u neophodnoj kontroli – i onda zamislite da se rasno miješanje odvija bez ikakve kontrole! Vjerovatno ne postoji niko ko bi predložio uvođenje istih procedura za križanje ljudskih rasa, kao onih koje postoje kod životinja – sasvim nezavisno od činjenice da se ovdje radi o mnogo složenijim faktorima nego što je to slučaj sa životinjama. To nisu jednostavno objašnjive stvari kao stas, kvalitet mesa ili kapacitet proizvodnje mlijeka, koje bi utvrdile da li se ljudi mogu nositi sa zahtjevima društva, nego faktori kao što su dispozicija karaktera, inteligencija, kreativnost i unutrašnja harmonija – sve kvalitete koje mnogo ispaštaju kada pomiješate rase. S tim u vezi, vrijedno pomena  je i to da svi ljudi koji su naklonjeni neobuzdanom rasnom miješanju ne znaju reći koje poželjne osobine, koje posjeduju strani rasni faktori koji se miješaju sa arijskim svijetom, bi mogli obogatiti bijelu rasu! U svakom slučaju, trenutna sklonost raspadanja u svim slojevima društva ne može načiniti da ljudi budu nesigurni i nesretni. Samo u stvarnoj, skladnoj zajednici koja se sastoji od ljudi iste kulturne, historijske i biološke pozadine, kao i istih duhovnih težnji za bududnosti, pojedinac može pronaći mir i unutrašnju sigurnost koju treba. Samo tu se ljudsko biće može osjedati kao prirodni dio jedne veće cjeline, nečega što je moćnije od pojedinca samog po sebi, i nečega što će nastaviti postojati kad pojedinca više ne bude, isto kao što je postojalo i prije nego je pojedinac rođen. Samo u takvoj nacionalnoj zajednici sudbine čovjek može pronaći vječni život kojem je uvijek težio. U svojoj djeci i u svom narodu ćemo zauvijek živjeti, ali je to samo dio vječnosti koji imamo. Bez toga, kao da nismo nikada ni živjeli! U drugu ruku, ako moramo naći svoj identitet i ostvariti cilj u životu van nacionalne zajednice, ta zajednica je izgubila svoj smisao i neizbježno je da će se raspasti, baš kao brak u kojem partneri nemaju ništa zajedničko osim adrese. To je fundamentalna nacionalistička tačka gledišta. Međutim, odanost unutar grupe mora biti recipročna. Ne radi se samo o tome da građanin mora biti odan društvu – društvo također mora biti odano građaninu. Odanost tako predstavlja samo socijalne uvjete i ekonomski sistem u kojem niko nije iskorišten, i gdje svako radi sve što može za zajedničku dobrobit, kako bi se održao red koji štiti zajedničke vrijednosti, garantuje život i sreću građana, i daje svakom pojedincu njegov udio u vječnom životu naroda. To je fundamentalna socijalistička tačka gledišta. Nacionalizam bez socijalizma je apsurd – i obratno, socijalizam bez jasno definisane zajednice nema smisla.  Danas se često tvrdi da nacionalsocijalistički stavovi vode ka ratu i pokušajima da se potisnu drugi narodi. To je apsolutna besmislica. Sasvim suprotno je istina. Poštovanje prema kulturnim i biološkim identitetima drugih naroda je moguće jedino ako prepoznate postojanje i želju za rasnim i kulturnim razlikama – a teško možete poštovati identitet drugih naroda ako ne cijenite vlastiti. Ako poričete postojanje rasnih razlika, sasvim je očigledno da pokušavate drugim narodima nametnuti ono što vi mislite da je najbolje – bez obzira na njihov poseban karakter. Katastrofalna ideja, koju dijele kršćanstvo i marksizam, da postoji samo jedna civilizacija koja je prava za sve ljude, bez obzira na rasu, je osnova i za europska kolonijalna carstva iz prošlih stoljeća, i za današnje neprekidne pokušaje da se neplodni materijalistički životni stil modernog industrijalizovanog svijeta nametne domorodačkom stanovništvu zemalja trećeg svijeta, koji vide samo sjaj, ali ne mogu izračunati gubitak. To će biti njihova propast, kao što je i naša. Potrošačko društvo vidi samo tržišta i potrošače – i uniformnost je ključna riječ. Uniformisana klijentela nema nikakve posebne zahtjeve, i to čini proizvodnju jednostavnijom i jeftinijom, što znači veću prodaju i veću dobit. Nacionalne specifičnosti i različiti kulturni obrasci su ovdje neugodnost, pa s stoga bore protiv njih. Za multinacionalne industrije i lance svi ljudi su jednaki – samo ako mogu trošiti. Oni apsolutno nemaju poštovanja prema ljudskim vrijednostima. Oni ih ruše. Za nacionalsocijalizam, razlika je dio prirodnog poretka i želimo održati ovaj poredak sa svim njegovim razlikama među rasama, narodima i pojedincima. Ne treba nam negroidno pleme koje će praktikovati našu religiju, jesti našu hranu i koristiti naše zakone. Želimo drugim narodima da pronađu svoj vlastiti put u budućnost. Naravno, rado bismo sarađivali as njima ako je korist obostrana, ali ih ne želimo uznemiravati. Ako ne mogu pronaći svoj put – to je njihov problem, ne naš. Ne želimo nikakav sukob ni sa kime – samo želimo da budemo ostavljeni na miru. Međutim, mi nismo pacifisti. Znamo da vremenom svaki narod mora da se bori kako bi preživio kao nacija. Ako to ne uradi, nestaće, a mi ne možemo samo sjediti i dozvoliti da naš narod bude uništen. Ako je naše postojanje pod prijetnjom, moramo se odbraniti, a znamo i da samo nacionalsocijalistički svjetski poredak, sastavljen od nezavisnih nacija sa uzajamnim poštovanjam jednih prema drugim, može osigurati trajni mir i sačuvati svijet od predstojeće nuklearne katastrofe. Ako svijet ne prihvati nacionalsocijalizam kao svoju jedinu nadu za budućnost, čovjek de se suočiti sa uništenjem. To će biti logična posljedica njegovog kontinuiranog kršenja Zakona Prirode. Međutim, to neće biti kraj Svemira. Gledajući od tamo, planeta Zemlja i ljudski rod na njoj su potpuno neobavezni dijelovi ogromnog stroja. Ako mi nestanemo, različite civilizacije iz posljednjih 10 000 godina će biti zanemarive epizode u neograničenom i bezvremenskom prostoru – eksperiment koji je otišao krivim putem. Čak i nakon totalnog nuklearnog rata, vjerovatno će još postojati osnova za biološki život na nekim mjestima na zemlji, i tada će napredak prema čak i višim formama početi ponovo. Čak i ako Zemlja bude totalno uništena u takvom ratu ili iz nekih drugih razloga – više je nego vjerovatno da postoji život negdje na drugoj planeti u dalekom sunčevom sistemu u svemiru, možda i milionima svjetlosnih godina daleko. U svakom slučaju, Priroda će uvijek postojati – čak i bez ljudi. Čak i bez života, još uvijek de postojati prirodni poredak Svemira. Svemir ne prihvata nikakve posebne zakone za čovjeka, i ako to ne shvati, zaslužide svoje nadolazede uništenje i ništa neće moći da promijeni to. Međutim, mislimo da bi bila šteta da se to dozvoli. To je „zašto“ zbog kojeg pokušavamo navesti ljude da slušaju razum u ovom kasnom satu. Nemamo vremena za gubiti. Da li bi nam se pridružio? Ne zbog naše dobrobiti – nego zbog dobrobiti svoje djece. Naravno, ovo nije pitanje politike – u pitanju je egzistencija. Možete li priuštiti da izgubimo još vremena?

Prijevod: bosanski nacionalisti

POVRATAK NA SILENT BROTHERHOOD

četvrtak, 5. ožujka 2015.

Zakoni prirode

1. Svemirom vladaju zakoni prirode.
2. Zakoni prirode su nepromjenjivi, strogi i vječni.
3. Zakoni prirode primjenjuju se na živa bića isto tako čvrsto kao i na nežive objekte.
4. I ljudska rasa je, također, tvorevina prirode.
5. Prirodu zanima samo opstanak vrste, a ne jedinke.
6. Preživljavaju samo one vrste koje se mogu nositi sa neprijateljskim okruženjem svih ostalih i ostanu na svome ili napreduju.
7. Priroda stalno nastoji usavršiti vrste kroz zakon da “samo najsposobniji opstaju”. Ona nemilosrdno otpisuje, obično prije reprodukcije, sve koji ne odgovaraju, ili su slabi i bolesni.
8. Kroz borbu za opstanak vrsta, priroda pokazuje da je potpuno lišena bilo kakve samilosti, morala ili osjećanja za fair play u odnosu na bilo koju vrstu. Jedino mjerilo je opstanak.
9. Priroda favorizira i promovira unutarnje razdvajanje svake vrste i izaziva da se takve podvrste nadmeću međusobno.
10. Priroda mrko gleda na mongrelizaciju, ukrštavanje ili miješanje rasa. Ona je svakoj vrsti i podvrsti podarila instinktivni nagon da se pari samo sa svojom vrstom.
11. Priroda je za svaku pojedinačnu vrstu razvila određenu shemu u njenom životnom ciklusu, koju ta vrsta mora slijediti. To se zove instinkt i predstavlja vrlo važan i vitalan dio u ispunjenju životnog ciklusa. Bilo kakva devijacija, umrtvljivanje ili otupljivanje instinkta najčešće rezultira odumiranjem vrste. Bijela rasa ovo treba posebno dobro zapamtiti.
12. Ne samo da je priroda propisala poseban životni ciklus za svaku vrstu, već obično i određeni tip životne sredine za koju je vrsta vezana, pa tako na primjer, riba može živjeti samo u vodi, polarni medvjed samo na Arktiku, itd.
13. Priroda je potpuno nepristrana kada dođe do pitanja koja će vrsta opstati, jer je svaka prepuštena sama sebi, licem u lice sa neprijateljima.
14. Svaka vrsta je potpuno indiferentna prema opstanku bilo koje druge vrsta, a priroda nalaže svakoj vrsti da se širi i množi do granica svojih mogućnosti. Ljubav i nježnost rezervirani su samo za vlastitu vrstu.
15. Ima mnogo vrsta koje shvaćaju važnost teritorija, pa stoga i postavljaju granice koje ograničavaju minimum teritorija koji je potreban za opstanak i odgajanje obitelji.
16. Mnoge životinje, ptice, insekti i druge kategorije, imaju sasvim dobro razvijenu društvenu strukturu.
17. Princip vođe je usađen u instinkte i njega poštuju mnoge vrste životinja, ptica i insekata, kao i ljudska rasa.
18. Jedna vrsta, recimo jato golubova, ponekad će voditi opći rat protiv druge vrste, kao što su u ovom slučaju račići. Čopor vukova napada stado ovaca.
19. Međutim, bratoubilački ratovi unutar vrste nepoznati su u prirodi, osim, na žalost, kod nekih zaluđenih ljudskih vrsta.
20. Nigdje u prirodnom okruženju snažnija i superiornija vrsta ne sputava vlastiti napredak i širenje iz popustljivosti prema slabijoj, inferiornoj rasi. Postoji samo borba na život i smrt.
21. Same vrste se stalno mijenjaju i evoluiraju već tisućama godina. To se može znatno ubrzati putem ciljane selekcije, kao u slučaju odgajanja konja ili pasa. Neke vrste izumiru. Evoluiraju nove vrste. Ni jedna ne ostaje statična, već se sve, uključujući ljudsku vrstu, stalno mijenjaju i evoluiraju. Evolucija je trajni proces.
22. Vječna borba je cijena opstanka.
23. Priroda je svakoj jedinki ugradila snažan prirodni instinkt čiji je osnovni pokretač produženje vlastite vrste. U tom instinktu nalazi se kompletan plan za cijelu životnu shemu i razmnožavanje vrste, iz generacije u generaciju. Vrsta mora slijediti shemu utisnutu u instinkt ili izumrijeti.
24. Posljednje, ali ne i najmanje važno, priroda jasno naznačava svoj plan da se svaka vrsta usavršava i da napreduje, ili će u protivnom biti nemilosrdno isključena iz postojanja.
* * * * *

srijeda, 4. veljače 2015.

Hrvatska religija

HRVATSKA
RELIGIJA
Stražar
2014
Sadržaj:
1. Židovski pothvat osvajanja svijeta......................................................3
2. Kako obraniti Bijelu rasu....................................................................9
a)Kreativizam.................................................................................10
b)Kozmoteizam...............................................................................14
c)Wotanizam i poganizam..............................................................15
d)Nacional socijalizam...................................................................16
e)Ateizam.......................................................................................17
f)Kršćanstvo...................................................................................17
g)Islam............................................................................................19
h)Zaključak.....................................................................................20
3. Kako očuvati Hrvatski narod ...........................................................21
a)Lihva............................................................................................23
b)Umjesto rasne trebamo Hrvatsku religiju....................................23
c)Monoteizam.................................................................................29
d)Hijerarhijska organizacija i princip vodstva................................30
e)Masovni mediji............................................................................30
f)Masonstvo...................................................................................30
g)Jedinstvo rase, naroda i religije...................................................30
h)Politički sustav............................................................................31
i)Edukacija.....................................................................................33
4. Hrvatska religija - jedini način za očuvati naš narod.....................35
j)Uspostava Hrvatske religije.........................................................35
5. Knjige koje tvore učenja Hrvatske religije......................................37
2
1.
Židovski pothvat osvajanja svijeta
Nakon 20 godina istraživanja te pročitanih preko 200 ponajboljih knjiga bijelog nacionalizma, vrijeme je da na jednom mjestu podvučem crtu pod sve to i donesem neke zaključke. Naime osjećam kako sam pomalo došao do kraja te da nemam više što saznati po pitanju ovog židovskog osvajanja svijeta. Zato bi htio u ovoj knjizi na jednom mjestu napisati do kakvih zaključaka sam došao, te kako je uopće moguće dobiti ovaj rasni rat u kojeg smo nevoljko uvučeni.
Cijelo izlaganje ću podijelit u tri zasebne logičke cjeline. Prvo bi se htio fokusirati na neprijatelja i pogledati sa kakvim oružjima on raspolaže. Zatim sa kakvim oružjima trenutno raspolaže Bijela rasa. Na kraju ćemo zaključiti kakva oružja trebamo imati, ako se uopće namjeravamo ozbiljno borit za svoj rasni i narodni opstanak.
Neprijatelji imaju toliko moćna oružja na raspolaganju, da je svako od njih zasebno dovoljno snažno za osvojit svijet. No kad se sva ta njihova oružja skupe u jednu cjelinu, onda postaju praktički nepobjedivi, što je dosadašnja svjetska povijest i pokazala. Najstarije i najmoćnije od tih oružja je drevna prevara koja se nalazi u temelju današnjeg svjetskog bankarstva.
1. Lihva. Čitav ovaj projekt osvajanja svijeta je započelo u Mezopotamiji prije kojih 7 tisuća godina kada je izmišljena lihva. Sve je počelo kad je jedan poduzetni susjed posudio drugom veću žita, pod uvjetom da mu susjed nakon određenog vremena vrati nazad dvije vreće žita. Zahvaljujući tomu jednostavnom ali genijalnom triku, tijekom stoljeća nastale su u Mezopotamiji prve bankarske obitelji. One su lihvarsku tajnu prenosile generacijski sa očeva na sinove, te je tako svaka iduća generacija bila sve bogatija. Na taj način bi relativno brzo cijelo bogatstvo nekog sela prešlo u ruke jednog takvog bankara. Zatim bi se ista stvar ponovila na nivou cijelog jednog grada. Tijekom stoljeća su na isti način bogatstva čitavih država pala u ruke tih bankara. Naposljetku prije oko tristo godina pojavila se bankarska obitelj Rothschild, koja je počela djelovati na planetarnom nivou.
Danas se već preko 50% cijelog bogatstva svijeta nalazi u rukama Rothschilda. Kad se pojavi jedan takav globalni bankar pored njega više ne mogu opstati nikakvi manji bankari jer ih on sve bankrotira i preuzme. Imamo tako primjer velike depresije 30-ih godina u SAD-u, kad su tamo propale tisuće banaka te ih je sve preuzeo Rothschild po smiješnim cijenama. Taj proces je sličan pojavi crne rupe, koja kad postigne kritičnu masu počne usisavat svu materiju oko sebe i ništa joj se više ne može suprotstaviti. Sve to je neminovna i neizbježna posljedica lihve kao takve. Naime ako se lihvi dozvoli da postoji kao legalna praksa, tada neizbježno nakon određenog vremena bogatstvo cijelog svijeta završi u rukama samo jednog čovjeka. To je naprosto matematička sigurnost, te je samo pitanje vremena kada će se to ostvariti.
No koliko god da je bogat on ne može sam vladati sa cijelim svijetom. Milijarde osiromašenih, bankrotiranih i porobljenih ljudi koji će ostati bez svog imetka bi ga jednostavno ubili i vratili natrag svoju imovinu. Dakle za trajno uspješno upravljanje svijetom bankar zna da mu nužno treba vojska od nekoliko milijuna ljudi, koja će ga štititi od tih milijardi osiromašenih ljudi. Potrebno je na neki način od ostatka čovječanstva izdvojit par milijuna ljudi, koji će biti ideološki i krvno povezani u jednu zasebnu cjelinu, te neće imati nikakve samilosti prema ostatku čovječanstva. Nadalje stvari treba urediti tako je tih par milijuna ljudi toliko rasno i na svaki drugi način superiorno nad ostatkom svijeta, da će vrlo 3
lako vladati nad svjetskim masama. No kako sa tako malobrojnom vojskom uopće osvojiti i kontrolirati svijet? Rješenje za taj problem su drevni Sumerski bankari pronašli u antičkom Egiptu...
2. Rasna religija. Bankarska elita iz Mezopotamije financirala je i naoružala borbeni narod Hiksa koji su osvojili drevni Egipat, te vladali njime idućih 100 godina. Egipćani su tek nakon stogodišnje pokornosti uspjeli dići uspješnu pobunu, te protjerati Hikse i bankare u susjedni Kanaan. No u tom periodu vladavine nad Egiptom bankari su došli u posjed svih najskrivenijih tajni drevnog Egipatskog svećenstva/masonstva. Najveća od tih tajni je bila ona o dugoročnom planiranju. Naime svećenstvo je znalo da se svaki plan može ostvariti pod uvjetom da uporna grupa ljudi dovoljno dugo rade prema tom planu. Primjerice za izgradit piramide trebalo je sastavit dugoročan plan radova za idućih 50 godina. No za pothvat osvajanja cijelog svijeta trebat će proći tisuće i tisuće godina, te će se izredat nekoliko stotina generacija ljudi. Bankari su naravno znali da nijedan od njih ne može živjeti tisućama godina, te da je to pothvat koji je izvan dometa životnog vijeka samo jednog čovjeka. No tu dolazi jedna prilično revolucionarna ideja… Što ako se takav plan osvajanja svijeta kodira u oblik religije, te tako prenese izvorni plan na potomke? Tada neće biti bitno što nijedan čovjek ne može živjeti tisuću godina, kad 50 idućih generacija mogu slijedit njegovu religiju i ostvariti cilj u potpunosti. Takav plan se može nepromijenjen prenositi tisućama generacija u budućnost sve dok se ne realizira. Jednom kad se stvori religija koja sadrži u sebi plan osvajanja svijeta, više se nikakva sila na svijetu tome ne može suprotstaviti. U Egiptu se upravo tada na sceni pojavila još jedna revolucionarna ideja…
3. Monoteizam. Egipatski faraon Ehnaton je došao na ideju kako postoji samo jedan bog “Aton”, te da su svi drugi bogovi lažni. Ta revolucionarna ideja jednog boga povlači za sobom čitav niz logičkih posljedica koje nisu vidljive na prvi pogled. Naime time je on faktički objavio rat cijelom čovječanstvu, jer ako kaže da je samo njegov bog ispravan (Aton) i da je samo jedan božji poslanik na zemlji (Ehnaton), onda to znači da su isključivo sljedbenici Atona pravedni ljudi, što povlači za sobom logičku posljedicu da su sljedbenici svih drugih bogova “loši ljudi” koji štuju “lažne bogove”. To naravno onda podrazumijeva da sve te “loše ljude” treba uništit i pobit. Premda je Ehnatonova monoteistička religija nakon par desetljeća postojanja poražena u Egiptu, većina njegovih svećenika i sljedbenika su u masovnom “egzodusu” protjerani u susjedni Kanaan, isto kao što su par stoljeća prije bili protjerani Hiksi i bankari.
Tako se tijekom idućih nekoliko stoljeća u malom Izraelu u glavama tih protjeranih bankara, Ehnatonovih svećenika i Hiksa, polako “kuhale” tri revolucionarne ideje koje će imati strašne posljedice po cijelo čovječanstvo. Te ideje su bile: a) lihva kao oružje za osvajanje svijeta, b) rasna religija sa ugrađenim dugoročnim planom, c) monoteizam kao psihološka poluga za mobilizaciju cijelog jednog naroda prema osvajanju i uništenju cijelog svijeta ispunjenog “nevjernicima”. U Izraelu su se dakle ove tri ideje sjedinile i poprimile strašan oblik monoteističke religije koju danas svi znamo kao judaizam. Pazite, ta religija nije nastala preko noći već je pisana preko tisuću godina počevši od Starog zavjeta pa sve do Talmuda. Stavljajući u judaizam naredbu da svi njihovi sljedbenici moraju prakticirat lihvu, judaistički svećenici su tako preuzeli potpunu kontrolu nad starim procesom osvajanja svijeta kojeg je lihva započela tisućama godina prije u Sumeru. No sada to više nije bila skupina labavo povezanih Mezopotamijskih prevaranta i bankara kao što je bio slučaj do tada, nego je nastankom judaističke religije stvoren čitav jedan “narod bankara”, tako što im je religijski naređeno da prakticiraju lihvu nad ostatkom čovječanstva.
4
Pojavom judaizma na svjetskoj sceni ujedinile su se dakle tri daleko najmoćnije sile na svijetu: lihva, monoteizam i rasna religija. Lihva je sljedbenicima dala realnu moć koja proizlazi iz potrebe da u civilizaciji svatko treba novac da bi preživio, te će za plaču raditi apsolutno sve što mu zapovjedi onaj tko novac posjeduje. Monoteizam je sljedbenicima dao nepokolebljivu volju i mržnju prema ostatku svijeta (“nevjernicima”), te unutrašnje moralno opravdanje koje je proizlazilo iz uvjerenja da jedino oni slijede “ispravnog” boga. Time su svom narodu dali psihološki i moralni legitimitet da pokore, osvoje i unište cijelo čovječanstvo koje jeli uporno odbija prihvatiti pravog boga, već štuju tamo nekakve svoje “lažne” bogove. I konačno, judaizam kao rasna religija je sljedbenicima dao plan osvajanja svijeta kodiran u oblik religije, koji se može prenosit sa generacije na generaciju. Dakle oni su pretvoreni u neumoljive bio-robote koji slijede mentalni program usvojen preko svoje judaističke religije, te pritom većina njih uopće ne mora znati niti tko je napisao taj program niti sa kojim ciljem. Zbog toga je potpuno nemoguće zaustaviti taj plan i on će se generacijski prenosit toliko dugo sve dok se ne ostvari do posljednjeg slova. Cijelim ovim postupkom stvorena je ona ideološki i krvno kompaktna vojska od par milijuna ljudi koji će osvojit svijet, te omogućiti na kraju jednom njihovom bankaru da lihvom prigrabi cijelo bogatstvo svijeta i svu moć u svoje ruke. Tako će nastati dvije ljudske rase, jedna malobrojna i rasno superiorna koja će vladati nad milijardama obojenih, rasno izmiješanih i glupih podanika.
4. Hijerarhijska organizacija i princip vodstva. Na svjetskom nivou cijelo židovstvo je organizirano u jednu hijerarhijsku organizaciju koja se zove Kahal. Zbog praktičnosti povijesno je organizacija podijeljena na zapadnu i istočnu hemisferu. Središte za zapadnu hemisferu nalazi se u New Yorku, a za istočnu hemisferu u Londonu. Nad cijelim svijetom vlada jedan čovjek, židovski car iliti Egzilarh. Ispod njega za istočnu i zapadnu hemisferu zadužen je po jedan čovjek koji se naziva Sponzor. Hijerarhijski cijela organizacija je prema dolje formirana oko principa 7 podanika. Sponzor ima ispod sebe sedam podanika, svaki od kojih imaju sedam ljudi ispod sebe, itd. To ide u dubinu od sedam etaža, što znači da organizacija ukupno broji milijun Židova u istočnoj i milijun u zapadnoj hemisferi. Dovoljan je jedan telefonski poziv od cara prema sponzoru, da se mobilizira vojska od milijun ljudi koji su sposobni provest svaku njegovu zapovijed. Tako mogu kao od šale organizirati revolucije, držane udare, “spontane” masovne narodne prosvjede, te sve drugo što u datum trenutku zatreba.
5
5. Masovni mediji. Pošto lihva cijelo bogatstvo svijeta nezaustavljivo pretače u izabrane ruke, tijekom stoljeća nije im bio problem pokupovat gotovo sve masovne medije na svijetu. Tako programiraju milijarde goya svojim idejama i mogu njihova mišljena potpuno oblikovat prema svojoj volji. Laž preko noći mogu pretvorit u istinu, povijesne činjenice mogu biti jednostavno izbrisane iz kolektivnog pamćenja, mogu promovirat svaku vrstu nemorala kao poželjnu, mogu vodit svjetske mase ovaca u smjeru kojem god požele.
6. Kršćanstvo i islam. Za sebe su izabrani napisali dugoročni plan za osvajanje svijeta (judaizam), dok su za nas naravno napisali detaljan dugoročni plan za uništenje cijele Bijele rase (kršćanstvo). Nije nimalo slučajno što su oba programa došla iz istog pera. Judaizam promovira među svojim sljedbenicima: lihvarenje neprijatelja, rasizam, uništenje neprijatelja, bogatstvo, uzlaznu eugeniku, agresivnost, itd. Dok kršćanstvo bijelcima promovira apsolutno sve suprotno od toga: zabranu lihve što automatski ostavlja potpuno slobodan teren Židovima za svjetski bankarski monopol, rasni egalitarizam, voljenje neprijatelja, siromaštvo, poniznost, silaznu rasnu eugeniku, ideju da je Židov spasitelj Bijele rase i da su nosonje njegov izabran narod, itd. Većina bijelaca ne shvaća da je Židovima dovoljno već samo kršćanstvo da potpuno unište Bijelu rasu. Ništa drugo im ne treba. Njima je dovoljno ostaviti Bijelu rasu da prakticira kršćanstvo par tisuća godina i bijelci će uništit sami sebe sljedeći univerzalističke i rasno egalitarne doktrine te religije. Naravno da se nosati neće pouzdat samo u kršćanstvo, već su nakon njega napisali agresivni islam pomoću kojeg su Arape usmjerili u strašan tisućugodišnji napad na Bijelu rasu. No niti to im nije bilo dosta, već su onda napisali desetine drugih još pogubnijih ideologija o kojima ćemo više u stavci 11.
7. Masonstvo. Drevno Egipatsko svećenstvo je bilo organizirano u hijerarhiju od 100 stupnjeva inicijacije. Još u antičko vrijeme izabrani su infiltrirali tu piramidu na donjim stupnjevima, te se polako tijekom godina penjali prema vrhu. Kad je jedan od njih konačno došao do vrha, napravio je potpunu zamjenu svih egipatskih kadrova ispod sebe. Sve od vrha do dna, cijelu hijerarhiju je ispunio isključivo sa svojim suplemenicima. Tako je preuzeta masonska piramida od 100 stupnjeva inicijacije koja je danas rezervirana samo za izabrani narod. Da bi se goyi također iskoristili u korisne svrhe za njih je kasnije napravljen današnji “Škotski” sustav masonstva sa 33 stupnja inicijacije. Dakle goyi mogu ići samo do 33 stupnja masonstva, a iznad toga se nalazi još 100 židovskih stupnjeva u kojih bijelci nemaju nikakav pristup. Kadrovi iz cijelog svjetskog političkog, medijskog i gospodarskog sustava se gotovo isključivo regrutiraju iz redova masonstva. Ovo vrijedi čak i za Arapski svijet! Nitko ne može doći na neku važniju poziciju u svijetu, ako se ne nalazi u toj masonskoj mreži.
6
8. Jedinstvo rase, naroda i religije. Jedino Židovi imaju sva ova tri faktora sjedinjena u jednu cjelinu. Oni sebe smatraju zasebnom rasom koja nije dijelom niti Bijele niti bilo koje druge rase na Zemlji. Premda žive u svakoj državi na svijetu oni sebe smatraju potpuno zasebnom nacijom i nisu lojalni nijednoj državi u kojoj žive. Te konačno jedino oni imaju svoju religiju koja je napisana samo za njihovu rasu, te radi samo u njihovom interesu. Sve ovo im daje nevjerojatnu međusobnu rasnu lojalnost, koju niti izbliza nema nijedan drugi narod. Oni predstavljaju jedan potpuno ideološki i krvno ujedinjeni front, koji se zajednički bori protiv svih protivnika. Premda ti goyski protivnici imaju milijarde ljudi u svojim redovima, to im ništa ne vrijedi kad su rasno, narodno i religijski podijeljeni u tisuće frakcija koje su sve međusobno u zavadi.
9. Politički sustav. Lihva im je dala novac, mediji i religija im je dala moć kontrole nad goyskim razmišljanjem, a masonstvo im je dalo podobne i potkupljive goyske kadrove. Tada su dopustili naivnim bijelim masama da biraju na “slobodnim i demokratskim” izborima te masonske kadrove kao svoje “vođe” u lakrdiji i sprdačini koja se zove demokracija. Tako je također cijeli politički sustav u gotovo svim državama svijeta šaptom pao u izabrane ruke. Kao posljedica pada političkog sustava pao je i zakonodavno-represivni aparat, dakle sudstvo, policija i vojska u njihove ruke. Mnogi danas zamjeraju američkoj vojsci što ratuje po svijetu za interese Izraela, ali nitko od tih kritičara ne želi premotat film unatrag, te shvatiti povijesnu genezu procesa kojim su bijelci uopće dovedeni u ovu današnju žalosnu poziciju. Preuzimanjem politike u svoje ruke dobili su kontrolu nad imigracijskom politikom, te širom otvorili granice bijelih država obojenim hordama. Rezultat je pretvaranje bijelih država u ratne zone prepune kriminala i nasilja. Konačni cilj je naše genetsko uništenje putem rasnog miješanja i srozavanje na nivo primitivnih obojenih robova koji će služiti izabranom narodu.
10. Edukacija. U svim državama izdajnički politički sustav kojeg “demokracija” dovodi na vlast, postavlja u sve strukture vlasti masonske, izdajničke ili pak ucjenjive kadrove. Oni pak postavljaju cijelu edukacijsku politiku mladeži, tako da današnja mladež uči potpuno lažnu svjetsku i hrvatsku povijest. Tko ne zna svoju povijest, ne zna ustvari ništa i mogu ga lako usmjeravati kamo god žele. To se radi prema formuli koju je Orwell precizno identificirao kao: “Tko kontrolira prošlost kontrolira budućnost. Tko kontrolira sadašnjost kontrolira prošlost.”
11. Suicidalne ideologije za protivnike. Ne samo da su dizajnirali sebi dugoročni plan za svoj narod, nego su nama uvalili tisuću smrtonosnih ideologija koje nas sve vuku u propast. Neke od najvažnijih su: komunizam, kapitalizam, kršćanstvo, islam, egalitarizam, liberalizam, demokracija, nacionalni šovinizam, feminizam, homoseksualizam, etno-mazohizam, multikulturalizam, itd. Sve su to ideologije koje su izabrani stvorili specifično za nas. Svaka od tih ideologija zasebno ima potencijala da razjedini i uništi Bijelu rasu, ali one ustvari djeluju kumulativno. Njihov konačni efekt je da gledajući već samo po natalitetu od 1.2 djeteta po bijeloj ženi, sa matematičkom sigurnošću se može ustanovit da unutar idućih 300 godina bijelci efektivno nestaju sa ove planete. A svaka od gore nabrojenih ideologija je integralni dio tog sveobuhvatnog židovskog plana, te svaka iz svojeg ugla djeluju prema istom konačnom cilju. Unutar svog uskog vidokruga sljedbenici svih tih ideologija misle da se bore za “svoju stvar”, a ne shvaćaju da su ustvari mali izmanipulirani židovski pijuni koji svi odreda rade prema uništenju Bijele rase.
Suvišno je dalje nabrajati kakvih još oružja izabrani imaju na raspolaganju, jer broj tih oružja je praktički beskrajan. Mnogi naivno vjeruju da se protiv svega ovoga možemo boriti 7
fizičkim ili vojnim putem, ali to je pogubna zabluda. Kao što je Hitler demonstrirao u drugom svjetskom ratu nikakva vojska na svijetu više ne može zaustaviti judaizam. Dakle komotno možemo zaboraviti naivne tlapnje kako će nekakva Rusija spasiti Bijelu rasu. Rusija je potpuno u židovskim rukama još od 1917. godine, kao što je uostalom i Ukrajina. Izabrani se samo poigravaju sa bijelcima kao sa lutkama na koncu. Neovisno koja lutkica pobijedila u tom ratu u konačnici pobjeđuje isti izabrani bankar koji financira obje strane i zarađuje na njihovoj krvi i patnji. U idućem poglavlju pogledat ću kakva to ideološka oružja bijelci imaju na raspolaganju, sa kojima se možemo branit od tog sveobuhvatnog napada judaističke hobotnice. 8
2.
Kako obraniti Bijelu rasu
Kao što smo u prvom poglavlju vidjeli među Židovima postoji jedna centralna grupa bankara i rabina koja si je odavno za cilj zadala osvajanje svijeta. Sve ovo što oni rade je produkt svjesnog dugoročnog plana koji se sprovodi tisućama godina. Gore nabrojanih 10-ak poluga moći (novac, religija, mediji, masonstvo, politika…) su neophodne za ostvarenje tog pothvata, a oni su sistematski stekli kontrolu nad svim tim polugama moći.
Tko god se želi boriti protiv toga, ako želi imati ikakve šanse jednostavno mora te poluge moći prigrabiti u svoje ruke. I to ne bilo kojim redoslijedom, već upravo od najjače pa prema dolje. Primjerice, da bi poništili ovu današnju pogubnu imigraciju obojenih u bijele države moramo steći kontrolu nad političkim procesom. To ne možemo učiniti prije nego što steknemo kontrolu nad medijima, a preduvjet toga je steći kontrolu nad novcem. No osnovni preduvjet stjecanja svega toga je imati dugoročni plan kodiran u oblik religije, preko kojeg se sve to može tijekom vremena postepeno ostvariti. Treba shvatiti da se ova borba ne može dobiti preko noći, već će se voditi kroz bezbrojne iduće generacije. To jest sve do trenutka kad jedan protivnik (bio to bijelac ili židov) ne bude poražen i genetski ne nestane sa lica ove planete. Pred nama je vrlo jednostavan izbor: ili ćemo pokušati sistematski preuzeti te poluge moći, ili ćemo šaptom pasti i otići na evolucijsko smetlište povijesti.
Židovi su sve ovo postigli zato što imaju dugoročni plan, koji ih polako vodi prema osvajanju svijeta. Sa druge strane bijelci nemaju nikakav dugoročni plan već samo tumaraju bez ikakvog cilja, te samo idu iz jednog poraza u drugi. Ovu situaciju možemo usporedit sa takmičenjem u kojem se dva suparnika utrkuju tko će recimo prvi doplovit iz Europe do Amerike. Židovi posjeduju motorni gliser i imaju mapu koja ih vodi direktno prema cilju. Bijelci posjeduju splav i nemaju nikakvu mapu, ne znaju kamo idu, već svaki vesla u svom smjeru tako da im splav ustvari stoji na mjestu. Normalno da će u takvoj situaciji židovi prvi stići do cilja, a bijelci su predodređeni na poraz koji je danas već polako očigledan svuda oko nas.
9
Dakle neophodno je imati dugoročni plan kodiran u oblik religije, koji bi nas vodio prema pobjedi u ovom rasnom ratu. Tko ovo ne shvaća, borbu je već unaprijed izgubio prije nego što je uopće i počela. Prva stvar koja je više nego očigledna je da su se sve naše trenutne i bivše religije pokazale nedovoljno snažne za porazit judaizam. Treba realno pogledati koje su mane i vrline tih svih naših religija, tako da probamo izvući iz svake ono što je korisno u pogledu stvaranja dugoročnog plana koji nam je potreban. Dakle što to ne valja sa svim našim dosadašnjim religijama i zašto je svaka od njih dosad poražena u sukobu protiv judaizma?
Da ne ispadne kako kritiziram samo tuđe a ne mogu “svoje”, započet ću sa kritikom kreativizma.
KREATIVIZAM
Klassen na žalost nije shvatio kakvu ključnu ulogu igra lihva u ovom rasnom ratu. Lihva je sila prirode vrlo slično kao što je to recimo i vatra. Ona može biti destruktivna u smislu da ti zapali kuću, ali tko je nauči kontrolirati može biti i vrlo konstruktivna. Onog trena kad je čovjek ovladao vatrom postao je strah i trepet svim životinjama u prirodi. Ista stvar je sa lihvom samo što je to daleko jača i opasnija sila od vatre, premda na prvi pogled izgleda bezopasna. Sumerska civilizacija je uništena od ruku njenih bijelih bankara koji su pukom slučajnošću otkrili silu lihve, ali ju nisu na vrijeme naučili kontrolirati. Lihva je takva razorna sila da ima snagu totalno uništit cijelu ljudsku civilizaciju na ovoj planeti, te pretvorit sve ljude u roblje onoga tko ovlada silom lihve. Na žalost bijelaca prvi narod koji je ovladao tom silom su Židovi, a to su učinili na vrlo jednostavan način. Rabini su zabranili prakticirati lihvu među svojim narodom, a istovremeno mu naredili da prakticira lihvu protiv svih protivničkih naroda. Tako su anulirali sve negativne strane lihve po sebe, te ju pretvorili u najmoćnije ofenzivno oružje ikad stvoreno. Upravo zato što su ovladali lihvom Židovi su postali prava noćna mora, te su nadomak toga da pokore sve druge narode na svijetu.
Klassen je uložio svu svoju životnu ušteđevinu od milijun dolara u promociju kreativizma. No vrlo brzo mu je postalo jasno da za efikasno širenje mora imati neki medij masovnog informiranja. Zato je pokrenuo mjesečni časopis Rasna lojalnost (Racial Loyalty), ali to je imalo ograničen učinak pošto tisak čita vrlo mali broj ljudi. Shvatio je da mu treba 10
masovni medij kalibra televizije, no za takvo nešto su potrebne milijarde dolara koje on nije imao. Iako ima puno bijelih milijardera koji su mogli uložit dio svojeg bogatstva u spas Bijele rase, nijedan od njih to nije učinio.
No jednostavna činjenica koju Klassen nije nikad shvatio jest da je on sam potezom pera mogao stvoriti stotine milijardi dolara! Sve što je trebao učiniti je zabraniti prakticiranje lihve među bijelcima, te religijski zapovjediti upotrebu lihve kao ofenzivnog oružja protiv svih protivnika. Kao osnovnu zadaću trebao je svim sljedbenicima zadati da svaki u okviru svojih sposobnosti tijekom svog životnog vijeka nastoji zgrnuti dovoljno novaca da osnuje svoju privatnu banku. Trenutno kreativista ima na svijetu oko 50 000. Da je samo svaki tisućiti uspio tijekom svog životnog vijeka osnovat svoju banku, to bi bilo 50 banaka koje bi radile u korist Bijele rase. Vrlo brzo (unutar generacije ili dvije) bi se cijele rijeke novaca počele slijevati u bijele ruke i mogli bi pokupovat televizija i novina koliko god žele. Kako stvari danas stoje iste te rijeke novaca se iz bijelih ruku slijevaju ravno u židovske džepove, te ih koriste sa ciljem našeg uništenja.
Kao što su Protokoli sionskih mudraca ispravno predvidjeli, na kraju će se sve svesti na pitanje brojki. Bijelci će morati prihvatit židovsku svjetsku vlast, jer više nam jednostavno neće ostati novaca za puko preživljavanje. Naime bijelci ne mogu tiskati svoj novac pošto im kršćanstvo govori da je novac “izvor svih zala”. Prema tome kršćanima ne pada na pamet da tiskaju svoj novac jer tako navodno donose “zlo” na ovaj svijet. To je temeljni razlog zašto sve današnje bijele države imaju židovsku centralnu banku. Kršćanstvo dozvoljava jedino Židovima tiskati novac i posuđivati ga bijelcu uz kamate. Pošto je situacija danas odmakla toliko daleko da Rothschild posjeduje preko polovice bogatstva na svijetu, jasno da mi više lihvom ne možemo Židovima preuzeti taj monopol kojeg oni imaju. No od tih rijeka novaca koje se slijevaju u njihove ruke, možemo ipak preusmjerit par potoka u bijele ruke. A to bi bilo i više nego dovoljno novaca za osnovat svoje masovne medije (televizije i novine), te tako razbit židovski medijski monopol. Takvim prljavim metodama kao što je lihva se treba služit samo dok ne preuzmemo uzde političke vlasti u bijele ruke. Nakon toga trenutka cilj je postignut i trebali bi potpuno zabranit lihvu za sva vremena te uvest smrtnu kaznu za svakog tko ju više ikada pokuša prakticirat.
Druga stvar koja nije dobra kod kreativizma je što Klassen nije shvatio moć monoteizma. On je napisao religiju koja privlači ljude koji svoje razmišljanje baziraju na logici i razumu, a nije shvatio da se ljudske mase pokreću isključivo preko emocija. Mase ljudi ne žele čuti gorku i neugodnu istinu da nitko živ na ovoj planeti ne zna kako je nastao svemir, niti itko zna koja je njegova konačna svrha. No ljudi žele da im se ponudi nešto jednostavno i svima razumljivo, što bi im objasnilo nastanak svemira i svrhu njihovog života na ovoj planeti. Ako trenutno nema znanstvenog odgovora na to pitanje, onda ga treba jednostavno izmisliti. Dakle ljudima je nužno potrebno da budu obmanuti pričama o tome kako je nekakav “bog” stvorio svemir, te kako im je zadao određena pravila po kojima će živjeti i da ih čeka zagrobni život u raju ako budu slijedili ta pravila. Ako im neka religija ne ponudi takve odgovore, mase će se jednostavno zalijepit za neku drugu religiju koja im to nudi. Neovisno od toga što su ti odgovori lažni, ili što nemaju nikakve blage veze sa logikom ili realnošću.
Znači Klassen je napisao religiju za elitu koja se povodi razumom i koja je sasvim spremna prihvatiti činjenicu da nitko nema pojma kako je svemir nastao, te da uopće nije toliko važno kako je nastao. Važno je samo da je tu, da postoji Bijela rasa i da je naša zadaća boriti se za njeno preživljavanje i napredak. Ali mase ljudi pod svaku cijenu žele odmah znati odgovore na ta pitanja, neovisno o tome da li su istiniti ili lažni. Trebamo pogledati kako su židovski rabini riješili ovaj problem. Oni su za te mase napisali razne religije koje im daju 11
lažni privid spoznaje a baziraju se na manipulaciji emocijama. Recimo bog je vas izabrao kao svoj narod, poslao je sina da vas spasi od grijeha, Alah vam zapovijeda da poginete u borbi protiv nevjernika, itd. Pišući takve religije rabini su znali da govore neistine, jer u onom trenu kad izmišljaš sve te pričice, znaš da u biti pričaš “lovačke priče”. Prema tome rabini ne vjeruju u te priče koje pišu za mase, nego se oni ravnaju prema nekom svom internom dugoročnom planu. A taj dugoročni plan mora biti skriven od masa i mora biti baziran na logici i razumu. Kad su Protokoli sionskih mudraca procurili u javnost, to je bio prvi put u povijesti da su mase dobile parcijalni uvid kako zastrašujuće izgleda taj dugoročni plan kojeg rabini koriste za sebe i svoju bankarsku elitu. To je bazirano na takvoj neumoljivoj logici, razumu i proračunatosti, da čitatelja prolaze trnci kad to čita. Znači rabini za javnost pišu simplificirane religije bazirane na manipulaciji emocijama, a ravnaju se prema dugoročnom planu iz njihove interne religije bazirane na logici i razumu.
Pošto se bazira na razumu kreativizam nije ustvari pogodan za široke mase, već je pogodan samo kao interna religija elite koja će prema njemu morati napisati eksternu religiju za mase. Dobar korak u tom smjeru je napravio David Lane sa wotanizmom, te William Pierce sa kozmoteizmom. Pošto su obje u potpunosti kompatibilne sa ciljevima kreativizma, trebali bi ih iskoristiti kao temelj te vanjske religije koja će biti za mase.
Treća problematična stvar u kreativizmu je hoće li osnova budućeg uređenja bijelog društva biti rasa ili nacija. Dakle da li izabrati nacionalni ili pak rasni socijalizam? Za one koji ne znaju, razlika je u sljedećem. Nacionalni socijalizam mobilizira sve snage oko temelja nacije, te radi samo za dobrobit jedne nacije. Primjer ovog sustava smo vidjeli u Trećem rajhu i NDH. Pošto je interes jedne nacije dijametralno suprotan od interesa svake druge nacije, pogotovo oko pitanja teritorija, NS neminovno prije ili kasnije vodi u sukobe između bijelih nacija. Recimo kad bi NS danas zavladao u Njemačkoj, jedna od prvih stvari koju bi oni pokušali postići je vratiti nazad njemačke teritorije otete u dva svjetska rata. Ista stvar vrijedi za bilo koju drugu bijelu zemlju gdje bi NS došao na vlast (Mađarska, Irska, Rusija, Hrvatska, Srbija, Poljska, Ukrajina…), a to bi neminovno dovelo do reprize drugog svjetskog rata.
Rasni socijalizam pak pomiče cijelu stvar jednu stepenicu iznad nacionalnog, te zagovara rasu kao centralnu osnovu budućeg bijelog društva. Dakle zamislite Treći rajh ali sa razlikom da pojam njemački narod, zamijenite sa pojmom Bijela rasa. Rasni socijalizam dakle podrazumijeva potpunu unifikaciju svih bijelaca na svijetu u jednu kompaktnu borbenu cjelinu po svim mogućim parametrima. Doveden do svoje krajnje konzekvence to podrazumijeva: jednog svjetskog bijelog vođu, jednu svjetsku bijelu državu, jednu rasnu religiju za sve bijelce, jedan univerzalni bijeli jezik, jedno pismo, itd. To je nešto vrlo slično onome što su bijelci ostvarili u SAD-u u počecima stvaranja te države. Svoje europske korijene i jezike bijelci su ostavili iz sebe, te se ujedinili u jednu sasvim novu Američku naciju sa zajedničkim engleskim jezikom. Rasni socijalizam ide korak dalje od toga, te ujedinjuje bijelce globalno i to po svim mogućim parametrima (država, jezik, religija, ekonomija, nacija, itd.) U svom punom smislu rasni socijalizam je danas moguće ostvariti samo u SAD-u, jer su tamo svi bivši bijeli narodi geografski pomiješani. No u Europi svaki narod ima svoje precizno definirane teritorijalne granice, te zato mislim da kod nas rasni socijalizam nije moguć pošto bi uvijek dolazilo do težnje za separacijom svakog naroda u svoju nacionalnu državu.
Znači nalazimo se u jednom dosta velikom problemu. Nacional socijalizam ako se ostvari u Europi vodi neminovno u sukob između bijelih država, kojeg bi onda Židovi iskoristili kao što su već jednom napravili u Drugom svjetskom ratu. A rasni socijalizam je pak nemoguće provesti izvan SAD-a, zato što svaki bijeli europski narod ima svoj definirani teritorij i prirodno teži očuvati svoj identitet, jezik, pismo, religiju, itd. No treba imati u vidu 12
jedan drugi element. Cijela Bijela rasa gubi stanovništvo toliko brzo da će unutar idućih 300 godina biti svedena na samo 5 milijuna ljudi, raštrkanih po cijeloj planeti. Dakle cijela rasa će pasti na populaciju današnje Hrvatske. Ovo znači da je nacionalni socijalizam moguće ostvarit samo negdje debelo unutar tog razdoblja. Nakon što prođe tih 300 godina svaki bijeli narod na svijetu će biti sveden na svega par tisuća ljudi koji će biti manjina od 1% u svojim državama. Biti će u puno goroj situaciji nego što su recimo današnji bijelci u obojenom Meksiku ili Rodeziji. Tada nacionalni socijalizam više gubi svaki smisao, isto kao što su današnji bijelci u Meksiku odavno izgubili svaku nadu da će ih NS moći spasiti od mora obojanih koje im se nalaze u državi. Dakle od tada pa nadalje će jedino rješenje biti rasni socijalizam, jer zadnji preživjeli bijelci na planeti će silom prilika jednostavno biti prisiljeni se preseliti na neki nenastanjen teritorij, te pokušati oformiti bijelu državu na temelju rasnog socijalizma gdje će boja kože biti njihova uniforma. Nasuprot tih zadnjih preživjelih bijelaca će stajati milijarde obojenih koji će dotad svojim natalitetom preuzeti iznutra sve naše bivše bijele države, a koje će dotad biti vjerojatno već ujedinjene u nekoj vrsti židovskog globalizma.
Pošto je Klassen živio u Ukrajini, Meksiku, Kanadi i SAD-u vidio je da se bijelci posvuda suočavaju sa istim problemom što ne znaju gdje ustvari leži njihova lojalnost. Recimo u Meksiku gdje su mizerna manjina većina bijelaca su ipak lojalni “svojoj” obojenoj Meksičkoj vladi, državi, zastavi, jeziku, religiji, itd. U SAD-u poštuju svoje veterane iz drugog svjetskog rata koji su za židovski interes uništili Treći rajh i isto tako su lojalni svojoj ZOG vladi koja ih mobilizira da ratuju po svijetu za židovske interese. Pošto je živio u četiri države Klassen je već tada prije 40 godina shvatio da svi ti bijelci imaju pogrešno usmjerenu lojalnost. Došao je do zaključka da glavna i temeljna lojalnost svakog bijelca treba biti umjerena prema njegovoj rasi, a sve drugo su sekundarne i promjenjive karakteristike. Drugim riječima bijelac može promijeniti svoj jezik, religiju ili državu, ali ne može promijeniti svoju rasu koja je jedina biološki nepromjenjiva konstanta. Vodeći se osobnim iskustvom iz svih tih država Klassen je već tada zaključio da u rasnom socijalizmu leži budućnost. No kao što rekoh u Europi stvari još nisu otišle toliko daleko da bi nas prilike natjerale do tog stupnja spoznaje, jer ovdje su bijelci još uvijek većina u svojim državama. Mislim da mi u Europi jednostavno nemamo drugog izbora nego se zalagat za Nacionalni socijalizam, kojeg bi pomoću zajedničke bijele rasne religije trebalo obuzdat da ne uzrokuje bratoubilačke ratove među bijelim narodima. Ako unatoč svim naporima ipak padnemo u veliku manjinu unutar svojih država onda NS više neće imati nikakvog smisla. Morati ćemo preživjele ostatke bijelih naroda skupit na jednom prostoru i preći na rasni socijalizam.
To bi bilo to što se tiče negativnih strana kreativizma, sve drugo je pozitivno. Osobito je ključno što je to planski napisan program, koji u sebi donosi dugoročni plan za budućnost kodiran u oblik religije. Ima sve tri komponente neophodne za dugoročni opstanak rase: a) proglašava bijelu superiornost na temelju evolucije, b) zabranjuje rasno miješanje, c) naređuje strogu teritorijalnu odvojenost bijelaca od obojenih.
Ideologija koju su drevni bijelci razvili u Indiji isto je proglasila bijelu superiornost i zabranila rasno miješanje. No tamo su bijelci ipak propali zato jer im je nedostajala treća komponenta u vidu naredbe potpune geografske separacije bijelaca od obojenih. Umjesto toga pokušali su živjeti na istom prostoru sa obojenima ali odijeljeni u sustav kasti. To se pokazalo kao katastrofalna pogreška, jer crna krv se protekom vremena neminovno prelijevala iz donje kaste prema vrhu. Tako je nakon par tisuća godina neslavno propala Bijela rasa u Indiji, samo zato jer nije bila sposobna iznjedriti pravu rasnu religiju koja bi im zapovjedila potpunu geografsku separaciju od obojenih.
Također je dobro što je iskoristivost kreativističke vojske praktički 100% što znači da svatko tko pročita Vječnu religiju prirode već samim tim činom postaje rasno svjestan i 13
postaje sve ono što nam treba. Ovo znači kako ne postoje kreativisti koji su ljevičari, demokrate, liberali, pederi, ili bilo što drugo, već su u potpunosti deprogramirani od svih židovskih gluposti. To je ideologija dizajnirana samo za bijelce i za nikog drugog, te radi samo u interesu bijelaca.
KOZMOTEIZAM
Drugi pokušaj stvaranja dugoročnog plana za pobjedu nad Židovima je djelo Williama Piercea po imenu kozmoteizam. Što se tiče negativnih strana praktički isto što je napisano za kreativizam vrijedi i ovdje. (ne koristi lihvu kao ofenzivno oružje protiv neprijatelja, itd.) No pozitivna stvar je što je Pierce koristeći se najnovijim znanstvenim spoznajama ipak pokušao definirati što je to bog, te stvoriti monoteističku religiju koja bi bila prihvatljiva malo širem krugu bijelih ljudi koji svoje razmišljanje temelje na znanosti. On smatra da je cijeli svemir ustvari “bog” koji se sastoji od fizičke komponente u vidu materije (galaksije, sunca, planete, živa bića, itd.) te spiritualne komponente u vidu ugrađene težnje prema uzlaznoj evoluciji. Svemir se ispočetka sastojao samo od nemoćnih atoma vodika, koji su se zbog ugrađene težnje prema uzlaznoj evoluciji formirali u zvijezde, planete, galaksije te na kraju živa bića. Znači temeljna svrha postojanja živih bića je daljnja uzlazna evolucija prema sve većem stupnju moći, tako da protekom vremena na kraju evolutivnog procesa steknu stupanj svemoćnosti. (čime se ustvari “rađa” bog, postaje svjestan sam sebe i ispunjava se svrha svemira)
Dosad se uzlazna evolucija odvijala putem slijepog instinkta koji je usađen u sva živa bića. Presudni trenutak se događa kad čovjek postane dovoljno inteligentan da shvati kako je svrha svemira uzlazna evolucija i počinje svjesno raditi prema ostvarenju te svrhe. Onaj evolutivni napredak kojem je potrebno milijune godina da se odvije preko slijepog ugrađenog instinkta, može se preko svjesne eugenike postići kroz nekoliko generacija. Nakon tog trenutka dolazi do nagle genetske eksplozije prema naprijed, što za sobom povlači veći IQ i neviđen znanstven i svekoliki drugi napredak u bijeloj civilizaciji. Na ovoj temeljnoj pretpostavci se znači formira cijela ideologija kozmotezima. Pierce zagovara kreaciju potpuno bijelih zajednica koje će raditi prema poboljšanju svoje rase. To podrazumijeva izbacivanje iz zajednice svih obojenih i svih 100-ak semitskih ideologija koje se kose sa ovim temeljnim ciljem uzlazne evolucije.
14
Kozmoteizam i kreativizam su praktički potpuno kompatibilni, samo što je Pierce otišao taj jedan korak dalje i definirao što je bog, dok je Klassen zaključio da na trenutnom stupnju znanstvene spoznaje ne možemo znati što je bog ako uopće i postoji. Naravno da je Klassen tu u pravu, jer tko zna gdje će nas znanstvena otkrića odvesti. Primjerice znanstvenim napretkom možda se jednog dana ustanovi da je čitav ovaj naš svemir u kojem se nalazimo, gledano na makrorazini ustvari samo jedan mali “atom” u nekom drugom ogromnom živom biću. U tom trenutku kozmoteizam kao religija gubi svoj temelj, jer se ruši Pierceova pretpostavka boga. Ali kreativizam ne propada jer Klassen je ostavio znanosti da definira pojam boga onog trenutka kad dođe do tog nivoa.
Znači kreativizam je bolji za svrhu dugoročne interne religije bazirane na razumu. Kozmoteizam je bolji u svrhu privlačenja širih narodnih masa pošto ima u sebi oružje monoteizma na koje se mase lakše lijepe. Kao takvog treba ga postaviti kao prvi ešalon vanjske religije za mase koja će privlačiti one ljude koji većinu svojeg mišljena baziraju na razumu, ali koji traže neku vrstu monoteizma baziranog na znanosti koji bi im dao objašnjenje svrhe svemira i svrhe njihovih života. Dakle uzimamo kreativizam kao internu religiju za one koji razmišljaju dugoročno, racionalno i logički, a kozmoteizam kao prvi ešalon vanjske religije usmjerene na privlačenje inteligentnih ljudi iz mase. Iskoristivost kozmoteističke vojske je preko 95%, tako da bi svakom preporučio neka pročita malenu knjižicu Kozmoteizam od Williama Piercea.
WOTANIZAM I POGANIZAM
Sva ova nesreća i sva ova propast sa kojom se Bijela rasa danas suočava proizlazi iz jednostavne činjenice što nijedan svećenik iz naših izvornih Arijskih vjerovanja nije shvatio da se religija može planski napisati kao defanzivni alat za očuvanje rase i kao ofenzivno oružje za uništenje svih protivnika Bijele rase. Najbliže tome shvaćanju su došli arijski svećenici u Indiji gdje su pokušali napisati religiju za očuvanje rase, ali nisu shvatili da trebaju naredit potpunu geografsku separaciju rasa. Također nijedna naša arijska religija nije shvatila kakva strašna ofenzivna oružja su monoteizam i lihva, te su zato sve poražene od strane judaizma, kršćanstva i islama. Naime poganska politeistička religija je u temelju tolerantna prema suparnicima, pa su tako u Rimu postojale stotine raznih religija koje su živjele u miru. Ali kad je došao judaistički monoteizam on je rekao da su sljedbenici samo Židovskog boga “u pravu”, dok su sljedbenici svih drugih bogova u krivu i normalno treba ih zamlatiti. Dakle sve naše antičke civilizacije počevši od Sumera, Egipta, Grčke pa sve do Rima su propale isključivo zbog toga što u defanzivnom smislu nisu imale religiju koja bi bijelcima zabranila rasno miješanje, te u ofenzivnom smislu nisu imali religiju koja bi inkorporirala u sebe oružja monoteizma i lihve. Judaizam je imao sva ova defanzivna i ofenzivna oružja, te je zato pregazio sve pred sobom.
No u našim arijskim religijama se također krije ogromna snaga, jer one u sebi nose kulturno i duhovno nasljeđe tisuća generacija naših predaka. Kad recimo u “Udarcu ruskih bogova” čitate poglavlje o našoj izvornoj poganskog religiji javlja se vrlo zanimljiv fenomen da vas prolaze trnci po rukama i sve dlake na rukama se nakostriješe. To se dešava zbog unutarnjeg genetskog pamćenja svakog bijelca, jer instinktivno zna da je to bila religija koju su naši preci iznjedrili i osjeća njezinu privlačnost i moć. Isti osjećaj se dobije kad recimo slušate neku pjesmu baziranu na arijskoj religiji poput “Sons of Odin” od Manowara i njima sličnih. Znači u arijskom poganizmu postoji inherentna snaga i genetska privlačnost koja može privući mase.
15
Ono što je David Lane učinio sa wotanizmom, jest da je uzeo poganizam i pokušao ga pretvoriti u punokrvnu rasnu religiju dodajući mu potrebne dogme koje mu nedostaju. (zabranu rasnog miješanja, određeni vid monoteizma i slično) Pošto je wotanizam od Davida Lanea u svojim ciljevima potpuno kompatibilan sa ciljevima kreativizma i kozmoteizma, treba i njega prihvatiti te koristiti u privlačenju širih masa. Znači neka wotanizam bude drugi ešalon vanjske religije za mase, koja će privlačiti prema unaprijed zadanom cilju onaj tip ljudi koji su negdje na pola puta da se rukovode razumom ali se također vode i emocijama. Iskoristivost poganističke vojske je prilično velika (možda kojih 30%), a iskoristivost wotanističke vojske je sigurno preko 90%. Tako da svakom pogodnom kandidatu treba preporučit neka pročita knjigu “Collection of Works” od Davida Lanea.
NACIONAL SOCIJALIZAM
Hitlerov Nacional socijalizam je politički oblik germanskog poganizma, sa time što je pojačan doktrinama zabrane rasnog miješanja, itd. Negativna stvar je što nema monoteizam, nema lihvu, te nije napisan u obliku religije. Nadalje on je u svojim temeljnim doktrinama isključivo napisan za dobrobit njemačkog naroda, što ga automatski postavlja u sukob naspram ostatka Bijele rase. Treba imati na umu također da je Hitler demokratskim putem došao na vlast, što je potpuno nemoguće bez podrške masovnih medija. To znači da je on doveden na vlast od strane Židova u čijim rukama su bili gotovo svi njemački mediji. Bez njegovog znanja iskorišten je u cilju ostvarenja dugoročnih židovskih ciljeva: stvaranje države Izrael, stvaranje UN-a, 50 milijuna genetski najboljih bijelaca je poginulo u ratu, proširenje komunizma preko pola Europe, holohoax, itd. No iz NS-a ipak puno toga možemo naučiti, pogotovo u pogledu ekonomske organizacije države, organizacije političke stranke, itd. Te pozitivne spoznaje treba inkorporirati u naš dugoročni plan, a sve ostalo odbaciti. Sa time na umu nije loše pročitat “Mein Kampf”, te knjigu “Hitler's Table Talk” u kojoj Hitler otkriva svoje religijske poglede.
16
ATEIZAM
Ovo jednostavno znači da osoba ne vjeruje u nečije izmišljotine, što je inače pozitivna i pohvalna osobina. No negativna strana ateizma je što istovremeno ne pruža nikakvu svoju ideologiju. Ne nudi bilo kakav program za spas Bijele rase ili za borbu protiv judaizma. Dakle ateizam od osobe koja ga prakticira čini svojevrsnu “praznu ploču” na koju se mogu onda zalijepiti razne druge pozitivne ili negativne ideologije. Zato imamo ateiste koje masovni mediji pretvore u teške liberale, a sa druge strane imamo ateiste koji se pretvore u najžešće desničare tako što pročitaju knjige poput “Antikrista” od Nietzsche-a ili pak fenomenalnu knjigu “Might is Right” od Redbearda. Znači ateizam sam po sebi nije niti pozitivan niti negativan, već ustvari predstavlja odsustvo ikakvog plana za borbu protiv Židova. Iskoristivost ateističke vojske u cilju spašavanja rase je vrlo mala, možda kojih 5%. Tih par posto koji su postali rasno svjesni nisu to postali zahvaljujući nekom programu koji bi im ateizam inherentno dao, već zahvaljujući tomu što su sami slučajno pronašli prave knjige. Ateizam im je bio koristan samo u smislu da su se zahvaljujući njemu uspjeli osloboditi iz okova židovske doktrine, koju su naslijedili od roditelja samim svojim rođenjem.
KRŠĆANSTVO
Danas vjerojatno preko 90% bijelaca na svijetu ima kršćanstvo kao svoju religiju. Prema tome ako se stvarno namjeravamo boriti protiv judaizma moramo pogledati kako se kršćanstvo bori protiv judaizma u pogledu svih onih 10 najmoćnijih oružja koja su navedena u prošlom poglavlju…
1. Lihva. Kršćanstvo zabranjuje svojim sljedbenicima prakticirat lihvu i tako ostavlja judaizmu potpuni monopol nad novcem. Već samo ovo je dovoljno da zagarantira poraz i smrt cijele Bijele rase. Posljedice ove neizmjerne katastrofe što su Židovi dobili monopol nad našim novcem osjećamo danas svuda oko nas.
2. Rasna religija. Kršćanstvo nema nikakav plan za spas bijelaca, zagovara egalitarizam i rasno miješanje, prihvaća obojene u svoje redove… Ukratko napisano je od strane židovskih rabina kao dugoročni program za uništenje Bijele rase preko ugrađenih samoubilačkih dogmi. Upravo dijametralno suprotno od svega onog što trebamo imati da bi preživjeli.
3. Monoteizam. Umjesto da se svim snagama suprotstavlja židovskom monoteizmu, kršćanstvo bijelca pretvara u sljedbenika židovskog boga Jahvea. Time su bijelci unovačeni u svjetsku judaističku armiju, te iskorišteni prvo da pokore i unište pogansku Europu. Zatim su iskorištavajući genetsku moć Bijele rase proširili vladavinu židovskog boga preko cijele Europe, obje Amerike, Australije, sjeverne Azije i većeg dijela Afrike.
4. Hijerarhijska organizacija i princip vodstva. Iako je crkva organizirana po principu vodstva, propagira narodu egalitarističke doktrine. Time pili granu na kojoj sjedi, jer se iz tih egalitarističkih doktrina na kraju neminovno morala izroditi na političkom planu demokracija, liberalizam i komunizam.
5. Masovni mediji. Pošto zabranjuje lihvu kršćani nemaju novce za kupit neke ozbiljnije medije, a pošto nema u sebi nikakav dugoročni plan sljedbenici ionako nemaju niti želje kupovat medije niti shvaćaju njihovu važnost.
6. Masonstvo. Većina denominacija zabranjuje pripadnicima članstvo, ostavljajući Židovima potpuni monopol. Ostale denominacije kršćanstva koje dopuštaju svojim pripadnicima članstvo u masonstvu, nemaju od toga nikakve koristi jer nemaju nikakav 17
dugoročni plan što učiniti sa time. Tako na kraju ispada da se u masonstvo uključuju samo oni bijeli kršćani koji su zainteresirani za osobni probitak, što ih dovodi ravno u ruke Židova.
7. Jedinstvo rase, naroda i religije. Samo kršćanstvo je podijeljeno na preko 30 000 denominacija, od kojih je svaka u svađi sa svakom. Rasna svijest je nepostojeća, jer kršćanstvo uvjerava bijelce da su svi ljudi i rase na ovomu svijetu “iste”, da svi krvare crveno i da su svi od (židovskog) boga stvoreni. Dok su Židovi jedinstveni Bijela rasa je podijeljena na stotine naroda, od kojih su svi manje-više u svađi jedan sa drugim.
8. Politički sustav. Pošto su novac i mediji u rukama Židova, politički sustav u svim kršćanskim državama je isto u njihovim rukama.
9. Edukacija. Biblija je povijest židovskog naroda, prema tome jedina edukacija koju kršćanstvo može bijelcu dati je židovska indoktrinacija. Kršćanstvo je spalilo sve bijele antičke biblioteke drevnog svijeta koje su sadržavale povijest Bijele rase. Tako je odsjeklo našu rasu od njenih izvornih arijskih korijena i vjerovanja, te nakalemilo bijelce na ideološko stablo judaizma. Pošto je time temeljito uništena ono što se može nazvati “bijela duša”, logična posljedica kojoj danas svjedočimo je smrt bijelog tijela i naše genetsko izumiranje.
10. Suicidalne ideologije za protivnike. Ne samo da nije sposobno izroditi nikakvu ofenzivnu ideologiju protiv židovskog protivnika, već je kršćanstvo kao takvo židovska ofenzivna ideologija usmjerena protiv Bijele rase.
Pokušavajući da ga okrene u svoju korist bijelac je stvorio stotinjak kršćanskih denominacija, ali praktički je nemoguće upotrijebit kršćanstvo kao oružje protiv Židova. Kao što je vidljivo iz gornjeg izlaganja rabini su se osigurali da baš po svih 10 najvažnijih parametara kršćanstvo radi dijametralno suprotno interesu Bijele rase. Možda najbolji pokušaj reformacije kršćanstva je Kršćanski identitet (Christian identity) koji tvrdi da su bijelci ustvari potomci biblijskih Izraelaca, a da su današnji Židovi potomci plemena Juda i Kazara. No problem sa sljedbenicima kršćanskog identiteta je što istovremeno pokušavaju slijedit Stari i Novi zavjet koji daju dvije dijametralno suprotne doktrine. Konkretno ovo znači da za svaku doktrinu iz Starog zavjeta kao što je naredba korištenja lihve da uništiš neprijatelja, istovremeno pokušavaju slijedit i dijametralno suprotnu naredbu iz Novog zavjeta koja zabranjuje korištenje lihve! Što je van svake pameti, jer ne možeš istovremeno slijedit dvije dijametralno suprotne doktrine, isto kao što ne možeš istovremeno biti “suh i mokar”. Tako da ti likovi iz kršćanskog identiteta samo unose pomutnju među normalne katoličke i pravoslavne kršćane sa tom svojom nedokazivom tvrdnjom kako su bijelci ustvari Židovi.
Tako da korisnost cijele kršćanske vojske od milijardu bijelih kršćana u borbi za spas rase je manja od 0.001% Od njih milijardu samo par desetaka tisuća su doista rasno svjesni, a i oni se nisu probudili zbog ičega što su pročitali u Bibliji. Normalno da rasno svjesne kršćane treba objeručke prihvatit kao saveznike. No treba biti svjestan da napori tih desetak tisuća rasno svjesnih kršćana se potpuno poništavaju naporima ostale milijarde kršćana koje rade kontra njih, tako da je kumulativni efekt kršćanstva 99.999% protiv bijelog rasnog opstanka. Jedina pozitivna strana koju možemo izvući iz Biblije je da shvatimo princip kako to židovski rabini pišu religije koje mobiliziraju ogromne mase ljudi. Čitava stvar se svodi na manipulaciju emocijama, a od logike i razuma nema tu gotovo ništa. Znači poanta priče ide kako je (nepostojeći) židovski bog poslao (nepostojećeg) sina da iskupi bijelce od nekog (nepostojećeg) grijeha i tako ih spasi od (nepostojećeg) pakla. Sve što bijelci trebaju činiti da se “spase” je prihvatiti Židova kao svog boga i slijediti naredbe koje su rabini napisali za bijelce: volite svoje neprijatelje, budite siromašni i klonite se novca, okrenite i desni obraz kad vas Židov mlatne po lijevom, budite tolerantni, prakticirajte rasnu jednakost i slobodno se 18
miješajte sa svakim obojenim, itd. Takvu nebulozu su mogli prodati bijelcima samo zato što Biblija vrlo stručno manipulira ljudskim emocijama, a zaobilazi i potpuno deaktivira dio bijelog mozga koji je zadužen za razum i logiku.
Koliko god bi htjeli, na žalost nemoguće je iskoristiti kršćanstvo protiv Židova. Eventualno bi mogli pokušat napisat nešto slično ali da radi u našu korist. No bojim se da to ne bi uspjelo iz više razloga: Bijelac nije sposoban tako stručno lagati i izmišljati nevjerojatne pričice kao židovski rabini. Danas u vrijeme Interneta i sveopće dostupnosti informacija teško je napisat religiju baziranu na izmišljotinama sa ciljem emocionalne manipulacije masa, a da se to ne razotkrije. Prije dvije tisuće godina je bilo moguće kršćanstvo prodat naivnim bijelcima, ali danas bi to bilo puno teže. No ništa nije nemoguće kao što vidimo na primjeru Holohoaxa. Ili pak na primjeru religije zvane “Islamska nacija” koju su prije par desetljeća Židovi napisali američkim crncima. U toj religiji su im prodali priču kako su crnci rasno superiorniji bijelcima, te da se trebaju izborit za svoja prava i uništit bijelce u SAD-u koji su navodno djeca sotone. Židovi su uspješno proširili tu ideologiju “Islamske nacije” među par milijuna crnaca u SAD-u. To je na političkom planu rezultiralo da su svojom agresivnom borbom i paljenjem gradova 60-ih godina prošlog stoljeća, crnci uspjeli srušiti posljednje brane rasne segregacije u SAD-u. Znači čak i danas je moguće napisati takvu religiju i uspješno ju proširiti pod uvjetom da imaš organizaciju, financije, medije i talentiranog pisca koji bi stručno napisao temeljnu religijsku knjigu.
ISLAM
Napisan od strane židovskih rabina sa ciljem mobilizacije obojenih u rat protiv Bijele rase. Zagovara rasni egalitarizam, zabranjuje korištenje lihve protiv neprijatelja, itd. Ukratko niti po jednom parametru ne može biti koristan u cilju bijelog preživljavanja. Jedina pozitivna stvar je što u Kuranu imamo još jedan ogledni primjer kako se pišu religije za mobilizaciju mase.
Ako želimo mobilizirati u borbi za opstanak rase stvarno najšire mase bijelaca, trebali bi napisati nešto poput židovske Biblije i Kurana. Dakle religiju koja se spušta na “najniži” zajednički nazivnik, potpuno zaobilazi razum i cilja direktno na emocionalnu manipulaciju masa. U praksi temeljna poruka takve religije bi trebala izgledati nešto slično ovome… Bog je 19
rekao: tko od vas umre u borbi za Bijelu rasu čeka ga u raju 365 bijelih Valkira! Tko bude slijedio pedera Muhameda ili lažnog židovskog boga čeka ga vječni pakao. Svakoga koji ne posluša ovu zapovijed Boga svojeg svevišnjega biti će kažnjen tako da će njegova mongrelizirana djeca na Zemlji vječno proklinjati njegovo grešničko i izdajničko ime. Biraj mudro jer kao što će ti bijela religija donijeti pobjedu i život, tako će ti ga židovska religija oduzeti.
ZAKLJUČAK
Najbolji dugoročni plan kojeg možemo napraviti iz svih postojećih bijelih religija
U ovom dijelu probali smo formirati odgovarajući dugoročni plan kodiran u oblik religije za borbu protiv Židova. U trolistu kreativizam/kozmoteizam/wotanizam imamo grube obrise tog plana za spas Bijele rase, a dodali smo im lihvu kao ofenzivno oružje. Lihva je oružje koje pogoni cijeli novi svjetski poredak i onaj tko ovlada tim oružjem biti će pobjednik u ovom rasnom ratu. Pošto je kreativizam potpuno baziran na razumu ima vrlo ograničen domet samo na uski krug misleće elite, dok nema gotovo nikakav učinak na široke mase koje se rukovode emocijama. Zato Pierceov kozmoteizam treba upotrijebit kao prvi ešalon religije za mase koja će svojim monoteizmom privući malo širi krug ljudi. Kao drugi ešalon treba iskoristit Laneov wotanizam koji privlači još širi krug ljudi, zato što je ta ideologija duboko ukorijenjena u arijskom poganizmu koji ima instinktivnu genetsku privlačnost za bijelce. Ateizam je neutralna sila u ovom sukobu pošto je to ustvari odsutnost bilo kakvog plana. Bijele kršćane koji su se svojim trudom rasno osvijestili treba naravno prihvatit kao saveznike, iako treba biti svjestan da 99% ostalih kršćana rade kontra opstanka svoje rase. U globalu ne treba gajiti lažne nade u pogledu prave naravi judaizma, islama i kršćanstva. To su ideologije stvorene iz istog pera i rade prema istom konačnom cilju. Bibliju i Kuran na žalost ne možemo iskoristit protiv Židova, jer su se rabini temeljito osigurali protiv toga. Ali možemo te knjige uzet kao ogledni primjer kako se pišu religije za mobilizaciju velikih masa, te eventualno pokušati napisati nešto slično što bi radilo u korist bijelaca.
20
3.
Kako očuvati Hrvatski narod
U prvom poglavlju fokusirali smo se na neprijatelja i pogledali sa kakvim oružjima on raspolaže. U drugom smo naveli kakva oružja za svoju obranu trenutno posjeduje Bijela rasa. U ovom završnom trećem poglavlju pogledat ćemo kakvim oružjima se trebaju naoružat Hrvati, ako žele preživjeti kao narod.
Važno je shvatiti da nas od napada judaizma ne može spasiti brojnost od milijardu bijelaca, a niti njihova genetska kvaliteta. Sve je to potpuno nebitno, jer u ovakvom ratu važna je samo ideologija koja smjenom stotina i tisuća generacija usmjerava narod u određenom pravcu. Primjerice, zamislimo situaciju da rabini jednom malobrojnom, genetski inferiornom, crnačkom plemenu nametnu judaizam. Koliko god to čudno zvučalo ali ti crnci će kroz par tisuća godina osvojiti cijeli svijet. Ne samo to, već u procesu osvajanja svijeta će postati i genetski superiorni svim ostalim narodima. Ovo će se odvijati po sljedećoj formuli. Prvih par stoljeća će prakticirajući lihvu protiv svih protivnika nagomilat sebi ogromne novce. Zahvaljujući tom ekonomski stečenom socijalnom statusu, pripadnici tog crnačkog plemena će se moći ženit sa bijelim ženama iz svih naroda unutar kojih rovare. To je poznat fenomen da ekonomsko bogatstvo tijekom vremena rezultira i genetskom superiornošću, jer tko ima bogatstvo može birat najljepše i najpametnije žene iz svih slojeva društva. Zato su bogatiji slojevi u svim državama uočljivo svjetlije nijanse od siromašnih slojeva, jer svjetlije žene iz nižih slojeva se permanentno udaju u više bogatije slojeve. Tako će ti crnci putem osvajačke rasne religije prvo steći ekonomsku moć, pa zatim medijsku i političku. Na kraju će se rasnim miješanjem postepeno toliko transformirat, da će i genetski postat superiorni narodu nad kojem ekonomski dominiraju.
Dakle važno je shvatiti kako je presudni faktor u dugoročnom rasnom ratu isključivo religija koja usmjerava narod prema određenom cilju. Nije uopće bitno koliko su brojni ili genetski superiorni protivnički narodi, svi će oni biti poraženi od tog malog naroda koji ima dugoročni plan kodiran u oblik religije. Ista ova stvar se tijekom povijesti dogodila sa Židovima. Od običnih miješanih semitskih čuvara ovaca postali su gospodari svijeta zahvaljujući prvom rabinu koji im je napisao temeljnu knjigu agresivne rasne religije. Jedina je razlika što je Židovima trebalo tri tisuće godina da osvoje svijet, dok bi nekom crnačkom plemenu trebalo duže vremena pošto startaju od niže točke, ali konačni rezultat bi bio isti. Dakle Židovi će sa razmjernom lakoćom porazit milijarde genetski superiornih bijelaca i žutih, iz jednostavnog razloga što bijelci nemaju potrebno religijsko oružje kojim bi se mogli obranit od napada judaizma.
Ideologije su kao vjetar koji usmjeravaju narode u nekom smjeru, a sudbina svakog naroda ili pak cijele rase je unaprijed određena vrstom religije koju prakticira. Ona ga može usmjerit prema pobjedi ili prema porazu, što zavisi isključivo od namjere pisca koji ju je stvorio. Također treba imati na umu da povijesni tijek ima akumuliranu energiju kretanja. To je slično tektonskim pločama zemlje koje imaju svoju akumuliranu energiju. Ako religija usmjerava rasu tisućama godina u jednom smjeru, onda je nakupljena energija kretanja toliko jaka da gazi sve pred sobom. Nikakva fizička sila taj proces više ne može zaustaviti, već da se rasa deflektira sa svoje putanje nužno je potrebna neka religijska sila koja bi ju okrenula u drugom pravcu. Suprotstavljati se tom procesu fizičkom silom je kao da grupa ljudi pokušava rukama zaustaviti teretni vlak koji ide direktno na njih.
21
Kad vidimo da Židovi preko kršćanstva već dvije tisuće godina usmjeravaju Bijelu rasu prema rasnom miješanju i samoubojstvu, onda shvatimo pravu veličinu problema u kojem se nalazimo. Danas je gotovo nemoguće zaustavit tu akumuliranu inerciju kretanja lokomotive zvane “Bijela rasa” prema rasnom samoubojstvu i izumiranju, a koje je danas već očigledno svuda oko nas. Ne treba se zavaravati lažnim nadama da su sljedbenici bilo koje židovske ideologije (komunizma, demokracije, kapitalizma, liberalizma, kršćanstva, islama, itd.) sposobni organizirati neki ozbiljniji otpor judaizmu. Niti teoretski ga ne mogu organizirat iz jednostavnog razloga što su sve te ideologije Židovi sami planski stvorili da njihove sljedbenike odvedu u propast. Naime sve gore nabrojane ideologije počivaju na temelju rasnog egalitarizma, tako da bijelci koji se njima ravnaju nemaju apsolutno nikakve moralne ili zakonske osnove zabranit rasno miješanje.
Sama pomisao zabrane rasnog miješanja u današnjem društvu je kriminalan čin zato jer egalitarna kršćanska religija tako moralno zapovijeda, a posljedična politička ideologija demokracije onda tu egalitarnu moralnu zapovijed provodi u stvarnost silom zakona. Židov samo naivnog bijelca vrti unutar začaranog kruga od stotinjak raznih židovskih ideologija. Bijelcu koji shvati da kapitalizam pretače sve novce u Rothschildove ruke, kao rješenje Židovi ponude komunizam koji opet svu moć daje u njihove ruke. Ako bijelac shvati da je moderni liberalizam poguban, ponude mu košer-konzervatizam koji podrazumijeva očuvanje (ili konzervaciju) trenutne židovske prevlasti. Ako shvati da je kršćanstvo pogubno za opstanak rase, ponude mu sotonizam. I tako Židovi samo pretaču bijelce iz jedne prevare u drugu, a sve one imaju isti konačni cilj. Dakle mase koje slijede bilo koju židovsku ideologiju su unaprijed izgubljene.
Umjesto na njih naš najveći fokus treba biti usmjeren prema formiranju dugoročnog religijskog plana koji će određenu manju grupu bijelaca održat rasno čistim. Tisuću bijelaca koji slijede takvu rasnu religiju mogu se održati praktički zauvijek. Milijarda bijelaca koji slijede neku više-rasnu religiju propadaju zbog rasnog miješanja već unutar idućih 300 godina. Ali sve dok postoji neka mala grupa bijelaca koja slijedi rasnu religiju borba nije izgubljena. Naš najveći prioritet mora biti usmjeren prema prirodnom prirastu te rasno svjesne grupe, jer mase se ionako nikad neće osvijestit. Uz natalitet od 4 djeteta po obitelji što definitivno nije nemoguće, primjerice desetorica ljudi mogu u razmjerno kratkom roku stvorit vojsku od milijardu ljudi. Ako pogledamo da gladni crnci u Africi imaju duplo veći natalitet od toga, onda ovo definitivno nije nemoguće napraviti. Naši pradjedovi su imali po 8 djece, a bili su daleko siromašniji od nas. Uzmimo primjer deset ljudi i natalitet od 4 djeteta po obitelji, što znači da se svakom idućom generacijom broj umnožava za duplo. Pogledajmo koliko generacija će trebati da potomci dostignu broj od milijardu?
1. 10
2. 20
3. 40
4. 80
5. 160
6. 320
7. 640
8. 1 280
9. 2 560
10. 5120
11. 10 240
12. 20 480
13. 40 960
22
14. 81 920
15. 163 384
16. 327 680
17. 655 360
18. 1 310 720
19. 2 621 440
20. 5 242 880
Nakon 20 generacija potomci od desetorice broje 5 milijuna ljudi. Uzmimo da prosječna žena sa navršenih 25 godina rodi dijete. Znači 25 godina puta 20 generacija = 500 godina. Treba samo 500 godina da potomci od desetorice dostignu broj od 5 milijuna, uz natalitet od relativno skromnih 4 djeteta po obitelji. Idemo pogledat dalje…
21. 10 485 760
22. 20 971 520
23. 41 943 040
24. 83 886 080
Nakon samo 24 generacije potomci dostižu broj današnjih Nijemaca.
25. 167 772 160
26. 335 544 320
27. 671 088 640
28. 1 342 177 280
Nakon 28 generacija brojka se penje na milijardu ljudi koliko danas ima cijela Bijela rasa! A da bi dosegli tu brojku treba im 700 godina (28x25).
Dakle nije toliko važno uvjeravati ili “buditi” liberale, komuniste ili druge, već se prije svega treba posvetit sebi, to jest da svaki od vas koji ste nacionalno i rasno svjesni imate 4 djece po obitelji. Unutar 700 godina potomci od samo vas desetorice mogu doseći broj od milijardu ljudi. Kao što sam rekao u prošlom poglavlju, imajte na umu da se ovaj rat ne može dobiti preko noći, već da će se voditi kroz brojne buduće generacije. Pogledajmo potrebne poluge moći koje će se naprosto morati dočepati ti naši potomci, ako misle situaciju preokrenut u svoju korist.
1. Lihva
Moraju upotrijebiti lihvu kao oružje protiv svih neprijatelja. Preko svih mogućih sredstava i metoda nastojat skupit dovoljno novaca da osnuju svoju privatnu banku. Novac je moć upravljanja nad životima onih koji ga nemaju, ne može se pobjeći od te činjenice. Lihva je sila koja stoji u temelju cijelog Novog svjetskog poretka i tko njome ovlada biti će pobjednik.
2. Umjesto rasne trebamo Hrvatsku religiju
U prošlom izlaganju smo vidjeli da su bijelci kroz cijelu povijest stvorili samo tri religije u kojima je kodiran plan za dugoročni opstanak rase: kreativizam, kozmoteizam i wotanizam.
23
Temeljni problem sa sve tri navedene religije je što zanemaruju postojanje bijelih naroda. Naime one se umjesto naroda baziraju na principu bijelih rasnih zajednica (wotanizam i kozmoteizam) ili pak zagovaraju princip rasnog socijalizma (kreativizam). U konačnici rasni socijalizam cilja stvoriti globalnu bjelačku svjetsku državu i unutar nje unificirati sve bijele narode po svim mogućim parametrima. (jedan zajednički bijeli jezik, religija, država, vođa, narod). Tako da nijedna od ove tri rasne religije nije optimalna za očuvanje pojedinih bijelih naroda, jer ciljaju okupit bijelce oko rasne nad-nacionalne strukture. To može odgovarati bijelim Amerikancima koji su već ionako potpuno narodno izmiješani, no to ne može biti privlačno europskim narodima koji su homogeni na određenom teritoriju i nastoje sačuvati svoju zasebnu kulturu, teritorij i državu.
Ovo pitanje je vrlo važno i iz perspektive evolucije, pošto je svaki narod optimalno prilagođen podneblju u kojem živi. Šveđani većinom imaju plavu kosu, a Španjolci većinom crnu iz razloga što je to uvjetovano evolucijskom prilagodbom sjevernoj ili pak mediteranskoj klimi u kojoj oni obitavaju. Kad bi se svi europski bijeli narodi pomiješali u rasnom socijalizmu američkog tipa, to bi značilo da bi izgubili svoje izrazito specifične evolutivne prilagodbe podneblju u kojem žive. Ako bi Španjolci pokušali živjeti u Švedskoj imali bi dugotrajno gledano određenih fizičkih posljedica. Doduše ne toliko ekstremnih posljedica kao crni Afrikanci, ali ipak neće se osjećati gore tako ugodno kao što se osjećaju Šveđani koji su fizički dobro prilagođeni hladnoj klimi. Izuzetno važno je očuvati te prilagodbe podneblju, a jedina poznata društvena struktura koja to može sačuvati je narod.
Naime postoji nekoliko elementarnih stupova na kojima počiva svako ljudsko društvo: pojedinac, obitelj, narod i rasa. Obitelj je grupa s kojom je pojedinac genetski vezan unatrag par desetljeća. Narod je pak grupa u kojoj svi pojedinci imaju zajedničkog pretka unutar zadnjih par stoljeća, a kod rase je zajednički predak udaljen par tisućljeća. Zato je normalno da pojedinac osjeća najveću ljubav prema obitelji koja mu je genetski najbliža. Isto tako prema narodu osjeća veću ljubav nego prema rasi, jer su mu pripadnici njegovog naroda genetski bliži. Više-rasne egalitarne religije poput kršćanstva i islama dugoročno gledano ruše sva ova četiri temeljna stupa društva. Pojedincima ne brane da se rasno miješaju sa obojenima, čime se preko pojedinaca automatski ruši bijela obitelj, zatim pada narod i na kraju cijela rasa. Sa druge strane rasna religija poput kreativizma spašava samo tri stupa (pojedinca, obitelj i rasu). Ali u tom procesu ne spašava narod već homogenizira sve bijele 24
narode u jedan. Dakle niti rasna religija nije konačno rješenje, već trebamo pronaći vrstu religije koja će također očuvati bijele narode, tako da spasimo sva četiri temeljna stupa na kojima počiva društvo.
Pogledajmo kako je taj problem riješio judaizam. On nije klasična rasna religija, jer da je rasna ciljao bi na sve “Semite” pošto su oni svi ista rasa. Ali judaizam očito ne cilja na sve Semite već je ustvari židovska narodna religija koja radi za dobrobit samo Židova, a protiv svih ostalih Semita i protiv svih drugih rasa. Njihova Biblija je štivo koje opisuje povijest židovskog naroda, njihove pobjede, njihove heroje, kraljeve i velikane. Zato su oni judaizam tako lako prihvatili jer takva knjiga im je privlačna i motivirajuća pošto se odnosi samo na njih. Sa druge strane ne postoji niti spomena hrvatskom narodu u Vječnoj religiji prirode, Kozmoteizmu, Bibliji ili bilo kojoj drugoj religijskoj knjizi!
Prema tome Hrvati niti teoretski ne mogu doživljavati i prihvatiti te knjige sa istim onim žarom i ljubavlju, kako Židovi doživljavaju svoju Bibliju ili Talmud. Znači nama ustvari treba Hrvatska narodna religija koja će nas učiti našoj povijesti, ulijevati nam inspiraciju i ponos, pratiti kronologiju našeg naroda i naših heroja. Samo takva religija može dugoročno gledano radit prema očuvanju hrvatskog naroda, a preko njega i prema očuvanju rase u cjelini. Ne samo hrvatski nego svaki bijeli narod koji dugoročno želi opstati, mora nužno stvoriti svoju narodnu religiju. To je alfa i omega svakog narodnog opstanka. Naime sa jedne strane kršćanstvo nas vodi u miješanje sa obojenim rasama, dok sa druge strane kreativizam nas vodi u miješanje sa drugim bijelim narodima. U oba slučaja krajnji rezultat će biti nestanak hrvatskog naroda, uz razliku što ćemo kod kreativizma ipak ostajat bijeli “ne-Hrvati”, dok kod kršćanstva se pretvaramo u obojene “Hrvate”. Dakle niti jedna od tih solucija nije dobra, već nam je neophodno potrebna Hrvatska religija putem koje jedino možemo ostat bijeli Hrvati.
Postavlja se pitanje bi li fragmentacija jedne rasne religije u 40-ak bijelih narodnih religija odvelo sve bijele narode u međusobni vjerski rat? Definitivno bi, ako bi bile napisane po obrascu judaizma. Znači kako možemo spriječiti taj sukob i mobilizirati bijele narodne religije da istovremeno rade u korist svog naroda ali i rase u cjelini? Pogledajmo kako su rabini riješili sličan problem u Bibliji. Prvi dio Biblije (Stari zavjet) je zajednički židovima i bijelcima, a drugi dio (Novi zavjet) je samo za bijelce. Po istoj formuli mogle bi se bijele narodne religije sastojati od dva zasebna “Zavjeta”. Prvi koji je zajednički svim bijelcima i opisivat će povijesti naše rase, usaditi će bijelcima mržnju prema obojenima, zabraniti rasno miješanje, itd. Ovaj prvi dio temeljne knjige Hrvatske narodne religije ćemo okvirno nazvati “Bijela rasa” i zauzimat će prvu polovicu knjige. Druga polovica će se zvati “Hrvatski narod” gdje se treba pozabavit poviješću našeg naroda, te promovirati u svakom pogledu očuvanje hrvatske države, hrvatskog narodnog opstanka, jezika, kulture i identiteta.
Ako bi se stvari organizirale na taj način, onda bi sve bijele narodne religije imale zajednički taj prvi rasni dio, te preko njega svi bijeli narodi bi dobili svijest o zajedničkom rasnom porijeklu i zajedničkoj sudbini koja nas veže. U drugom bi pak dijelu svaki narod stavio ono što je potrebno za očuvanje njegove povijesti, kulturnog identiteta i opstanka, te bi se tako osim rase osigurao i opstanak naroda. Znači trebalo bi napisat temeljnu knjigu Hrvatske religije, koja će se okvirno sastojat od takva dva dijela (rasni i narodni). Pošto je to vrlo težak posao, zašto ne iskoristit najbolje knjige koje su nam trenutno već dostupne! Primjerice isto kako je židovski Talmud ustvari kompilacija od 63 knjige, tako se i Hrvatska religija može sastojat od najboljih knjiga koje govore o Bijeloj rasi u prvom dijelu, te od najboljih knjiga koje govore o Hrvatskom narodu u drugom dijelu. Moj prijedlog bi bio nešto u ovom stilu…
U prvih 50% teksta Hrvatske religije pod cjelinom “Bijela rasa” objasnit situaciju na globalnom planu. Kao u svakoj religiji treba prvo dati objašnjenje što je to Bog, koja je svrha 25
svemira, te koja je svrha ljudskog života. Za ovu namjenu dosad nisam pronašao ništa bolje od:
Kozmoteizam (1977) – William Pierce
Zatim objasnit evoluciju života na Zemlji i posljedične razlike među rasama, opisati povijest Bijele rase, posljedice rasnog miješanja, objasniti tematiku Židova, komunizma, eugenike, demokracije, itd. Za ovo treba iskoristit Klassenove knjige koji je objasnio globalnu situaciju i imperativ zabrane rasnog miješanja:
Vječna religija prirode (1973)
Biblija bijelog čovjeka (1981) – Ben Klassen
Poglavlja iz ove knjige o evoluciji rase na hladnom sjeveru su osobito korisna za shvaćanje zašto su bijelci evolucijski napredniji od svih drugih rasa i zašto je važno spriječiti rasno miješanje:
My awakening - A path to racial understanding (1998) - David Duke
Cijela povijest Bijele rase od njenog nastanka do danas, te kako su se bijele civilizacije uzdizale i propadale uslijed rasnog miješanja:
March of the titans - A history of the White Race (1999) - Arthur Kemp
Presudna važnost lihve koja stoji iza cijelog NWO projekta, te kako su Židovi osvojili njome svijet:
The sumerian swindle – How the Jews betrayed mankind (2010)
Bijela rasna religija koja zabranjuje rasno miješanje bazirana na wotanizmu:
88 načela o pokretu – David Lane
Collection of works – David Lane
Vječni i surovi zakoni prirode su ovdje odlično objašnjeni:
Might is right – The survival of the fittest (1896) - Ragnar Redbeard
Temeljna knjiga najvećeg borca protiv Židova kojeg je rasa ikad dala:
Mein kampf – Moja borba (1939) - Adolf Hitler
U svakoj civilizaciji se tijekom vremena srozava IQ stanovništva zbog toga što inferiorni imaju više djece od superiornih. Da bi civilizacija dugotrajno opstala mora donijeti pozitivne i negativne eugenske zakone koji osiguravaju uzlaznu putanju idućih generacija. U suprotnom svaka civilizacija propada, čak i ako je 100% bjelačka:
The revolt against civilization – The menace of the under man (1922) - Lothrop Stoddard
U drugih 50% Hrvatske religije u cjelini koja se zove “Hrvatski narod” izložiti porijeklo i ukratko cijelu dosadašnju povijest našeg naroda:
Tko su i odakle Hrvati (1993) – Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata
Moja Hrvatska (1993) - Zdravko Gavran
26
Od knjiga o našoj povijesti meni je možda najzanimljivija bila, gledano iz zavjeraške perspektive, trilogija od Mladen Lojkića:
Vladari svijeta (2007)
Kletva kralja Zvonimira (2007) (na žalost ove knjige još nema u pdf-u)
Masoni protiv Hrvatske (2010)
Zbog vrlo dobrog uvida u problematiku ekonomske i političke organizacije države uvrstit ćemo knjigu od Marka Franciškovića:
Hrvatska knjiga opstanka (2006) – Marko Francišković
Ante Starčević je prvi zagovarao koncept potpuno nezavisne hrvatske države, pa treba stavit jednu knjigu o njegovoj političkoj ideologiji:
Ante Starčević (1942)
Osnovni cilj hrvatske države treba biti genetski opstanak i napredak hrvatskog naroda, što Danijel Crljen vrlo precizno definira u ovoj knjizi:
Načela Hrvatskog Ustaškog pokreta (1942) – Danijel Crljen
Vjerojatno jedna od najbolja knjiga o podrivačkoj ulozi Židova u Hrvatskoj:
Tajna družba – Masonerija, židovstvo, marksizam – (1942) Dragan Bublić
Ovdje su dane osnove drevne slavenske, a samim time i hrvatske izvorne arijske religije na tako inspirativan način kakav nigdje drugdje nisam vidio. Niti slutio nisam koliko naših hrvatskih riječi koje svakodnevno koristimo imaju izvor u imenima naših drevnih bogova. Također općenito se ovdje razotkrivaju Židovi, komunizam i njihove ideologije žešće nego u bilo kojoj drugoj knjizi, pa je vrijedi uvrstiti iako nije izvorno od hrvatskog autora.
Udarac ruskih bogova (2000) – Vladimir Istarhov
Vladimir Cicak vrlo dobro objašnjava zbog čega nas demokracija neizbježno vodi u propast, te kako bi trebala izgledati nacional socijalistička hrvatska država:
Zadnji dani zapadnoevropske demokracije (1941) - Vladimir Cicak
27
Ovo bi recimo bio okvirno moj prijedlog, ali otvoren sam za vaše sugestije i prijedloge. Znači pri sastavljanju temeljnih knjiga Hrvatske religije za svoje potomke otprilike ove knjige bi im ja uvrstio. Pritom one dijelove koji su u kontradikciji treba usuglasiti da je poruka identična tijekom cijele religije. Dakle jasno istaknuti da poglavlja o rasnom socijalizmu iz Klassenovih knjiga zamjenjujemo sa nacionalnim socijalizmom. Također istaknuti da dijelove koji zagovaraju židovsku religiju iz Lojkićevih i Franciškovićevih knjiga, zamjenjujemo sa Hrvatskom religijom.
Ako se ovakva religija raširi nakon određenog broja generacija vjerojatno će kao i u kršćanstvu biti potrebno sazvati pandan “Nicejskog sabora” među bijelim narodima, da se usuglasi koje točno knjige staviti u cjelinu “Bijela rasa” koja će biti zajednička svim bijelim narodnim religijama. Također će biti potrebno jednog dana sazvati hrvatski pandan ovog sabora, da se usuglasi koje knjige staviti u cjelinu “Hrvatski narod”. Kažem ovo gore je moja okvirna verzija, a vi iznesite svoje prijedloge da vidimo možemo li naći neki dogovor koje knjige zaslužuju uči u Hrvatsku Bibliju.
Treba napomenuti da za ovu religiju nisu uopće potrebne mase, koje su trenutno ionako potpuno pod židovskom kontrolom. Kao što sam rekao potomci od nas desetorice mogu unutar 28 generacija stvorit vojsku od milijardu rasno i nacionalno svjesnih ljudi. Njih nikakva židovska indoktrinacija preko škole i masovnih medija ne može više skrenuti sa puta, jer sve znanje koje im treba dobivaju direktno u ranoj mladosti preko temeljnih knjiga Hrvatske religije. Onaj tko u mladosti pročita ove gore knjige postaje doživotni borac za svoj narod i rasu. Ma nije niti deset ljudi potrebno. Dovoljno je da samo jedan od ovdje prisutnih odluči imati četvero djece, koje će u mladosti odgojiti prema učenjima Hrvatske religije. Njegova djeca se neće nikad rasno pomiješati sa obojenima uz ovakvu religiju, te nakon samo 31 generaciju (750 godina) uz natalitet od 4 djece po obitelji mogu se popeti do brojke od milijardu sljedbenika Hrvatske religije.
Htio bi malo o stavu kojeg hrvatska religija ima prema katolicizmu. Ne smijemo smetnuti sa uma da je katolicizam zaslužan što danas uopće postojimo kao Hrvati. Da smo pod Turcima prešli na islam ili pravoslavlje, danas bi se možda smatrali Bošnjacima ili Srbima. Također svaka religija (pa tako i katolicizam) je okosnica oko koje se okupljaju sve desne, zdrave i državotvorne snage u nekom narodu. Katolicizam je tako sa jedne strane štit koji nas brani od svih neprijatelja. Ne smijemo spuštat taj štit jer time bi hrvatski narod ostao bez kohezivne snage koja ga drži na okupu, što bi razni njegovi neprijatelji odmah iskoristili da nas unište. No sa druge strane ne možemo dugoročno samo gledati i dozvoliti da nas baš sve kršćanstvo odvede u propast rasnog miješanja.
Dodatni problem je što konkurencija dvije religije unutar nekog naroda neizbježno vodi u unutarnji sukob, što bi neprijatelj opet iskoristio. A čak i kad bi kojim čudom ova hrvatska religija nadvladala katolicizam, istog trenutka bi Židovi mobilizirali svoje islamske i pravoslavne vojnike da nas unište. Dakle kako pristupiti ovom vrlo kompleksnom problemu? Mislim da ionako nemamo dovoljno vremena, a niti financijsko-medijskih mogućnosti okrenuti mase na Hrvatsku religiju. Ovo znači da će mase ostati u trenutnom stanju koje ih na žalost dugoročno gledano vodi prema izumiranju zbog niskog nataliteta i nadolazećeg rasnog miješanja. Ali mi ionako ne možemo puno učiniti da ih od toga spasimo.
No možemo uložiti sve snage da prije nego što se ta katastrofa dogodi, barem nekoliko tisuća pređe na Hrvatsku religiju, čime bi stvorili potrebnu genetsku jezgru iz koje kasnije može nastati novi Hrvatski narod. Ta tisuća ionako ne bi falila katolicizmu kad ima četiri milijuna ljudi, ali bi zato ta tisuća bila veliki potencijalni zalog za budućnost. Bolje je judaizam napadat iz dva pravca (katolicizam + hrvatska religija) nego djelovati samo preko katolicizma pa izgubiti čitav narod u nadolazećem rasnom miješanju. Ako kršćanske 28
milijunske mase stvarno uslijed niskog nataliteta i rasnog miješanja polako izumru, narod može biti ponovo uskrsnut nazad iz redova potomaka one tisuće koju je zabranom rasnog miješanja očuvala Hrvatska religija. Znači cilj ove religije nije ratovati protiv kršćanstva, već dobiti par tisuća ljudi da slijede ideologiju koja im brani rasno miješanje, čime bi se osigurala budućnost našeg naroda.
Također bi želio kreativistima napomenut da ova Hrvatska religija ne ruši Klassena, već samo nadograđuje njegovu ideologiju komponentama koje mu nedostaju. Dodana je ideološka podrška za opstanak bijelih naroda, te oružja monoteizma, lihve, itd. U slučaju da broj Hrvata padne ispod točke gdje genetski više nije moguće uskrsnuti nazad narod, onda će biti potrebno preći na čistokrvni rasni socijalizam kakav Klassen zagovara. Tako da se nemojte obeshrabriti i odustat od svega, kreativizam i dalje ostaje u igri kao treća udarna formacija koja stupa na scenu ako ne uspiju niti katolicizam (koji ipak ima moć u masama), a niti Hrvatska religija. (koja je jedina religija dizajnirana da pokuša sačuvati hrvatski narod)
Pogledajmo ostala oružja kojima se Hrvati trebaju naoružati, ako žele uspješno ratovat protiv judaizma.
3. Monoteizam
U religiji koja cilja na bilo kakav uspjeh jednostavno se mora objasnit što je Bog i koja je svrha ljudskog života. U Hrvatsku religiju ugradio sam sa time na umu kozmoteizam od Williama Piercea, jer njegova vrsta monoteizma je vrlo inspirativna i pogodna za cilj rasnog preživljavanja. Dakle Bog je cijeli svemir koji se sastoji od materijalne komponente (galaksije, planete, živa bića) i spiritualne komponente (usađena težnja u svu materiju prema uzlaznoj evoluciji). Čovjek je istovremeno materijalni dio Boga, te izvršitelj njegove volje. Dugoročni cilj je očuvati rasu čistom i na uzlaznoj putanji koja na kraju rezultira stanjem svemoćnosti, čime se oživotvori i probudi Bog u toj rasi koja ustraje dovoljno dugo na uzlaznom putu.
29
4. Hijerarhijska organizacija i princip vodstva
U ovim početnim stadijima dok je neprijateljski kontrolni sustav sveprisutan, najbolje je djelovati u manjim labavo povezanim skupinama. Najosnovnija stvar je imati obitelji sa minimalno 4 djece kojima ćete usaditi Hrvatsku religiju kao temeljni operativni sustav, a sve drugo će doći samo po sebi. Kako naši brojevi iz generaciju u generaciju budu rasli, onda se treba povezivati u sve veće skupine. U njima se princip vodstva i hijerarhijska struktura treba poštovati i svako treba biti osobno odgovoran za zadatak koji mu je povjeren. Kasnije kad se osvoji vlast hrvatsku državu treba ustrojiti tako da su svi Hrvati uvijek dobro naoružani i spremni za obranu domovine. Nježna božica mira živi samo pod zaštitničkom rukom pripravnog boga rata.
5. Masovni mediji
Teško je stvoriti svoje medije, ali vrlo lako je nekom posuditi novce i uzimati kamate. Znači pomoću lihve treba osigurati potrebna sredstva za stvaranje svojih medija ili kupovinu već postojećih. Lako je onda kupit sva ona piskarala i intelektualne prostitutke iz Jutarnjeg lista, koji će za novce pisati sve što god im naredite da pišu.
6. Masonstvo
Preuzeti postojeće masonstvo kad su mu Židovi već na čelu će biti vrlo teško. Kad dosegnu potrebni broj i financijsku moć potomci bi trebali stvoriti svoje lože, te onda preko njih usmjeravati one oportuniste koji se učlane prema ciljevima pogodnima za našu stvar.
7. Jedinstvo rase, naroda i religije
Rasni socijalizam u svom punom obimu moguće je postići samo u SAD-u, gdje su bijeli narodi teritorijalno potpuno izmiješani. Europski narodi imaju definirane teritorije tako da je nacionalni socijalizam čija je agresivnost amortizirana rasno svjesnom komponentom jedini mogući put za Europu. Pošto će u svakoj bijeloj narodnoj religiji biti 50% sadržaja koji će biti zajednički svima, ovo bi trebalo usmjeriti bijele narode da djeluju i prema koristi rase u cjelini.
30
8. Politički sustav
Prvo dakle skupiti novce, onda kupiti ili stvoriti svoje medije, a tada vam cijeli politički sustav u demokraciji sam padne u ruke. U slučaju da se to dogodi odmah ukinuti židovske centralne banke, vratiti sve obojene u države iz kojih su došli uz kompenzaciju u visini njihove imovine, zabraniti bilo kakvu lihvu među bijelcima. U pogledu gospodarstva i općenito uređenja Hrvatske države ne treba tu izmišljati toplu vodu. Većinom prekopirati ono što je Hitler napravio u Trećem Rajhu, uz izmjene koje će reflektirati današnju situaciju.
Važno je također kakvu će politiku hrvatska i druge bijele narodne religije promovirat naspram drugih bijelih naroda, a pogotovo u pogledu državnih granica. Pošto bi bijele narodne religije u svojoj temeljnoj knjizi imale u prvih 50% sadržaja zajednički rasni dio, time bi se bijelim narodima dao osjećaj zajedničke svrhe. No svaki narod bi imao svoju državu koja je potpuno nezavisna i suverena od drugih, sa svojim vođom, jezikom, kulturom, itd. Unutar države koristiti će se Hrvatski jezik, a kao sekundarni jezik koji će služit sporazumijevanju među svim bijelim narodima može se uzet Engleski, jer on faktički to danas već i je.
Dok god na istom teritoriju žive dva naroda uvijek će dolazit do sukoba među njima. Dakle konačno rješenje svih trenutnih sukoba među bijelim narodima je ili potpuna separacija u zasebne bijele narodne države, ili potpuna homogenizacija u jednoj svjetskoj bijeloj državi. Pošto je homogenizacija nemoguća, a i nepoželjna iz razloga što se gube evolutivne prilagodbe podneblju, jedino realno rješenje je potpuna separacija. Uostalom bilo bi izuzetno opasno imati svjetsku državu, jer uvijek postoji opasnost da na njeno čelo izbije neki luđak. Treba zapamtit da svaka moć ljude kvari, a apsolutna moć kvari apsolutno. Prema tome tko bi mogao takvog iskvarenog bijelog svjetskog vladara svladati kad bi sve poluge moći i sav represivni aparat bile u njegovim rukama? Daleko sigurnije je imati decentraliziranu moć u više bijelih država, pa ako na čelo jedne dođe luđak, druge ga države mogu zajedničkom akcijom lako svladati.
U pogledu teritorijalnog razgraničenja uvest princip potpune separacije naroda gdje je god to moguće. Dakle što se tiče država kao BiH koje se sastoje od više temeljnih naroda, koji se mrze i žive većinom odvojeni svaki na svojem određenom teritoriju, potpuna separacija po etničkim granicama razdvajanja je očito jedino trajno rješenje. Bosna Bošnjacima, Herceg-Bosna Hrvatima, R.Srpska Srbima. Postoje težnje prema osvajanju cijele BiH sa srpske, hrvatske i bošnjačke strane, ali realno gledano niti jedna strana nema vojne snage te težnje ostvariti. Istina da je cijela BiH nekad bila Hrvatska, ali štošta se promijenilo od tih vremena. Bošnjaci su se odnarodili konverzijom na islam i broje 2 milijuna, a Turci dotjerali Srbe kojih sada tamo ima 1.3 milijun. Ako se nastavi trenutna situacija da Hrvati nemaju svoj zaseban etnicitet, biti će polako nadglasani i asimilirani od strane muslimana. Separacija je jedino rješenje za njih. Znači kad se Srbi u RS budu na referendumu odcjepljivali od BiH, nema drugog izbora nego da isto naprave i Hrvati u Herceg-Bosni. U suprotnom muslimani će ih dugoročno gledano uništit.
Što će biti sa državama gdje nema uopće temeljnih naroda, nego su razni bijeli narodi toliko genetski izmiješani jedan sa drugim da ih je nemoguće više razdvojiti (kao Amerika, Australija, itd.)? U tom slučaju se ide na jedino moguće rješenje, dovršiti homogenizaciju do kraja kad već nema drugog izbora. Znači oni definitivno odbacuju svoje bivše narodne identitete i postaju homogenizirani oko pojma nacije. (“Amerikanci”, itd.) 31
Što se pak tiče država gdje pored jednog temeljnog naroda koji je utemeljio tu državu, žive u malenom broju razne druge nacionalne manjine teritorijalno raštrkane, jedino trajno rješenje je relokacija manjina u matične zemlje uz pravičnu naknadu u visini njihove imovine. Znači recimo u Švedskoj mogu ostati samo oni pripadnici drugih bijelih naroda koji su u miješanim brakovima sa Šveđanima, ali pod uvjetom da njihovi potomci iz tih miješanih brakova sebe smatraju Šveđanima. Sve druge bijele manjine se vračaju u matične zemlje pošto su Šveđani jedini temeljni narod u Švedskoj. Isto vrijedi za sve druge zemlje koje imaju temeljne narode poput Italije, Hrvatske, Srbije, Njemačke, itd. Sve nacionalne manjine izuzev onih u miješanim brakovima se vračaju u matične države uz pravičnu naknadu. Što se tiče turizma obojenima potpuno zabraniti dolazak u bijele zemlje, jer jedino tako se može spriječiti rasno miješanje. Bijelcima je dopušteno turistički ići u druge bijele zemlje, pa čak se tamo i oženiti/udati ako nađu bračnog partnera.
Hrvatska ne smije više nikada ulaziti u integracije sa drugim državama. Treba provest lustraciju komunističkih kadrova, tako da ne mogu sudjelovati u vlasti. Ukratko međusobni bjelački ratovi se mogu riješiti jedino potpunom separacijom naroda. Bilo kakve polovične mjere i dozvoljavanje situacija da dva samosvjesna bijela naroda žive u istoj državi, dugoročno vode samo u nove ratove.
Nije pametno obojene rase svijeta stavljat pred sljedeću dilemu: hoćete li biti istrijebljeni od strane bijelaca ili ćete radije postati robovi Židovima? U tom slučaju milijarde obojenih će se radije priklonit Židovima pošto im oni ipak nude bolju opciju. Bijelci ionako nisu evolutivno dizajnirani da žive u Africi, stoga ne vidim neku svrhu osvajanja Afrike ili pak istrebljenja crnaca i drugih obojanih rasa. Znači trebamo sve obojene iz bijelih država vratit u njihove matične zemlje, pa neka se tamo snalaze i žive kako znaju. Priroda ih je očito stvorila takvima kakvi jesu da budu optimalno prilagođeni podnebljima u kojima obitavaju, a bijelci se u taj dizajn prirode ne bi trebali miješati. Žuta rasa će sigurno radije izabrati opciju da budu ostavljeni na miru od strane bijelaca, nego da budu robovi Židovima.
Općenito bjelački napredak bi se trebao usmjeriti prema unutra, to jest prema kvaliteti stanovništva. Znači ne prema beskonačnom povećanju broja stanovnika ili prema povećanju 32
teritorija osvajanjem etničkih teritorija drugih bijelih naroda. Ako koji moćni i veliki narod (Rusi, Nijemci, itd.) ipak želi proširiti svoj životni prostor nauštrb etničkih prostora drugih bijelih naroda, treba ga svladati zajedničkim naporima ostalih bijelih država. Kad se natalitetom dosegne neki optimalni broj stanovništva kojeg zemlja veličine Hrvatske može prehraniti (primjerice 20 ili 30 milijuna) treba onda natalitetnu politiku smanjit na održiv broj. Ne želimo valjda poput Indije imati nepregledne mase izgladnjelih Hrvata po ulicama. Donijet takve pozitivne i negativne eugenske zakone koji će držat taj broj stanovništva na istoj brojčanoj razini, ali tako da se genetska kvaliteta poboljšava svake iduće generacije.
Procijeni se kvaliteta stanovništva na temelju fizičkog i mentalnog IQ testa. Oni fizički i mentalno najkvalitetniji mogu imat troje djece, prosječni dvoje, a ispod prosječni jedno dijete. Svi sa nasljednim genetskim i mentalnim oboljenjima ne smiju imati djece, jer time dugoročno gledano ugrožavaju genetsko zdravlje cijelog naroda. To se rješava na državnom nivou preko eugenskih zakona, na vrlo sličan način kako je Hitler podizao genetsku kvalitetu Nijemaca. Par stoljeća takvog razvitka usmjerenog prema poboljšanju narodne kvalitete i imat ćemo prosječni IQ i tehnologiju kakvu danas možemo samo sanjati. Crnci u Africi će postati obični relikt prošlosti kakav su danas recimo majmuni, prema tome najbolje ih je ostaviti na miru da žive u svojem prirodnom staništu i snalaze se kako znaju.
Treba poticati oživljavanje sela i uzgoj zdrave hrane. Danas se bijelci većinom gužvaju u gradovima i žive na hrani zatrovanoj pesticidima, konzervansima i otrovima. Pomoću tog sustava ih neprijatelj planski truje, te se onda bogati na njima preko farmaceutskih tvrtki. Pošto ćemo imat svoju nezavisnu državu trebamo donijet takvu carinsku politiku kojom se maksimalno oporezuje uvoz, a potiče domaću proizvodnju. Kontrola nad vlastitom emisijom beskamatnog novca, vrlo brzo će podići cijelu ekonomiju. Nema razloga da 30 milijuna Hrvata u svojoj državi ne proizvode sve što im treba, od automobila do kompjutera i svega drugoga.
9. Edukacija
Sva najvažnija edukacija se dobiva izravno preko temeljnih knjiga Hrvatske religije. Kad jednom dobiju kontrolu i nad političkim sustavom, bijelci će imat kontrolu potpunog spektra nad edukacijom mladih također preko školstva i preko masovnih medija.
Ako polučimo neke uspjehe u svojem naumu, hoće li Židovi u budućnosti samo strpljivo gledati kako bijelci jačaju. Vrlo vjerojatno neće. Ali mi ne možemo gledati primarno što će oni napraviti, već moramo pokušati sve da se očuvamo čim duže od procesa rasnog miješanja. Ako pak ne uspijemo osvojit niti jednu od gore navedenih 9 poluga moći, moramo preći na rezervne solucije. Totalno se izolirati iz cijele ove judejske civilizacije na način kako su to učinili Menoniti. Na određenom teritoriju stvoriti manje bijele zajednice koje će se ravnati prema Hrvatskoj narodnoj religiji, a koja će sljedbenicima strogo zabraniti svako miješanje sa obojenima. Ako nam Židovi vojnom silom ili silom zakona razore takve zajednice u Hrvatskoj, onda moramo pokušati u nekom zabačenom i nepristupačnom kutku Zemlje ih probati stvoriti. Ako ostane samo par stotina Hrvata koji više genetski ne mogu vratiti nazad narod, onda treba krenut putem bijelog rasnog socijalizma u zajednicama sa preživjelim pripadnicima drugih bijelih naroda. Ako nam i to razore možemo u krajnjoj liniji slijedit primjer maranosa i odglumit konverziju na judaizam. Tako onda djelujući pod vanjskom maskom judaizma, a iznutra tajno prakticirajući bijelu religiju, pokušat se očuvat od rasnog miješanja.
Također veliko je pitanje što će biti ako Židovi stvarno ostvare svoj Novi svjetski poredak. Hoće li uspjeti zadržati tu strukturu zauvijek stabilnom u kojoj će vladati nad 33
svijetom obojenih mongrila? Civilizacijski i tehnološki nivo će se sigurno unazaditi tisućama godina, jer obojeni nemaju dovoljan IQ, a Židovi isto nisu genetski sposobni bijelcima parirat u održavanju visoke civilizacije.
Nastranu sve teoretske mogućnosti, idemo govoriti vrlo praktično što svatko od nas realno može i treba odmah sada napraviti. Prvo pročitati i upoznati se sa temeljnim knjigama ove Hrvatske narodne religije. To valjda nije nikakav problem, može se uz malo volje lako napraviti unutar samo par mjeseci. Drugo oženite/udajte se i imajte minimalno 4 djece. To isto nije nemoguće i ostvarivo je unutar kojih 10-ak godina od ovog trenutka. Ako ste samo te dvije stavke napravili tijekom svog života, učinili ste više nego dovoljno i možete spokojni putem Valhale. Ako pak te dvije temeljne stavke niste napravili, onda dugoročno gledano niste učinili puno za svoj narod. Tek skroz dolje na listi prioriteta ide buđenje ostalih zavedenih bijelaca i njihova konverzija na Hrvatsku religiju. Najšire bijele mase se vjerojatno neće nikad probuditi, već će se one zastrašujuće brzo rasno pomiješati sa obojenima i izumrijeti. No buđenje masa i nije toliko bitno, jer vaši potomci mogu relativno brzo stvoriti novu vojsku od milijardu ljudi. Pravi cilj znači nije buditi mase nego stvoriti samo onu neophodno potrebnu grupu od par tisuća ljudi, iz kojih potencijalno može nastati cijeli novi hrvatski narod, čak ako svih ostalih četiri milijuna izumru.
Kuća se gradi od temelja pa prema krovu, a isto tako moramo krenut od pojedinaca pa prema rasi. Samo motivirani i informirani pojedinac može imati zdravi obiteljski temelj, koji je onda čvrst oslonac za narod i rasu. Osnovni je prioritet znači stvorit obitelj sa četvero djece te im generacijskom smjenom prenosit dugoročni plan kodiran u oblik Hrvatske religije. To je jedini mogući i siguran način za održati svoj genotip čistim kroz bezbrojne iduće generacije. Samo na djeci svijet ostaje, a kakav će taj svijet biti ovisi isključivo o religiji koju naslijede od svojih roditelja.
34
4.
Hrvatska religija - jedini način za očuvati naš narod
Uspostava Hrvatske religije
Prije tri tisuće godina Mojsije je stvorio judaizam čime je očuvao židovski narod i doveo ga nadomak pozicije vladara svijeta. Pošto je cijela dosadašnja povijest pokazala da nijedan narod ne može dugoročno opstati rasno čist bez svoje narodne religije, ovom objavom datuma 29.12.2014. utemeljuje se Hrvatska religija. Njen primarni cilj je sačuvati genetsku i kulturnu opstojnost hrvatskog naroda, te mu osigurati budućnost za sva vremena. Temeljna knjiga naziva se “Hrvatska religija”, a sastoji se od uvoda njenog utemeljitelja gdje su dane sve glavne smjernice i dugoročan plan. Nakon toga slijede dvije tematske cjeline “Bijela rasa” i “Hrvatski narod” koje se sastoje od 20 najboljih knjiga trenutno dostupnih u kategorijama bitnim za opstanak rase i naroda. Logo religije čine tri dijela koja simboliziraju: u sredini Hrvatski narod (Hrvatski grb), lijevo Bijela rasa (W = White race), desno simbol za uzlaznu evoluciju prema Bogu. (runa života)
Ovime se također osniva i nova “Arijska religija” (engleski: Aryan religion), čije će članice biti sve bijele narodne religije. Pozivam predstavnike svakog bijelog naroda da stvore svoju narodnu religiju (Njemačka religija, Ruska religija, itd.) te da ju povežu u krug Arijske religije, tako što će polovica temeljne knjige biti zajedničko svim sastavnim članicama. U toj prvoj polovici gledajte da većinom budu iste knjige koje sam gore naveo. Koje će biti knjige u drugoj polovici odlučuju predstavnici svakog bijelog naroda posebno, uz uvjet da ne smiju praviti religije kojima će cilj biti ratovanje protiv drugih bijelih naroda.
Pošto od svih trenutnih religija niti jedna u potpunosti ne odgovara hrvatskim potrebama, odlučio sam napraviti prvu religiju u povijesti stvorenu za spas našeg naroda. Iste one pogubne nad-nacionalne ideje koje je ilirizam i jugoslavenstvo donijelo našem narodu na kulturnom i političkom planu, donose nam danas sve trenutno postojeće religije na religijskom planu. Iz tog razloga sam princip naše potpune samostalnosti, kojeg je Otac Domovine Ante Starčević prvi uveo na političkom planu, sada proširio i na religijski plan.
Glavni moto Hrvatske religije je Starčevićevo “Bog i Hrvati!” kojim se simbolizira naš cilj uzlazne evolucije prema Bogu. Pošto su Hrvati prvi i zasada jedini bijeli narod koji je stvorio svoju narodnu religiju koja mu zabranjuje rasno miješanje i naređuje geografsku separaciju od obojenih, uopće ne bi bilo čudo da se ovaj Starčevićev moto jednog dana i ostvari. Borbeni slogan u međusobnom obraćanju članova hrvatske religije je “Za dom spremni!” (ZDS!), čime se simbolizira naša odanost Hrvatskoj domovini, te spremnost da za njenu obranu damo svoj život. Ovo je tek prvo izdanje Hrvatske religije, te će se temeljna 35
knjiga tijekom vremena nadograđivati vašim sugestijama. Cilj je stvoriti najbolju moguću religiju za osiguranje postojanja Hrvatskog naroda i budućnosti za našu djecu.
Bog i Hrvati,
Za dom spremni!
Stražar
36